ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2012

Απάντηση εις το άρθρο του Πρωτοπρ. Άγγελου Αγγελακόπουλου, Το Σχίσμα του Ζηλωτικού Παλαιοημερολογιτισμού


Παρακολουθήσαμε το άρθρο του Πρωτοπρ. Άγγελου Αγγελακόπουλου υπό το τίτλο ''Το Σχίσμα του Ζηλωτικού Παλαιοημερολογιτισμού'' και δια άλλη μια φορά επιβεβαιώνονται τα λεγόμενά μας! Δηλ. ότι τελικά οι ''αντιοικουμενιστές'' όταν εξαπολύουν κείμενα κατά του Οικουμενισμού και περιμένει ο λαός κάτι απο αυτούς, ΞΑΦΝΙΚΑ,  μετατρέπονται σε ''αντιζηλωτές'' δια να αποφύγουν, δήθεν, τα δυο άκρα!!! Το ένα άκρο είναι ο Οικουμενισμός και το άλλο ο ζηλωτισμός! Και καλά, τους ζηλωτές όντως τους αποφεύγουν, τους Οικουμενιστές όμως; τους αποφεύγουν;
Αν και το συγκεκριμένο ιστολόγιό μας δεν θέλει να λογομαχεί με ''αντιοικουμενιστές'', είμαστε όμως αναγκασμένοι χάριν της αληθείας να αναιρέσουμε κάποια λεγόμενα.


Γράφει ο π. Άγγελος:

«Στά πρωτοχριστιανικά χρόνια σχισματικοί ήταν οι Καθαροί, οι Εγκρατίτες, οι Σακκοφόροι καί οι Υδροπαραστάτες. Από τό 1924 σχισματικοί είναι οι Ζηλωτές Παλαιοημερολογίτες, οι αυτοαποκαλούμενοι ως «Γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί»(Γ.Ο.Χ.), οι οποίοι κανονικά πρέπει νά ονομάζονται Ζηλωτές ή Δεκατριμερίτες καί οι οποίοι πρέπει νά διακρίνονται από τούς κανονικούς, τους σωστούς παλαιοημερολογίτες, όπως είναι τό Άγιον Όρος (εκτός από τήν Ι. Μ. Εσφιγμένου καί διάφορα ζηλωτικά κελιά), τό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων καί οι Σλαυϊκές Εκκλησίες (Σερβία, Βουλγαρία, Ρωσία καί Γεωργία). Οι Ζηλωτές, λοιπόν, έχουν διαιρεθεί καί χωρισθεί σέ διάφορες παρατάξεις καί ομάδες. Έτσι έχουμε τούς Ματθαιϊκούς, τούς Φλωρινικούς, τούς Χρυσοστομικούς, τούς Αρσενιάτες, κ.ά.Ζηλωτική είναι η Ι.Μ. Εσφιγμένου Αγίου Όρους καί ζηλωτικά είναι κάποια κελιά του Αγίου Όρους»

Δια ποιόν λόγο είναι ''σχισματικοί'' οι παλαιοημερολογίτες; Έπειδή έμειναν ΑΜΕΤΑΚΙΝΗΤΟΙ εις τας παραδόσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας; 
Αυτοί που μετακινήθησαν (νεοημερολογίτες) πως θα πρέπει να ονομάζονται; 
Οι άλλοι οι ''σωστοί'' παλαιοημερολογίτες, είναι σωστοί επειδή ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΟΥΝ με τα Πατριαρχεία και τις Αυτοκέφαλες Εκκλησίες, οι οποίες όμως Εκκλησίες επικοινωνούν με τον Οικουμενισμό συμμετέχοντας εις το Παγκόσμιον Συμβούλιον των Εκκλησιών=αιρέσεων; Αυτοί είναι οι ''σωστοί'';

«Πρώτη βασική κακοδοξία των Ζηλωτών είναι η θεωρία ότι επιτρέπεται η διακοπή της εκκλησιαστικής κοινωνίας ακόμη καί γιά μή δογματικούς λόγους. Η αντιπατερική αυτή θεωρία, πού αθετεί τήν ΑΒ΄ Σύνοδο του αγίου Μεγάλου Φωτίου (861),ανατινάσσει κυριολεκτικά τά εκκλησιολογικά θεμέλια του Σώματος του Χριστού καί οδηγεί σέ καθαρό Προτεσταντισμό. Οι Ζηλωτές, συνεχώς διασπώμενοι, ιδρύουν νέες«Εκκλησίες» (παρατάξεις) καί χειροτονούν πλήθος μητροπολιτών, μερικοί από τούς οποίους δέν έχουν στή δικαιοδοσία τους ούτε ένα ιερέα! Επίσης, Ζηλωτές κληρικοί καί λαϊκοί μεταπηδούν τακτικά κατά τό δοκούν από «Εκκλησία» σέ «Εκκλησία», ενώ πολλοί Ζηλωτές έχουν αποκηρύξει όλες τίς Ζηλωτικές «Εκκλησίες» καί έχουν μείνει τελείως ακέφαλοι. Οι διασπάσεις μάλιστα είναι τόσο πολλές, ώστε οι Ζηλωτές είναι κατ’αναλογίαν πολύ περισσότερο διασπασμένοι ακόμη καί από τους αιρετικούς Προτεστάντες».

Η γνωστή ''καραμέλα'' περί των ''παρατάξεων''! Τι επιχείρημα είναι αυτό; Φαντάζεστε έναν αλλόθρησκο που να θέλει να γίνει Χριστιανός να του πούν διάφοροι «μην γίνεις Χριστιανός διότι αυτοί είναι διεσπασμένοι μεταξύ τους! Υπάρχουν Μονοφυσίτες, Παπικοί, Προτεστάντες, Ορθόδοξοι κ.α. Που είναι η αλήθεια;» Παρόμοιο επιχείρημα γράφετε και εσείς με την διαφορά ότι οι παλ/τες έχουν ΚΟΙΝΗ ΠΙΣΤΗ διαφωνώντας δια τον τρόπο της ενστάσεως!
Θα θέλαμε να μας υποδείξετε όμως που ακριβώς θεωρούν οι παλ/τες ότι επιτρέπεται η διακοπή της εκκλησιαστικής κοινωνίας ακόμη και για μη δογματικούς λόγους!
Επίσης θέλετε να μας πείτε ότι εαν οι παλ/τες δεν ήταν χωρισμένοι μεταξύ τους, εσείς θα είχατε επικοινωνία μαζί τους; μήπως θα γινόσασταν και παλαιοημερολογίτες; Και καλά, σήμερα είναι χωρισμένοι, τότε το 1935 που δεν ήταν ακόμα χωρισμένοι, μήπως η Εκκλησία σας έγκρινε την αποτείχισή τους; και τότε ''σχισματικούς'' τους ανέβαζε, ''σχισματικούς'' τους κατέβαζε! Μήπως έφταιγαν οι παρατάξεις;«Τήν θεωρία αυτή εφήρμοσε δύο φορές ο Ζηλωτής επίσκοπος Ματθαίος καί απεκήρυξε τούς δύο τότε ομόφρονές του αρχιερείς γιά επουσιώδη ζητήματα. Στή συνέχεια, εφόσον είχε μείνει ο «μοναδικός Ορθόδοξος επίσκοπος», χειροτόνησε μόνος του πολλούς επισκόπους (1948), παραβαίνοντας κάθε ιερό κανόνα[47].Συνεπώς σήμερα οι ματθαιϊκές ομάδες ενέχονται όχι μόνο γιά τά σχίσματά τους,αλλά καί γιά ατελή χειροτονία».

Να και η απάντηση εις την ερώτηση που υποβάλαμε άνωθεν! Ο Ματθαίος! Επίσης γνωστή τακτική! Αφού λοιπόν ο Ματθαίος έκανε λάθος, μήπως αποδέχεσθε τον πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομο Καβουρίδη; Μήπως αποδέχεσθε τους συνεχιστάς του πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου (Φλωριναίους); 

«Οι Ζηλωτές φυσικά προσπαθούν νά αποδείξουν ότι τό σχίσμα τους μέ τήν Εκκλησία είναι ζήτημα πίστεως, ενώ τά εσωτερικά τους σχίσματα είναι αθώα, επειδή οφείλονται σέ ανθρώπινα πάθη. Η δικαιολογία τους δέν είναι ορθή. Τά ανθρώπινα πάθη αποτελούν τήν αφορμή των διασπάσεών τους, τό αίτιο όμως είναι η αποδοχή του ανωτέρου κακοδόξου φρονήματος. Αλλά, καί αν δεχθούμε ότι μόνο οι ανθρώπινες αδυναμίες οδηγούν τούς Ζηλωτές στήν πολυδιάσπαση, αυτή καί μόνη είναι ικανή νά τούς καταδικάσει πλήρως. Κατά τόν ιερό Χρυσόστομο «ουδέν ούτω παροξύνει τόν Θεόν, ως τό Εκκλησίαν διαιρεθήναι...Διαμαρτύρομαι, ότι του εις αίρεσιν εμπεσείν τό τήν Εκκλησίαν σχίσαι ουκ έλαττόν εστι κακόν» καί μάλιστα, συμπληρώνει ο άγιος, αν μεταξύ των απεσχισμένων υπάρχει η ίδια πίστη (όπως δηλαδή συμβαίνει στίς αλληλοκαθηρημένες ζηλωτικές παρατάξεις)».

Δεν είναι ζήτημα πίστεως; Όταν ο πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος ανέφερε ότι «Τοιαύτα όντως κατετόλμησαν ο Πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, οι δύο ούτοι Λούθηροι της ορθοδόξου Εκκλησίας, οίτινες υπο το πρόσχημα του συγχρονισμού δεν εδειλίασαν ουδ΄ απερρίγησαν να καταπατήσωσιν αποφάσεις πανορθοδόξων Συνόδων και Αποστολικούς και Συνοδικούς Κανόνας, ίνα προσεγγίσωσι πρός τας Εκκλησίας της Δύσεως δια της ημερολογιακής καινοτομίας επί διασπάσει της Ορθοδοξίας και επ΄ αθετήσει της αιωνοβίου πράξεως της Μιάς Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας» (Πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου Καβουρίδου «Το Εκκλησιαστικόν Ημερολόγιον ως κριτήριον της Ορθοδοξίας») έκανε λάθος; Δεν υπάρχει σήμερα ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΥΣΕΩΣ;; και όχι μόνο;; Δεν υπάρχει διάσπαση της ενότητος των Ορθοδόξων χωριζόμενοι σε παλαιοημερολογίτες-νεοημερολογίτες; Δεν παραβιάστηκε ο 56ος Κανών τής ΣΤης Οικ. καί ό 19ος τής έν Γάγγρα όπου ρητώς παραγγέλλουσιν έπί ποινή καθαιρέσεως αφορισμού καί αναθέματος όπως έπικρατή ή αυτή τάξις εις όλας τάς Εκκλησίας, ίνα έορτάζωσι καί νηστεύωσιν όλαι ομού τάς ιδίας ημέρας;

Αφού αναφερθήκατε και εις τον ιερό Χρυσόστομο δεν γνωρίζετε ότι λέγει: «Ας μην επιστρέφουμε λοιπόν προς τα πρώτα, την στιγμή που ήρθαν τα τελειότερα, κι ούτε να φυλάσσουμε ακόμη ημέρες και εποχές και έτη, αλλά παντού ας ακολουθούμε με κάθε ακρίβεια την Εκκλησία, προτιμώντας πάνω απ όλα την αγάπη και την ειρήνη. Γιατί, κι αν ακόμη η Εκκλησία διέπραττε σφάλμα, δεν θα ήταν το κατόρθωμα από την ακριβή τήρηση των χρόνων τόσο μεγάλο, όσο είναι το έγκλημα που προέρχεται από τη διαίρεση και το σχίσμα».

Διατί οι προγενέστεροι της Εκκλησίας σας ασχολήθηκαν με ημέρες, εποχές, και έτη, αλλάζοντας το εορτολόγιον της Εκκλησίας μας δια να βρούν δήθεν τελειότερο, και δεν ακολούθησαν με ΑΚΡΙΒΕΙΑ την Εκκλησία, και ας έκανε λάθος, διότι δεν είχε βρεί το τέλειο ημερολόγιο; Δεν είναι έγκλημα που προξένησαν οι προγενέστεροί σας διαίρεση και σχίσμα;
Ακόμα αναφέρει ο ιερός πατήρ: «Ούτε η Εκκλησία ανεγνώριζε την υποχρεωτική και ακριβή τήρηση των καιρών. Αλλ’ επειδή από την αρχή φάνηκε καλό στους Πατέρες που ήταν διασκορπισμένοι παντού, να συνέλθουν και να ορίσουν την ημέρα αυτή, η Εκκλησία τιμώντας πάντοτε την συμφωνία και αγαπώντας την ομόνοια, αποδέχθηκε την απόφαση».

Διατί οι προγενέστεροί σας δεν ανέγνωσαν τον λόγο του ιερού Χρυσοστόμου και έψαχναν ακριβή και τέλεια τήρηση ημερών και καιρών; Το νέον ημερολόγιον δεν ήταν αυτό που προξένησε την διάσπαση εις τους Ορθοδόξους Χριστιανούς;

«Συνεπώς η κακόδοξη αυτή θεωρία των Ζηλωτών είναι κυριολεκτικά τό εκ διαμέτρου αντίθετο άκρο της αιρετικής «θεωρίας των κλάδων». Σύμφωνα μέ τήν «θεωρία των κλάδων»,μπορούμε νά έχουμε διαφορετική πίστη, αλλά νά είμασθε ενωμένοι. Σύμφωνα μέ τήν«θεωρία των Ζηλωτών», μπορούμε νά έχουμε τήν ίδια πίστη, αλλά νά είμασθε χωρισμένοι! Τά άκρα συναντώνται!»

Η δική σας θεωρία ποιά είναι; Μήπως δεν είναι η ίδια με των Οικουμενιστών; Απόδειξις; Εσείς οι ''αντιοικουμενιστές'' θεωρείτε ότι ναι μέν έχετε διαφορετική πίστη απο τον Πατριάρχη (εκτός εαν τον θεωρείτε εσείς Ορθόδοξο), αλλά ανήκετε εις την ίδια Εκκλησία!!! Πως; Μνημονεύοντάς τον εις τις ακολουθίες δια μέσω του εκκλησιαστικού μνημοσύνου! Το ίδιο συμβαίνει και με τους λαικούς όπου ανήκουν εις τις εκκλησίες σας! Θεωρούν ότι ο Πατριάρχης (και οι άλλοι Οικουμενιστές), δεν είναι Ορθόδοξος-οι, αλλά είναι ΕΝΤΟΣ Εκκλησίας! Ενω δεν έχετε το ΙΔΙΟΝ ΦΡΟΝΗΜΑ μαζί του, δεν έχετε ΕΝΟΤΗΤΑ εν τη κοινή πίστει (Ορθόδοξη), θεωρείτε ότι είναι ΕΝΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ!!! Είστε ΕΝΩΜΕΝΟΙ με τον Οικ. Πατριάρχη και τους λοιπούς Οικουμενιστάς ναί ή όχι;

«Άλλη πεπλανημένη θεωρία των Ζηλωτών καί αφορμή μεγάλων διασπάσεών τους είναι η εξής: Ισχυρίζονται ότι μόλις κάποιος Ορθόδοξος κληρικός κηρύξει αιρετικά δόγματα ή κάποια Ορθόδοξη Εκκλησία διαπράξει κάποια παρανομία, εκπίπτουν αυτομάτως της θείας Χάριτος καί αποκόπτονται από τήν Εκκλησία. Φυσικά, κατά τήν Ορθόδοξη διδασκαλία, αυτό συμβαίνει μόνο κατόπιν συνοδικής εκδικάσεως καί κατακρίσεώς τους[48] ή όταν μόνοι τους εγκαταλείψουν τήν Ταμιούχο της θείας Χάριτος Ορθόδοξη Εκκλησία».

Αυτή η θεωρία δεν είναι όλων των ζηλωτών όπως λανθασμένα γράφετε, αλλά μερικών εξ΄ αυτών! Πως δεν το γνωρίζετε αυτό; Αλλά και να ήταν όλων των ζηλωτών, τότε μήπως θα συνταχθείτε με τους Αποτειχισμένους, Σταύρο Βάιο, Ευθύμιο Τρικαμηνά κ.λπ;  Ή μήπως ούτε η Αποτείχιση είναι ορθή; Μήπως είναι ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ και αυτοί; είναι ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΙ και αυτοί;

«Βάσει της κακοδόξου αυτής θεωρίας οι Ζηλωτές θεωρούν ότι οι Εκκλησίες, πού άλλαξαν τό εορτολόγιο (1923-1924), βρέθηκαν αυτομάτως εκτός Εκκλησίας (καί σωτηρίας), ενώ τά Μυστήριά τους στερήθηκαν της θείας Χάριτος. Άλλοι πάλι θεωρούν ότι η Εκκλησία της Ελλάδος αποκόπηκε από τήν Εκκλησία, όταν καθαίρεσε τούς πρώτους Ζηλωτές αρχιερείς (1935), ενώ άλλοι ότι η αποκοπή συντελέσθηκε προοδευτικά.Άλλοι μας θεωρούν αιρετικούς καί εκτός Εκκλησίας από τό 1920, λόγω της διακηρύξεως της αιρέσεως του Οικουμενισμού. Άλλοι θεωρούν ακόμη καί τούς Αγιορείτες ως εχθρούς του Θεού, εκτός Εκκλησίας καί σωτηρίας!»

Μήπως εσείς τι κάνετε; Άλλοι απο εσάς θεωρούν τους ζηλωτές ως αιρετικούς! Άλλοι ως σχισματικούς! Άλλοι ως αποτειχισμένους ορθοδόξους! Άλλοι ως ''βλάκες'' διότι δεν συντάσσονται μαζί σας εις τον αντιοικουμενιστικό αγώνα, και δεκάδες ακόμα θεωρίες!
Αποφασίστε τι είναι; Σχισματικοί, αιρετικοί, αποτειχισμένοι ορθόδοξοι, η 'βλάκες'';

Επίσης άλλοι απο εσάς θεωρούν τους ''Ορθοδόξους'' Οικουμενιστάς ως αιρετικούς, άλλοι ως Ορθοδόξους που μαρτυρούν την ορθή πίστη, άλλοι λέγουν ότι απλώς συνδιαλέγονται μετά των αιρετικών, άλλοι ότι η συμπροσευχή μετά των αιρετικών είναι παράβαση των Κανόνων, αλλά οι ίδιοι συμπροσεύχονται με τους πρωτεργάτες του Οικουμενισμού, και τους υποδέχονται εις τις πόλεις τους με τιμές και πανηγύρια!

«Η αποδοχή των αλληλοαναιρουμένων αυτών θεωριών οδηγεί τούς Ζηλωτές σέ πέλαγος αντιφάσεων καί τραγικό αδιέξοδο. Συγκεκριμένα, όταν η μεγάλη παράταξη των Φλωρινικών Ζηλωτών (πού είναι διαιρεμένοι σήμερα σέ επτά παρατάξεις) έμεινε χωρίς αρχιερέα (1955), έσπευσε νά λάβει χειροτονία από τήν Ρωσική Σύνοδο της Διασποράς (1960, 1962). Παραλείποντας τίς πολλές αντικανονικότητες της χειροτονίας τους, αναφέρουμε μόνο ότι η Ρωσική Σύνοδος :
α΄.Είχε ενορίες καί μέ τό ιουλιανό καί μέ τό νέο ημερολόγιο.
β΄.Είχε πλήρη εκκλησιαστική κοινωνία μέ όλες τίς Εκκλησίες, πού ακολουθούσαν τό νέο ημερολόγιο καί μέ όλες τίς Εκκλησίες, πού συμμετείχαν στήν Οικουμενική Κίνηση καί ιδίως μέ τούς Αθηναγόρα Κωνσταντινουπόλεως καί Ιάκωβο Αμερικής, τούς οποίους οι Ζηλωτές θεωρούν αιρεσιάρχες.
γ΄. Δέν ήταν άμοιρη συμπροσευχών μέ αιρετικούς.
Οι Ζηλωτές, λοιπόν, έλαβαν χειροτονία εν γνώσει τους από «αιρετικούς καί εκτός Εκκλησίας» – κατά τίς θεωρίες τους – επισκόπους, ή έστω από αυτούς, πού επικοινωνούσαν πλήρως επί δεκαετίες μέ «αιρετικούς». Μάλιστα ο ένας από τούς δύο επισκόπους, πού τούς χειροτόνησαν, ακολούθησε τό νέο ημερολόγιο! Συνεπώς, σύμφωνα μέ τίς κακόδοξες θεωρίες τους περί αυτομάτου αποκοπής από τήν Εκκλησία καί απωλείας της θείας Χάριτος, όχι μόνο βλασφημούν τό Άγιον Πνεύμα καί τά Μυστήρια της Εκκλησίας μας, αλλά απαρνούνται καί τήν ίδια τους τήν χειροτονία,τήν οποία έλαβαν εσκεμμένα». 
Ομιλείτε δια τους Ρώσους της Διασποράς και λησμονείτε ότι εσείς οι ίδιοι αρνείσθαι την ίδια τους την χειροτονία λέγοντας ότι οι παλ/τες δεν έχουν μυστήρια, όπως διακήρυξε τελευταία και ο ''αντιοικουμενιστής'' Μητροπολίτης Αιτωλοακαρνανίας Κοσμάς! Αφού κατ΄ εσάς οι Ρώσοι της Διασποράς είχαν κανονική ιερωσύνη και μυστήρια βεβαίως, πως τολμούν κάποιοι απο εσάς να κηρύττουν ότι οι παλ/τες δεν έχουν ούτε ιερωσύνη ούτε μυστήρια;
Περί της ''αυτομάτου απωλείας της Χάριτος'' επαναλαμβάνω δεν είναι κοινή γραμμή όλων των παλ/των! 
Λοιπόν έχουν ιερωσύνη και μυστήρια οι παλ/τές ή όχι;

«Τίθεται, λοιπόν, τό ερώτημα : Είμαστε ή δέν είμαστε (οι Ορθόδοξες Τοπικές Εκκλησίες) αιρετικοί από τό 1920; Αν δέν είμαστε, τότε οι Ζηλωτές οφείλουν νά επιστρέψουν εν μετανοία, διότι οι άγιοι Πατέρες απαγορεύουν αυστηρά τίς αποσχίσεις άνευ δογματικών λόγων. Αν είμασθε, τότε οι Ζηλωτές στερούνται χειροτονίας, εφόσον καταδέχθηκαν νά χειροτονηθούν από «αιρετικούς καί εκτός Εκκλησίας» επισκόπους.Σύμφωνα δέ μέ τόν Μ. Βασίλειο, αυτός, πού τόλμησε νά λάβει εσκεμμένα χειροτονία από τούς αιρετικούς, δέν είναι άξιος νά θεωρηθεί ποτέ ως Ορθόδοξος Επίσκοπος».

Θέλετε απάντηση; Είστε ΔΥΝΑΜΕΙ σχισματικοί λόγω της εισαγωγής του νέου ημερολογίου εις την Εκκλησία, και ΔΥΝΑΜΕΙ αιρετικοί λόγω της αποδοχής εν ΤΗ ΠΡΑΞΕΙ της Παναιρέσεως του Οικουμενισμού απο τα Πατριαρχεία και τις Αυτοκέφαλες Εκκλησίες που εσείς ανήκετε!
Και δια να μην νομίζετε ότι τα λέγουν μόνο οι παλ/τές αυτά, σας υπενθυμίζω το άρθρο του Αρχιμ. Ιωήλ Κωνστάνταρου όπου αναφέρει:
«γίνεται πλέον φανερό ότι όσοι ορθόδοξοι κληρικοί και λαϊκοί, συνειδητά βρίσκονται στον χώρο αυτό του Οικουμενισμού, έχουν καταντήσει δυνάμει αιρετικοί». Το πλήρες άρθρο βρίσκεται εδω  http://entoytwnika.blogspot.gr/2012/09/blog-post_22.html.
«Άλλο πεπλανημένο φρόνημα των Ζηλωτών, τό οπο~ιο κηρύσσεται κυρίως στήν πράξη, είναι ότι η διακοπή εκκλησιαστικής κοινωνίας μέ τούς αιρετικούς εφαρμόζεται μόνο στούς αιρετικούς κληρικούς καί σ’αυτούς όχι πλήρως. Συνεπώς κατά κανόνα οι Ζηλωτές:
α΄.Δέχονται τούς «αιρετικούς» νεοημερολογίτες λαϊκούς σέ συμπροσευχή στήν Εκκλησία καί τούς παρέχουν θεία Μετάληψη ή άλλα Μυστήρια καί αντίδωρο».
Εσείς δηλαδή θέλετε να τους διώχνουν; Οι άνθρωποι αυτοί αγαπητέ έρχονται εις τους παλ/τες διότι δεν βρίσκουν ανάπαυση εις τις Εκκλησίες σας! Βεβαίως και γίνεται η αποδοχή τους εις την Εκκλησία των παλ/των! Η Εκκλησία εφαρμόζει ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ εις τους εν αγνοία ευρισκομένους! Τώρα που εσείς είδατε την θεία Μετάληψη και τα άλλα Μυστήρια, περιμένουμε να μας το υποδείξετε! 

«β΄.Προσκαλούν τούς «αιρετικούς» νεοημερολογίτες βουλευτές καί λοιπούς επισήμους στίς πανηγύρεις ή τελετές τους (π.χ. Θεοφάνεια) καί συναγωνίζονται ποιά παράταξη θά τιμηθεί από μεγαλύτερο αριθμό «αιρετικών» επισήμων».
Δηλαδή θέλετε να μας πείτε ότι οι βουλευτές είναι συνειδητά μέλη της Εκκλησίας της νεοημερολογίτικης ώστε να μην τους αποδεχθούν οι παλ/τες; Σε ποιές Εκκλησίες δικές σας συμμετέχουν κάθε Κυριακή και που συχνά εξομολογούνται; 
Εδω εσείς εις τις εορτές σας καλείτε Παπικούς Επισκόπους δια να συνεορτάσετε τους εορτάζοντες αγίους (βλ. Ζάκυνθο και αλλού), και σας πείραξε το ότι οι παλ/τές προσκαλούν τα κρατικά όργανα; Δεν είναι Έλληνες Πολίτες οι παλ/τές; Δεν θα προσκαλέσουν τις τοπικές αρχές;

«γ΄.Συμπροσεύχονται καί μέ «αιρετικούς» κληρικούς. Ακόμη καί οι Αγιορείτες ακραιφνείς Ζηλωτές δέχονται στίς λειτουργίες τους τούς μή Ζηλωτές «αιρετικούς»κληρικούς, τούς παρέχουν τιμητική θέση καί τούς δίνουν αντίδωρο»
 Αυτό δεν το γνωρίζουμε!
 
«Επομένως τίθεται πάλι τό ερώτημα: Είμαστε αιρετικοί ή όχι; Αν είμαστε, τότε οι Ζηλωτές πρέπει νά καταδικάσουν όλες τίς ανωτέρω απαράδεκτες ενέργειες καί ιδίως νά μήν επιτρέπουν σέ κανένα «αιρετικό» νεοημερολογίτη λαϊκό νά εισέρχεται στούς ναούς τους (πράγμα ασύμφορο φυσικά). Οι Ζηλωτές βέβαια μπορούν νά αντιτάξουν ότι οι ανωτέρω ενέργειες αποτελούν εφαρμογή επαινετής «Οικονομίας». Μήπως όμως η εφαρμογή της «Οικονομίας» είναι αποκλειστικό δικαίωμα των Ζηλωτών καί όχι καί δικό μας, από τούς οποίους οι Ζηλωτές απαιτούν μόνο τήν «Ακρίβεια»; 

Είστε ΔΥΝΑΜΕΙ αιρετικοί επαναλαμβάνουμε! Εσείς όμως που εφαρμόζετε την ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝ; Μήπως ομιλείτε δια την ''άχρι καιρού'' οικονομίαν όπου έγραφε ο π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος; Σε τι σας ωφέλησε; Πόσους απο τους Οικουμενιστές φέρατε εις την ορθήν πίστιν λόγω της οικονομίας σας; Μήπως έγινε το αντίθετο;; Μήπως με τα χρόνια οι ορθόδοξοι έγιναν Οικουμενιστές; Μήπως με τα χρόνια διαστρεβλώθη και το απλό φρόνημα των λαικών ορθοδόξων, νομίζοντας ότι όλες οι θρησκείες εις τον ίδιον Θεό πιστεύουν, απλώς με άλλο όνομα, όπως διδάσκουν οι ποιμένες σας;


ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΕΙΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΕΙΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ