ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2009

ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ (ΥΠΟ ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΟΥ)
Του Αγιορείτου Μοναχού ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΟΥ.


Άς δεχθώμεν πρός στιγμήν ότι <<ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης ωραματίσθη την ενότητα των Εκκλησιών κ.λπ. και οτι θα επιτύχη την προσέγγισιν της Ορθοδοξίας μετά του Καθολικισμού και των Προτεσταντικών Εκκλησιών>> και οτι θα επιτύχη αργότερον <<μίαν παγχριστιανικήν Σύνοδον, εις την οποίαν θα γίνη αναθεώρησις των δογμάτων, ή διόρθωσις των εσφαλμένων και θα επακολουθήση η πλήρης ένωσις...>>
Κατ αρχήν αιδεσιμώτατε πάτερ, αυτήν την ενότητα διατί δεν την ωραματίσθησαν σοφοί και άγιοι ποιμένες της Ορθοδοξίας επί δέκα περίπου αιώνας; Δεν ήταν τόσο ευφυείς και άγιοι ως ο νύν οραματισθείς; Μήπως, διότι υπάρχουν ορισμένοι Κανόνες εμποδίζοντας την ενότητα; Αλλά και άν θελήσωμεν να παραμερίσωμεν αυτούς τούς κανόνας και κάμωμεν την ποθητήν σας ενότητα, σας ερωτώμεν Δεν είναι ενα στοιχείον της ενότητος αυτής ή μετ αυτών αναστροφή και μάλιστα, με τας θαυμασίας εκείνας αντιλήψεις του προισταμένου σας Αρχιεπισκόπου ή συμπροσευχή; Δέχεσθε αιδεσιμώτατε, την συμπροσευχήν; Διατί όχι, αφού και ο με την <<μεγάλην ευφυίαν>> Οικουμενικός συμπροσεύχεται μετά Ιησουιτών, Καπουτσίνων και με όλα τα είδη του Καθολικού Μοναχισμού; Λοιπόν γνωρίζετε ότι συμπροσευχόμενος μετά αιρετικών υπόκεισθαι εις καθαίρεσιν; Η μήπως και υμείς σέβεσθε τούς Ι. Κανόνας όπως ο Αρχιεπισκοπός σας, οπότε όλα απλοποιούνται; Άν όμως όπως εύχομαι, δεν εχάσατε την πίστιν σας τελείως εις την Ορθοδοξίαν και πιστεύετε εις την αλήθειαν των δογμάτων και των Ιερών Κανόνων, φρονείτε ότι, συζητούντες με τούς έν ενότητι αναστρεφομενούς σας αιρετικούς, θα ημπορέσετε να μη παρασυρθήτε απο τάς σοφιστείας των Καθολικών και Προτεσταντών; Θα κατορθώσετε να αναπτύξετε το μυστήριον της ευσεβίας, που είναι η Ορθοδοξία; Άν κρίνωμεν έκ, όσων γράφετε, έχετε ανάγκη αυστηράς απομονώσεως, διότι είσθε έτοιμος να κλίνετε με ίσην ορμήν και πρός τάς δύο αβύσσου. ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝ ΚΑΙ ΚΑΝΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗΝ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΘΟΛΙΚΙΣΜΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΣΜΟΝ, επειδή ο Παναγιώτατος Πατριάρχης μας <<ωραματίσθη>> την ενότητα. Κλαίομεν τα τρία εκατομμύρια των Ορθοδόξων της διασποράς, πού εδόθησαν, κατα παραχώρησιν Θεού, είς ΛΥΚΟΥΣ. Κλαίομεν και σάς τούς κληρικούς μας, που δεν γνωρίζετε <<μήτε ά λέγετε, μήτε περί τινών διαβεβαιούσθε>>. Και επειδή έχετε ανάγκην κατηχήσεως, αγοράσατε ένα <<πηδάλιον>> της Ορθοδόξου Εκκλησίας, διά να μάθετε πόσον πλανάσθε. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΗΣ Καλύβη Αγίου Γερασίμου ΝΕΑ ΣΚΗΤΗ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 1-3-1964.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ