ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ Κ.ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΣΤΟ ΑΓ.ΟΡΟΣ (2006)


Εξ΄ αφορμής της φετινής επισκέψεως του Οικ. Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου εις το Άγιον Όρος τον προσεχή Οκτώβριο ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ αλλά και δια την δήλωση του μοναχού Νικολάου περί της μη συμμετοχής του εις την υποδοχή του Πατριάρχου ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ, θεωρούμε χρέος μας να παρουσιάσουμε ενα συμβάν το οποίο επραγματοποιήθη εις την επίσκεψη του κ. Βαρθολομαίου εις το Άγιον Όρος το έτος 2006 και έχει ως εξής

«Ήταν 10/23 Όκτωβρίου ημέρα Δευτέρα. Ό οικουμενικός πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, έπισκεπτόμένος τό "Αγιον 'Όρος, από την ι. μονή Καρακάλου, όπου εύρίσκετο άπό τό πρωί, άνεχώρησε για την γειτονική ί. μονή Φιλόθεου. "Εφερε μαζί του και τμήμα ίερού λειψάνου του αγίου Κοσμά του Αιτωλού, τό όποιο έδώρισε στή μονή Φιλόθεου, άπό τήν οποία ώς γνωστόν προέρχεται ο άγιος Κοσμάς.
Μετά τήν τελετή τής υποδοχής, τίς προσφωνήσεις και αντιφωνήσεις, ο παναγιώτατος παρεκάθησε στην τράπεζα. Κατά τήν διάρκεια τής τραπέζης κάποιοι απο τους πατέρας του είπαν, ότι στην μονή ζή κλινήρης σέ ηλικία 93 ετών ό προηγούμενος Ευγένιος Φιλοθεΐτης, ό οποίος επί πολλά έτη έχει διατελέσει αντιπρόσωπος τής μονής τους παρά τη Ιερά Κοινότητι. Ό πατριάρχης εξεδήλωσε ενδιαφέρον νά τόν έπισκεφθή. Εξερχόμενος λοιπόν άπό τήν τράπεζα συνοδεία μοναχών μετέβη στό κελλί του άσθενούντος προηγουμένου, ό όποιος μολονότι κλινήρης έχει σώας τάς φρένας καί διατηρεί τήν όξύνοιά του. Μόλις όμως ό κ. Βαρθολομαίος εισήλθε στό κελλί, ό κλινήρης γέρων Ευγένιος, προς κατάπληξιν δλων, ακούστηκε νά του φωνάζη δυνατά·
- Τί είνε αυτά πού κάνετε καί συμπροσεύχεσθε μέ τόν πάπα; Δέν ξέρετε ότι είνε αίρετικός καί κακόδοξος;
Ητο τόσο έντονο τό ύφος καί ή φωνή του προηγουμένου Ευγενίου, ώστε ό πατριάρχης αναγκάστηκε ν' αποχώρηση σιωπών. Οί παρευρισκόμενοι έμειναν άναυδοι.
Τό περιστατικό αυτό, πού συνέβη κατά παραχώρησιν τής Κυρίας Θεοτόκου, εφόρου του ίερου τόπου, ανακαλεί στή μνήμη κάποιο άλλο παλαιότερο.
"Οταν τό έτος 1275 μ.Χ. ήρθε στό "Αγιον 'Όρος ό λατινόφρων πατριάρχης Ιωάννης Βέκκος, ακούστηκε φωνή άπό ίερά Εικόνα τής Θεοτόκου προς γέροντα μοναχό πού ένώπιόν της έδιάβαζε τους Χαιρετισμούς· «Χαίρε καί σύ, ω Γέρων· και είπε εις τον ηγούμενον και τους πατέρας, ότι οί εχθροί οί ιδικοί μου καί του Υιού μου ;hλθον νά βεβηλώσουν τόν τόπον». Καί ό γέρων ανήγγειλε τόν ερχομό του λατινόφρονος, ό όποίος έν συνεχεία στό βουλγαρικό μοναστήρι έκαυσε μέσα στόν πύργο τής μονής τούς όμολογητάς πατέρας πού ήλεγξαν αυτόν καί τόν αύτοκράτορα Μιχαήλ. Είνε οί 26 όσιομάρτυρες τής ί. μονής Ζωγράφου, πού εορτάζουν τήν 22α Σεπτεμβρίου. (Περιοδικόν «ΣΠΙΘΑ» Δ/βριος 2006 αριθ. 646 ΠΑΡΟΣ)Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ