ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2012

ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΑΣ (21ο ΜΕΡΟΣ)


Ο 'Άγιος Ησύχιος Ίεροσολυμίτης παρατηρεί ότι μόνο ή προσευχή προσφέρει στον άνθρωπο «την έσωτέραν γνώσιv». Με τη συγκεκριμένη σημασία ό Άγιος Ιωάννης Σιναΐτης την θεωρεί «καταστάσεως [Σ.τ.μ.: αναφέρεται στην πνευματική κατάσταση] δήλωσιν»· αλλού διδάσκει: «Τήν σεαυτού κατάστασιν, ή σή προσευχή εμφανίσει σοι· έσοπτρον γάρ αυτήν του μοναχού οι θεολόγοι έκδεδώκασιν». Στην προσευχή, τό 'Άγιο Πνεύμα κάνει τόν άνθρωπο νά συνειδητοποιεί αυτό που προηγουμένως παρέμενε ανεπίγνωστο γι αυτόν, του δίνει τή δυνατότητα νά γνωρίσει τό «κεκρυμμένον βάθος» του, όπου συντηρούνται τά «κρυπτά πάθη» καί του προσφέρει συνάμα τό μέσο νά ιαθεί άπό αυτά. Γράφει ο Ευάγριος: «"Ωσπερ ενεργούσα διά του σώματος ή ψυχή των άσθενούντων μελών έπαισθάνεται, ούτως [προσευχόμενος] καί ό νούς [...] τάς τε δυνάμεις έπιγινώσκει τάς εαυτού καί διά της έμποδιζούσης αυτώ τήν θεραπευτικήν αυτής έντολήν έφευρίσκει». "Ετσι ό άνθρωπος είναι σέ θέση νά βαδίσει προς τήν ολική θεραπεία των νοσημάτων της ψυχής του και νά επανακτήσει τήν υγεία. ΄Οταν ό άνθρωπος προσεύχεται βαθιά, παρατηρεί ό Άγιος Πέτρος Δαμασκηνός, «τότε άρχεται ό νούς βλέπειν τά πταίσματα αυτού ώς ψάμμον θαλάσσης. Καί αύτη εστίν ή αρχή τού φωτισμού της ψυχής καί [τό] τεκμήριον της υγείας αυτού». Παρόμοια, ή προσευχή επιτρέπει στον άνθρωπο νά γνωρίσει τήν αληθινή φύση του καί νά θεωρεί τόν εαυτό του στην πνευματική πραγματικότητά του ως κατ εικόνα Θεού. Άπό τότε εμφανίζεται ώς ένα άπό τά κύρια κλειδιά της επαρκούς γνώσης τού πλησίον, αλλά καί κάθε άλλου όντος ακόμη, γιατί «τω γνόντι εαυτόν, ή γνώσις των πάντων δίδοται αυτώ»· καί επιπλέον: «τό γάρ γινώσκειν εαυτόν, πλήρωμα της γνώσεως τών απάντων εστί».
Ή προσευχή οδηγεί τόν άνθρωπο στην αυτογνωσία του, ταυτόχρονα δέ τού παρέχει πρόσβαση στή γνώση τού Θεού μέ τό ανώτατο σχήμα [Σ.τ.μ.: «ή άγνοια, ή υπέρτερα της γνώσεως», όπου «ό νούς (...) εν έκστάσει γίνεται έν τοις άκαταλήπτοις πράγμασι» (Ισαάκ Σύρος, Λόγος 32)], πού αυτή μπορεί νά περιβληθεί: αυτή ακριβώς, πού ό Θεός δίνει διά τού Αγίου Πνεύματος. 


ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ

 • ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΑΣ (1ο ΜΕΡΟΣ)
 • ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΑΣ (2o ΜΕΡΟΣ)
 • ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΑΣ (3o ΜΕΡΟΣ)
 • ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΑΣ (4o ΜΕΡΟΣ)
 • ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΑΣ (5ο ΜΕΡΟΣ)
 • ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΑΣ (6ο ΜΕΡΟΣ)
 • ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΑΣ (7ο ΜΕΡΟΣ)
 • ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΑΣ (8ο ΜΕΡΟΣ)
 • ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΑΣ (9ο ΜΕΡΟΣ)
 • ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΑΣ (10ο ΜΕΡΟΣ)
 • ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΑΣ (11ο ΜΕΡΟΣ)
 • ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΑΣ (12ο ΜΕΡΟΣ)
 • ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΑΣ (13ο ΜΕΡΟΣ)
 • ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΑΣ (14ο ΜΕΡΟΣ)
 • ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΑΣ (15ο ΜΕΡΟΣ)
 • ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΑΣ (16ο ΜΕΡΟΣ)
 • ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΑΣ (17ο ΜΕΡΟΣ)
 • ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΑΣ (18ο ΜΕΡΟΣ)
 • ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΑΣ (19ο ΜΕΡΟΣ)
 • ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΑΣ (20ο ΜΕΡΟΣ)
 • Δεν υπάρχουν σχόλια :

  Δημοσίευση σχολίου

  ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

  ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

  ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

  ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

  Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

  Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ