ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ

Μία σύγχυση απλώνεται, παντού. Τά διεθνή προβλήματα περιπλέκονται συνεχώς οι Διεθνείς Όργανισμοί αρκούνται σε ευχολόγια. Τά κράτη αδυνατούν νά λύσουν τά προβλήματα τους.
Οι κοινωνίες διαβρώνονται, τά άτομα ζουν μέσα στό άγχος, τόν τρόμο, τό κυνηγητό γιά τήν επιβίωσή τους. Δέν υπάρχει εμπιστοσύνη καί ασφάλεια. Δέν γνωρίζουν, εξαιτίας της αποστασίας καί άπομακρύνσεώς τους από τόν αληθινό Θεό,τί νά πιστέψουν καί πού νά στηριχθούν πλέον. Γιά τήν κακοδαιμονία αυτή κάποιοι ισχυρίζονται ότι φταίνε: Ή εκμετάλλευση, ή κρατική κακοδιοίκηση, οι παράλογες εθνικές διεκδικήσεις, ό ιμπεριαλισμός, τό Διεθνές μεγάλο Κεφάλαιο, οι πολυεθνικές εταιρείες, οι σκοτεινές δυνάμεις. Αυτές οι σκοτεινές δυνάμεις έχουν απλώσει παντού τά αδιόρατα καμουφλαρισμένα πλοκαμία τους καί κυβερνούν τόν κόσμο μέ μιά παγκόσμια μυστική Υπερκυβέρνηση.
Γι΄ αυτές τίς σκοτεινές δυνάμεις καί τήν Υπερκυβέρνηση,ένας μικρός αριθμός ανθρώπων έχει καί μόνο άποσπασματικά δείγματα, γιά τήν ύπαρξη καί τίς δραστηριότητές τους. Ό πολύς κόσμος υποψιάζεται, διαισθάνεται ότι κάτι δέν πάει καλά, ότι υπάρχουν πολλά στεγανά, ότι υπάρχουν μυστικές οργανώσεις πού άποπροσανατολίζουν καί λυμαίνονται τήν ανθρωπότητα καί ότι ή Σιωνιστική Όργάνωση είναι ή πλέον ισχυρή καί διαδεδομένη. Στά χρόνια μας έχουμε πλήρη καί σαφή στοιχεία περί των στόχων καί των ενεργειών της. Ένα άπό τά πολλά κείμενα,ίσως τό κυριώτερο σέ ευρεία κύκλοφορία είναι τά «ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ», περί της πιστότητος των οποίων δέν αμφιβάλλει κανείς.
Τά παλαιότερα εμπόδια των Σιωνιστών ήσαν οι Μοναρχίες καί οι Εκκλησίες. Γιά νά τίς γκρεμίσουν έπρεπε νά τίς διαβρώσουν άπό μέσα. «Διαδώσαμε φιλελεύθερες ιδέες στους λαούς, πολιτικά, ατομικά δικαιώματα, συνθήματα όπως: «ελευθερία, ίσότης, αδελφότης, ελευθερία συνειδήσεως». «Κατευθύναμε τους λαούς να ζητήσουν Δημοκρατίες, συντάγματα. Κοινοβουλευτισμό. Διαδώσαμε νέες θρησκευτικές δοξασίες καί φιλοσοφικές θεωρίες γιά τήν έμμεση διάβρωση του Χριστιανισμού».
«Καί αφού έμειώσαμε τή δύναμη των Μοναρχιών καί τών Εκκλησιών, έστραφήκαμε πλέον εναντίον τών λαών. Έστήσαμε ανθρώπους δικούς μας, ή ελεγχόμενους άπό μας στην εξουσία τών κρατών καί αφαιρέσαμε τά συνταγματικά δικαιώματα τών πολιτών διά τών άντιφατικών νόμων, στους οποίους πάντα άφήνομε χαραμάδες, γιά νά μή θιγούν τά συμφέροντα μας. Μέ τήν εναλλαγή τών Κυβερνήσεων καί τίς άλλες αναταραχές πού προκαλούμε, σκοπίμως, κρατούμε τους λαούς σέ μιά διαρκή σύγχυση, αγωνία, τρόμο, καί έτσι μπορούμε νά έργαζόμαστέ απαρατήρητοι. Στους λαούς διοχετεύομε τίς θεωρίες, απόψεις,γεγονότα, ερμηνείες καί προπαγάνδα πού μας εξυπηρετεί, αφού ό τύπος (καί τά μέσα ένημερώσεως) ανήκει σέ μας ή ελέγχεται άπό εμάς».
Ό έλεγχος τών οικονομικών τών κρατών μέσω της πολιτικής εξουσίας, τού χρυσού καί τών πολυεθνικών Εταιρειών, τους δίνει τήν ευχέρεια απαλλαγής τους απο φόρους καί ευχέρεια κινήσεων ώστε νά κατευθύνουν πλήρως τήν οικονομία. Διά τού κατευθυνόμενου πληθωρισμού εξανεμίζουν τήν αγοραστική αξία τού χρήματος καί θέτουν τους εργαζόμενους σέ μιά διαρκή φτώχεια καί αδυναμία αντιδράσεως καί εκφράσεως τους καί τους καθιστούν υποχείριους τών εργοδοτών τού κεφαλαίου. Αφού καί οι ίδιοι οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι τους είναι άνθρωποι τού κεφαλαίου καί ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα άπό αυτούς.
Το σχέδιο τους περιλαμβάνει έκτος άπό τήν πολιτικό-οικονομική κατάρρευση τού Ανατολικού μπλοκ, πτώση καί τού Δυτικού μπλοκ.
Μέσα άπό τήν αμφισβήτηση, τήν αβεβαιότητα, τίς ανακατατάξεις καί τους πολέμους θά επέλθει μία νέα εποχή. Θά είναι ή νέα εποχή μέ τόν μονάρχη της (πλανητάρχη), μέ τήν πανθρησκεία της καί τόν ψευτομεσσία της. Έτσι επιζητούν τήν ίδρυση επίγειου παγκόσμιου κράτους καί ενός άνθρώπου παγκόσμιου αρχηγού γιά νά κυβερνήσουν τόν κόσμο.
'Όμως αγαπητέ άναγνώστα αυτά θά τά ένεργήση ό Εωσφόρος μέ τά όργανα του εξαιτίας τής μεγάλης άποστασίας τής άνθρωπότητος, τόν κυρίαρχο όμως ρόλο πάντοτε έχει ο Παντοδύναμος Θεός καί Δημιουργός τού σύμπαντος κόσμου, ό Όποιος ελέγχει πάντα όλες τίς διεργασίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ