ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ (16ο ΜΕΡΟΣ)


Ο χρόνος της εγκυμοσύνης είχε φθάσει πλέον προς τό τέλος του. Σέ λίγο ή σεμνή Κόρη της Ναζαρέτ, ή Παναγία Παρθένος, θά γεννούσε "εκ Πνεύματος Αγίου" τόν Κύριον του ουρανού καί της γης, τόν Σωτήρα του κόσμου.
Κι ήταν φυσικό στην κατάσταση αυτή πού βρισκόταν ή Παναγία νά παραμένει στό σπίτι Της, μέσα στή θαλπωρή καί  τήν ανάπαυση. "Όμως δυστυχώς, ό Ρωμαίος αυτοκράτορας Αύγουστος είχε διατάξει "άπογράφεσθαι πάσαν τήν οίκουμένην" (Λουκ. Β' 1). Ήταν, λοιπόν, υποχρεωμένη νά μεταβεί στή Βηθλεέμ, γιά νά απογράφει μαζί μέ τόν 'Ιωσήφ. Διότι, τόσο ή Παναγία, όσο καί ο δίκαιος 'Ιωσήφ έπρεπε -σύμφωνα μέ τό αυτοκρατορικό διάταγμα-- νά εγγραφούν στους δημόσιους φορολογικούς καταλόγους της πόλεως, άπό τήν οποία κατάγονταν. Κατάγονταν δέ καί οί δύο άπό τό γένος του Δαβίδ. Έτσι ή πόλη Βηθλεέμ ήταν ό προορισμός του ταξιδιού τους. 
Ό ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς μας πληροφορεί σχετικά: 
" Άνέβη δέ καί ό 'Ιωσήφ άπό τή Γαλιλαία -άπό τήν πόλη Ναζαρέτ όπου έμενε- στην 'Ιουδαία στην πόλη του Δαβίδ ή οποία καλείται Βηθλεέμ, επειδή καταγόταν άπό τήν οικογένεια τού Δαβίδ. Καί πήγε εκεί γ ιά νά απογραφεί μέ τή Μαρία, τή γυναίκα πού ήταν αρραβωνιασμένη μέ αυτόν, καί ή οποία ήταν έγκυος". (Λουκ. Β'4-5). 
Στην κατάσταση, λοιπόν, πού βρισκόταν ή Παναγία μας αναγκάζεται νά οδοιπορήσει δυό περίπου ώρες -μιά απόσταση έξι μιλίων- γιά νά μεταβεί άπό τή Ναζαρέτ στή Βηθλεέμ. Καί αυτό όμως ήταν θεία οικονομία, διότι: "Συνέβη δέ όταν αυτοί ήσαν έκεί νά συμπληρωθούν οί ήμερες γιά νά γεννήσει αυτή"(Λουκ. Β'6). 'Εκπληρωνόταν έτσι ή σχετική προφητεία πού ήθελε στή Βηθλεέμ νά γεννηθεί ο Χριστός. 
Άπό εδώ αρχίζουν οί δυσκολίες της ζωής γιά τήν Παναγία. 
Βρίσκεται σέ ξένο τόπο, μεταξύ άγνωστων ανθρώπων. Στην κατάσταση πού είναι έχει ανάγκη περιθάλψεως καί βοηθείας. Καί παρόλα αυτά δέν βρίσκει κάποιο σπίτι γιά νά διανυκτερεύσει. 
'Ομολογουμένως, είναι θλιβερό! Δέν βρέθηκε τόπος γιά τήν άειπάρθενη Κόρη! Ούτε σ' ένα πανδοχείο δέν υπήρχε μιά άκρη γιά νά περάσει τή νύκτα Της μιά επίτοκος γυναίκα; Βεβαίως, οι άνθρωποι του πανδοχείου δέν ήταν δυνατό να γνωρίζουν τό μυστήριο πού κρυβόταν στην εγκυμοσύνη της Μαρίας. Όμως, ή κατάστασή Της καί ή παρθενική Της σεμνότητα δέν θά έπρεπε νά τους δημιουργήσει αίσθήματα συμπαθείας καί νά βρεθεί τρόπος εξοικονομήσεως της δύσκολης περίστασης; Άλλα, μήν περιμένομε ανώτερα αίσθήματα άπό ανθρώπους, πού τίποτε άλλο δέν τους ενδιαφέρει, παρά μόvo πώς οί ίδιοι νά "βολέψουν" τόν εαυτό τους. 
Δυστυχώς, δέν παρουσιάζεται κανείς φίλος, γνωστός, φιλάνθρωπος γιά νά προσφέρει τήν απαραίτητη φιλοξενία. Το αόνο κατάλυμα πού υπήρχε γιά τήν επίτοκο Παρθένο ήταν ένας σταύλος μέσα σ' ένα ψυχρό σπήλαιο!!! 
Η Παρθένος Μαρία τελείως παραδομένη στό θέλημα του Θεού, δέν αφήνει νά αναπηδήσει άπό τήν καρδιά Της καμία αξίωση. Δέχεται ευχαρίστως νά παραμείνει σέ σταύλο άλογων ζώων! Καί έκεί, στό υγρό καί ρυπαρό σπήλαιο, μέ συνθήκες άσύληπτης ταπείνωσης, θά πραγματοποιηθεί τό μέγιστο κοσμοϊστορικό γεγονός: Τό δεύτερο Πρόσωπο Αυτής της Παναγίας Τριάδας θά σαρκωθεί γιά τή σωτηρία τών αμαρτωλών ανθρώπων!!! 
"Καί γέννησε τόν πρώτο καί Μονογενή υίό Της καί Τόν περιτύλιξε μέ σπάργανα καί Τόν έβαλε μέσα στή φάτνη, διότι εξαιτίας της συρροής πολλών ξένων, πού ήλθαν νά απογραφούν  δέν υπήρχε γι' αυτούς τόπος στό πανδοχείο, πού στάθμευσαν γιά νά περάσουν τή νύκτα" (Λουκ. Β' 7).
Η Παναγία δέν φροντίζει σχεδόν καθόλου γιά τόν εαυτό Της· κυρίως λαχταρά γιά τό θείο Βρέφος, άπό τό Όποίο έξαρτιόταν ή σωτηρία του κόσμου. 'Ας Τήν πλησιάσουμε. Είναι μόνη! Καμιά άλλη γυναίκα δέν βρίσκεται κοντά Της γιά νά Της συμπαρασταθεί. Ή Ίδια προσφέρει όλες τίς φροντίδες στό Νεογέννητο. Γονατιστή περιποιείται τόν μικρό Ίησού. Τόν τυλίγει όχι μέ ζεστά καί πολυτελή σπάργανα, άλλα μέ ο,τι είχε μαζί Της. Καί όμως δέν διατυπώνει κανένα παράποvo εναντίον κανενός! 'Αναλογίζεται ότι τό Παιδίον πού γεννήθηκε είναι ό Υιός τού Θεού, καί εφόσον συγκαταβαίνει τόσο πολύ Εκείνος, πως να μην ταπεινωθεί και αυτή η άσημη δούλη Του; Καμία απορία ή όλιγοπιστία, ή ματαιοδοξία δέν περνά άπό τήν ψυχή Της! Παραμένει ήσυχη, ευχαριστημένη καί ειρηνική διότι αξιώθηκε νά γεννήσει τόν Υιό καί Λόγο του Θεού. 
Ναί.'Ο Σωτήρας του κόσμου γεννήθηκε! "Καί ό Λόγος σαρξ έγένετο καί έσκήνωσεν έν ήμίν! " 'Αλλά, "ούκ ήν αύτοίς τόπος..."!!! ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ • ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ (1ο ΜΕΡΟΣ)
 • ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ (2ο ΜΕΡΟΣ)
 • ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ (3ο ΜΕΡΟΣ)
 • ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ (4ο ΜΕΡΟΣ)
 • ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ (5ο ΜΕΡΟΣ)
 • ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ (6ο ΜΕΡΟΣ)
 • ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ (7ο ΜΕΡΟΣ)
 • ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ (8ο ΜΕΡΟΣ)
 • ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ (9ο ΜΕΡΟΣ)
 • ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ (10ο ΜΕΡΟΣ)
 • ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ (11ο ΜΕΡΟΣ)
 • ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ (12ο ΜΕΡΟΣ)
 •  ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ (13ο ΜΕΡΟΣ)
 • ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ (14ο ΜΕΡΟΣ)
 • ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ (15ο ΜΕΡΟΣ)
 • Δεν υπάρχουν σχόλια :

  Δημοσίευση σχολίου

  ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

  ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

  ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

  ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

  Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

  Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ