ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012

Ποιοί ήταν οι «θεοί» των εθνών; (Ψαλ. 95,5) (5ο ΜΕΡΟΣ)


«Κατά βάθος, μια εκκλησία, ή ενα τέμενος, αποβλέπουν στην ίδια πνευματική καταξίωση του ανθρώπου» (Μητροπολίτου Ελβετίας κ. Δαμασκηνού, περιοδ. «Επίσκεψις». αριθ. 494/31-7-1993, σελ. 23).


«Το Ισλάμ, στο Κοράνιό του, μιλάει για Χριστό, για Παναγία, και μείς πρέπει να μιλήσουμε για τον Μωάμεθ με θάρρος και τόλμη. Να δούμε την ιστορία Του και την προσφορά Του, το κήρυγμα του ενός Θεού, και την ζωή των μαθητών του, που είναι μαθητές του ενός Θεού...!» (Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ. Παρθενίου, περιοδ. «Πάνταινος», αριθ. 1/Ιανουάριος-Απρίλιος 1991, σελ. 59).

«Για μένα, το θέμα της γνώσεως, αν το Ισλάμ είναι η δεν είναι μια εμπνευσμένη θρησκεία, δεν τίθεται: είναι, βεβαίως εμπνευσμένη» (Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ. Παρθενίου, Στον Συλλογικό Τόμο «You Shall Be My Witnesse» εκδόσεις «Τέρτιος» Κατερίνη 1993, σελ. 19).


Αυτά μας λέγουν «προκαθήμενοι» Ορθοδόξων Εκκλησιών!!

Είναι όμως όπως τα λέγουν; Ας δούμε μερικά πράγματα δια το Κοράνι και το Ισλάμ γενικότερα.

Κατ΄ αρχάς το Κοράνι δεν αποδέχεται τον Ιησού Χριστό ως Θεό αλλά ως έναν μεγάλο προφήτη.Δεν αποδέχεται το Τριαδικό δόγμα, αλλά ούτε και τον σταυρικό θάνατο του Κυρίου επάνω εις στον Σταυρό!

Είναι λοιπόν μια εμπνευσμένη θρησκεία όπως λέγουν οι Προκαθήμενοι των Εκκλησιών και αποβλέπει και στην ίδια μάλιστα ( με το Ευαγγέλιο) πνευματική καταξίωση του ανθρώπου; Για να δούμε μερικές απο τις διδασκαλίες του Κορανίου αλλά και του Ευαγγελίου


ΤΟ ΚΟΡΑΝΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ


«Ω, εσείς που πιστεύετε! Μην παίρνετε τους εχθρούς μου που είναι και εχθροί σας σαν φίλους ή προστάτες, προσφεροντας τους την αγάπη σας, ενώ έχουν αρνηθεί την Αλήθεια που σας έφθασε, κι έχουν εκδιώξει τον Προφήτη κι εσάς τους ίδιους από τα σπίτια σας, γιατί απλούστατα πιστεύετε στον Αλλάχ, τον Κύριό σας! Αν έχετε βγει για να πολεμήσετε υπέρ εμού στον δρόμο που χάραξα επιδιώκοντας την εύνοια μου, μην τους παίρνετε για φίλους και διατηρείτε μαζί τους μυστικές φιλικές συνομιλίες. Κι εγώ, πολύ καλά γνωρίζω ό,τι φυλάτε μυστικό κι ό,τι φανερώνετε. Κι αν κάποιος από σας το κάνει αυτό, έχει παραπλανηθεί από τον ίσιο δρόμο». (Κοράνι, Σούρα 60, 1)

«Όταν ταξιδεύετε στη γη, δεν σας καταλογίζεται φταίξιμο, αν συντομεύετε τις προσευχές σας, επειδή φοβάστε μήπως οι άπιστοι σας επιτεθούν. Γιατί οι άπιστοι είναι για σας φανεροί εχθροί». (Κοράνι, Σούρα 4, 101)


ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ


«Αλλά σεις να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να ευργετήτε και να δανείζετε, χωρίς να αποβλέπετε εις καμμίαν ανταπόδοσιν και θα είναι ο μισθός σας πολύς και θα είσθε εις την βασιλείαν των ουρανών παιδιά του Υψίστου, διότι και αυτός είναι αγαθός και ευργετικός και προς αυτούς ακόμη τους αχαρίστους και πονηρούς» (Λουκ. 6,35)

«Ηκούσατε ότι ελέχθη· θα αγαπήσης τον πλησίον σου και θα μισήσης τον εχθρόν σου. Εγώ όμως σας λέγω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε αυτούς, οι οποίοι σας καταρώνται, ευεργετείτε αυτούς, οι οποίοι σας μισούν, και προσεύχεσθε δι' εκείνους, οι οποίοι σας υβρίζουν και σας συκοφαντούν και σας καταδιώκουν αδίκως, δια να αναδειχθήτε έτσι τέκνα του ουρανίου Πατρός σας. Διότι και αυτός τον ζωογόνον ήλιόν του ανατέλλει εις πονηρούς και αγαθούς και στέλνει την βροχήν στους δικαίους και στους αδίκους. Διότι, εάν αγαπήσετε εκείνους μόνον που σας αγαπούν, ποίαν ανταμοιβήν έχετε να περιμένετε από τον Θεόν; Μηπως και οι τελώναι δεν κάμνουν το ίδιο; Και εάν χαιρετίσετε με εγκαρδιότητα τους φίλους σας τους Ιουδαίους, τι περισσότερον κάμνετε από τους άλλους; Το ίδιο δεν κάμνουν και οι τελώναι; Αγωνισθήτε λοιπόν να γίνετε σεις τέλειοι με την αγάπην προς όλους, όπως τέλειος είναι και ο ουράνιος Πατέρας σας» (Ματθ. 5,43-48).


ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΑ

«Ήλθε κάποτε σε αυτόν (τον ιερό προφήτη) μια γυναίκα από την Γαμίδ και του είπε: «Ω, απόστολε του Αλλάχ, διέπραξα μοιχεία, γι' αυτό εξάγνισε με!». Εκείνος όμως την απεδίωξε. Την επόμένη ημέρα του είπε: «Απόστολε του Αλλάχ, γιατί με αποδιώχνεις; Μα τον Αλλάχ, έμεινα έγγυος!» Εκείνος απάντησε: «Τότε πήγαινε μακρυά μέχρι να γεννήσεις». Μερικούς μήνες μετά η γυναίκα ξαναγύρισε: «Ιδού το παιδί που γέν>ησα». Εκείνος αποκρίθηκε: «Πήγαινε μακρυά και θήλασέ το μέχρι να μπορεί να τρώει». Όταν η γυναίκα επέστρεψε με το παιδί, εκείνος της το τράβηξε βίαια από τα χέρια, το παρέδωσε σε έναν μουσουλμάνο και ανακοίνωσε την τιμωρία. Την έριξαν μέσα σε έναν λάκκο μέχρι το στήθος και έπειτα έδωσε (ο ιερός προφήτης) εντολή στους μουσουλμάνους να τη λιθοβολήσουν έως θανάτου». (Χαντίθ του Σαχίχ Μουσλίμ).

«Και πολεμήστε τους (σκοτώνοντάς τους) μέχρις ότου να μην υπάρχει πειρασμός και να είναι η θρησκεία του Αλλάχ η μοναδική, κι αν όμως βάλουν τέλος (στην απιστία τους), τότε (στ αλήθεια) ο Αλλάχ βλέπει όλα όσα κάνουν». (Κοράνι, Σούρα 8, 39)


ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΑ


«Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι φέρουν τότε μίαν γυναίκα, η οποία είχε συλληφθή επ' αυτοφώρω καταπατούσα την συζυγικήν πίστιν. Και αφού την έβαλαν ορθίαν στο μέσον του συγκεντρωμένου πλήθους, του λέγουν· “Διδάσκαλε, αυτή η γυναίκα έχει συληφθή επ' αυτοφώρω να καταπατή την συζυγικήν πίστιν· και στον νόμον μας ο Μωϋσής διέταξε να λιθοβολούνται αυταί αι γυναίκες. Συ, λοιπόν, τι λέγεις;” Αυτό δε είπαν, δια να τον θέσουν εις πειρασμόν και να έχουν εναντίον του κατηγορίαν. (Διότι εάν ημπόδιζε τον λιθοβολισμόν, θα εφαίνετο καταλύων τον μωσαϊκόν νόμον, εάν τον επέτρεπε, θα παρέβαινε τον ρωμαϊκόν νόμον). Ο δε Ιησούς έσκυψε κάτω και με το δάκτυλόν του έγραφεν στο έδαφος. Επειδή δε εκείνοι επέμενον να τον ερωτούν, εσήκωσε την κεφαλήν και τους είπεν· “ο αναμάρτητος από σας ας ρίψη πρώτος λίθον επάνω της”. Και αφού έσκυψε πάλιν κάτω, δια να τους δώση καιρόν να συναισθανθούν την ιδικήν των αμαρτωλότητα έγραφεν εις την γην. Εκείνοι δε, όταν ήκουσαν το λόγια του, ήρχισαν ο ένας μετά τον άλλον να φεύγουν, αρχής γενομένης από τους γεροντοτέρους (διότι όλοι ήρχισαν να δοκιμάζουν ελέγχους της συνειδήσεως δια τα ιδικά των αμαρτήματα). Και απέμεινεν ο Ιησούς και η γυναίκα, η οποία εστέκετο ορθία στο μέσον των άλλων. Εσήκωσε τότε ο Ιησούς την κεφαλήν και της είπε· “γυναίκα, που είναι αυτοί που σε κατηγόρησαν; Κανείς δεν σε κατέκρινε αξίαν λιθοβολισμού;” Εκείνη δε είπε· “κανείς, Κυριε”. Είπε δε ο Ιησούς· “ούτε εγώ, που είμαι αναμάρτητος, σε κατακρίνω. Πηγαινε και από τώρα και πέρα μη αμαρτάνεις πλέον”». (Ιωάν. η΄ 3-11).


ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΑΝΙΣΜΟΣ


«Φονεύετε τους τους απίστους όπου τους βρίσκετε και σ' διώχτε τους, απο κει που σας έδιωξαν. Ο κίνδυνος να αλλάξετε θρησκεία και να γίνετε άπιστοι είναι χειρότερος απο τον φόνο. Και μην τους πολεμάτε δίπλα στο απαράβατο Τέμενος, εκτός αν αυτοί πρώτοι σας πολεμήσουν εκεί. Αν όμως σας πολεμήσουν, σκοτώστε τους. Τέτοια είναι η τιμωρία των απίστων». (Κοράνι, Σούρα 2, 191)

«Κι όταν οι απαγορευμένοι μήνες έχουν περάσει, τότε (πολεμάτε και) σκοτώνετε τους ειδωλολάτρες, οπουδήποτε κι αν τους βρείτε, και συλλάβετέ τους και πολιορκήστε τους και στήστε τους παγίδες με κάθε (πολεμικό) στρατήγημα. Αν όμως μετανοιώσουν και διατηρήσουν την τακτική προσευχή κι εφαρμόσουν (τακτική) ελεημοσυνη, τότε αφήστε τους ελεύθερους. Γιατί ο Αλλάχ είναι πολυεύσπλαχνος, πολυεπιεικής». (Κοράνι, Σούρα 9, 5)

«Η τιμωρία εκείνων οι οποίοι πολεμούν τον Αλλάχ και τον απόστολό του, και διαβιούν στη γη άσχημα είναι να εκτελούνται ή να σταυρωνονται, ή να κόβονται τα χέρια και τα πόδια αντίπλευρα, ή να εξορίζονται απ' αυτή τη γη. Αυτοί έχουν την ατίμωση στον κόσμο αυτό, και τους περιμένει στον άλλο κόσμο μεγάλος παιδεμός». (Κοράνι, Σούρα 5, 33)


ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ


«Διότι σας λέγω και τούτο· εάν η αρετή σας δεν ξεπεράση πολύ την επιφανειακήν και τυπικήν αρετήν των Γραμματέων και Φαρισαίων, δεν θα εισέλθετε εις την βασιλείαν των ουρανών. Ηκούσατε ότι ελέχθη από τον Θεόν στους αρχαίους, στους προγόνους σας· Δεν θα φονεύσης· εκείνος που θα φονεύση, θα είναι ένοχος και θα παραπεμθή στο μικρόν επταμελές συνέδριον, που λέγεται κρίσις. Εγώ όμως σας λέγω ότι καθένας που οργίζεται αδίκως και χωρίς σοβαρόν πνευματικόν λόγον ενάντιον του αδελφού του, έχει την ιδίαν ενόχην, όπως εκείνος που δικάζεται δια φόνον στο επταμελές συνέδριον. Εκείνος δε που θα υβρίση τον αδελφόν του και θα του είπη με περιφρόνησιν “ανόητε, τιποτένιε”, είναι ένοχος εγκλήματος βαρυτέρου, από εκείνά που δικάζει το μεγάλο συνέδριον, το ανώτατον δηλαδή δικαστήριον των Εβραίων. Εκείνος δε που θα είπη με μίσος στον αδελφόν του “αμυαλε, τρελλέ”, είναι βαρύτατα ένοχος και άξιος να τιμωρηθή στον Αδην στη γέενναν του πυρός». (Ματθ΄ ε΄ 20-22).


ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΩΑΜΕΘ ΚΑΙ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ


Περί του προσώπου του Μωάμεθ


1. Δεν προείπε την έλευσή του κάποια συγκεκριμένη προφητεία.

2. Είχε τουλάχιστον δεκαπέντε συζύγους, μία εκ των οποίων ήταν την ημέρα του γάμου της εννέα ετών. Είχε κι άλλες 40 γυναίκες.

3. Ο Μωάμεθ παρακαλούσε συχνά για τη συγχώρηση των αμαρτιών του.

4. Υπήρξε πολεμιστής και διεξήγαγε μαχόμενος κι ο ίδιος 66 αιματηρές μάχες για τη διάδοση του μηνύματός του.

5. Απαγχόνισε αμέτρητους καταδίκους προκειμένου να διαδώσει το μήνυμα του.

6. Πέθανε σε ηλικία 62 ετών στη Μεδίνα εξαιτίας μιας πνευμονίας.

7. Ο Μωάμεθ αφαίρεσε από βλέποντες το φως τους. (Σαχίχ Μπουχαρί, τ.8, σελ. 520)

8. Ο Μωάμεθ έκοψε ανθρώπων τα χέρια. (Σαχίχ Μπουχαρί, τόμ. 8, σελ. 520)

9. Ο Μωάμεθ έδινε εντολή εκτέλεσης των εχθρών του. (Σαχίχ Μπουχαρί, τόμ. 5, σελ. 248 κ.ε.)

10.Ο Μωάμεθ αιχμαλώτιζε ελεύθερους ανθρώπους και τους υποδούλωνε.


Περί του προσώπου του Ιησού


1. Επαλήθευσε πάνω από τριακόσιες προφητείες γύρω από την έλευσή Του.

2. Δεν νυμφεύθηκε ποτέ.

3. Διήγε βίο αναμάρτητο, συγχώρησε αμαρτίες άλλων.

4. Δεν διεξήγαγε πολέμους και είπε ότι η βασιλεία Του δεν είναι του κόσμου τούτου, και για τον λόγο αυτό δεν θα πρέπει οι ακόλουθοί Του να καταφεύγουν στα όπλα. Δεν όρισε καμία εκτέλεση θανάτου, αλλά πέθανε ο ίδιος υπέρ των αμαρτωλών.

5. Πέθανε σε σταυρικό θάνατο δίχως να έχει διαπράξει κάποιο έγκλημα.

6. Ο Ιησούς χάρισε σε τυφλούς το φως τους. (Λουκ. ιη' 35)

7. Ο Ιησούς ίασε ξηρά και παράλυτα χέρια. Ματθ. ιβ΄ 10)

8. Ο Ιησούς συγχώρησε τους εχθρούς Του. Έδωσε τη ζωή Του για τους εχθρούς Του. (Λουκ. κγ' 43)

9. Ο Ιησούς υποσχέθηκε στους δέσμιους την ελευθερία τους. (Ιωάν. η' 32, 36)ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ''Ακόμα πιστεύουν μερικοί ότι έχουμε την ίδια ''πνευματική καταξίωση'';;


ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

1. ΤΙ ΛΕΕΙ ΤΟ ΚΟΡΑΝΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ;

2. Ποιοί ήταν οι «θεοί» των εθνών; (Ψαλ. 95,5) (3ο ΜΕΡΟΣ)

3. ΙΣΜΑΗΛΙΤΑΙ (ΜΩΑΜΕΘΑΝΙΣΜΟΣ)

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΕΙΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΕΙΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ