ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2011

Το μήνυμα του Πάπα Βενέδικτου για το 12ο Διαχριστιανικό Συμπόσιο

Οι εργασίες του 12ου Διαχριστιανικού Συμποσίου που διοργανώνει το Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ και το ΙνστιτούτοΠνευματικότητας του Ποντιφικού Πανεπιστημίου Antonianum της Ρώμηςπραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη από 30Αυγούστου έως και 2 Σεπτεμβρίου 2011, με θέμα "Ημαρτυρία της Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο". Μηνύματα στο Συμπόσιο απέστειλαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Πάπας Βενέδικτος. Στην έναρξη τωνεργασιών παραβρέθηκαν καιαπηύθυναν χαιρετισμούς ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμοςκαι ο Ρωμαιοκαθολικός Αρχιεπίσκοπος Κερκύρας και Τοποτηρητής του ΑποστολικούΒικαριάτου Θεσσαλονίκης κ. Ιωάννης Σπιτέρης. Το παρόν έδωσε και ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος.
Μέχρι στιγμής από την πλευρά του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ που διοργάνωσε και τοΣυμπόσιο δεν έχει δημοσιευθεί τίποτα. Από ανακοίνωση του Βατικανού έγινε γνωστότο μήνυμα του Πάπα Βενέδικτου. Ο Πάπας από το Castel Gandolfo (τόπο θερινής διαμονής) έστειλε στον πρόεδροτου Ποντιφικού Συμβουλίου για την Προώθηση της Χριστιανικής Ενότητας,Καρδινάλιο Kurt Koch, με την ευκαιρία του 12ου Διαχριστιανικού Συμποσίου, επιστολή.Αφού εκφράζει « μεγάλη εκτίμησή για τηναξιέπαινη αυτή πρωτοβουλία» αναφέρει ότι το θέμα του Συμποσίου "Ημαρτυρία της Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο" «βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος και των προσευχών»του «όπως επιβεβαιώνεται και στηναποστολική επιστολή "Ubicumque et Semper," με την οποία συστάθηκε τοΠοντιφικό Συμβούλιο». Τονίζει μάλιστα ότι «Η αμοιβαία γνώση τωνπαραδόσεών» αποτελεί «συνεισφορά στην υπόθεση της χριστιανικής ενότητας» και τέλος αναφέρει ότι υποστηρίζει την πρωτοβουλία «με τηνπροσευχή και με την Αποστολική Ευλογία» του.
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ
LETTERADEL SANTO PADRE AL PRESIDENTE DEL PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELLUNITΐ DEI CRISTIANI IN OCCASIONE DEL XII SIMPOSIOINTERCRISTIANO
Pubblichiamodi seguito la Lettera che il Santo Padre Benedetto XVI ha inviato al Presidentedel Pontificio Consiglio per la Promozione dellUnitΰ dei Cristiani, lEm.mo Card. KurtKoch, in occasione del XII Simposio Intercristiano sul tema "Latestimonianza della Chiesa nel mondo contemporaneo" (Salonicco, 30 agosto- 2 settembre 2011):
LETTERA DEL SANTO PADRE
Al Venerato Fratello
il Signor Cardinale KURT KOCH
Presidente del Pontificio Consiglio
per la Promozione dell
Unitΰ dei Cristiani
1. In occasione delXII Simposio Intercristiano, dal tema "La testimonianza della Chiesanel mondo contemporaneo", che si svolge a Salonicco dal 30 agosto al 2settembre 2011, desidero manifestare attraverso di Lei, Venerato Fratello, vivoapprezzamento per tale lodevole iniziativa, promossa dall'Istituto Francescanodi Spiritualitΰ della PontificiaUniversitΰ Antonianum e dalDipartimento di Teologia della Facoltΰ teologica ortodossadella Universitΰ Aristoteles diSalonicco.
2. Il tema che sarΰ trattato nel Simposio θ di grande attualitΰ ed θ al centro delle miepreoccupazioni e preghiere, come ho giΰ affermato nellaLettera apostolica "Ubicumque et semper", con la quale ho istituitoil Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione. Nel corso dei secoli laChiesa non ha mai smesso di proclamare il mistero salvifico della morte e risurrezionedi Gesω Cristo, ma quello stesso annuncio ha bisogno oggi diun rinnovato vigore in molte delle regioni che per prime ne accolsero la luce,e che sperimentano gli effetti di una secolarizzazione capace di impoverirel'uomo nella sua dimensione piω profonda. Inrealtΰ assistiamo, nelmondo contemporaneo, a fenomeni contraddittori: da un lato si registra unadiffusa distrazione o anche insensibilitΰ nei confronti dellatrascendenza, dallaltro, vi sononumerosi segni che attestano il permanere, nel cuore di molti, di una profondanostalgia di Dio, che si manifesta in modi diversi e pone numerosi uomini edonne in atteggiamento di sincera ricerca.
3. Gli attualiscenari culturali, sociali ed economici pongono a cattolici ed ortodossi lemedesime sfide. La riflessione che sarΰ sviluppata duranteil Simposio avrΰ perciς un importante risvolto ecumenico. Gli interventipermetteranno di tracciare un quadro articolato delle problematiche comuni e dipresentare le particolaritΰ dei differentiapprocci, favorendo lo scambio di riflessioni e di esperienze in un clima difraterna caritΰ. La conoscenzareciproca delle nostre tradizioni e l'amicizia sincera rappresentano giΰ in sι stesse un contributoalla causa dell'unitΰ dei cristiani.Voglio qui ricordare le parole del mio Venerato Predecessore, il Servo di DioPaolo VI, quando, a proposito dell'evangelizzazione, affermava: "In quantoevangelizzatori, noi dobbiamo offrire ai fedeli di Cristo l'immagine non diuomini divisi e separati da litigi che non edificano affatto, ma di persone maturenella fede, capaci di ritrovarsi insieme al di sopra delle tensioni concrete,grazie alla ricerca comune, sincera e disinteressata della veritΰ. Sμ, la sorte dellevangelizzazione θ certamente legataalla testimonianza di unitΰ data dalla Chiesa. Θ questo un motivo di responsabilitΰ ma anche di conforto" (Esort. ap. EvangeliiNuntiandi, n. 77).
4. Alla buonariuscita dei lavori contribuirΰ certamentel'intercessione di san Paolo, il cui ricordo θ particolarmente vivonella cittΰ di Salonicco, nellaquale l'Apostolo predicς per primo il Vangeloe alla quale rimase legato da un legame di particolare affetto. Per unrinnovato annuncio del Vangelo nel mondo contemporaneo occorronoevangelizzatori che siano animati dallo stesso zelo apostolico di Paolo.
5. A quanti hannocontribuito alla realizzazione del Simposio, agli illustri Relatori e a tutti ipartecipanti va il mio cordiale saluto con laugurio di un pienosuccesso dell'iniziativa. Accompagno i lavori con la preghiera e con la miaBenedizione Apostolica.
Da Castel Gandolfo, 6agosto 2011
BENEDICTUS PP. XVI


ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ