ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΥΝΑΡΤΗΣΙΕΣ (3ον μερος)


Αυτές τις ημέρες παρακολουθούμε μια διαμάχη μεταξύ των υπέρμαχων της αποτείχισης και των υπέρμαχων της μη αποτειχίσεως απο τους Οικουμενιστές Επισκόπους. Η διαμάχη αυτή δεν είναι πρωτοφανής. Υπήρξε παλαιότερα μεταξύ των παλαιοημερολογιτών και των νεοημερολογιτών. Σήμερα όμως επαναλαμβάνεται εις τους συγχρόνους ''αντιοικουμενιστές''. Το δικό μας ιστολόγιο βεβαίως τάσσεται υπέρ της αποτείχισεως απο τους κακοδόξους Οικουμενιστές. Οι οπαδοί της μη αποτείχισης επαναλαμβάνουν δια άλλη μια φορά τα λεγόμενα υπο του Επιφάνιου Θεοδωρόπουλου και προτρέπουν τους πιστούς να μελετήσουν το βιβλίο του τα ''ΔΥΟ ΑΚΡΑ''. Δυστυχώς όμως το εν λόγω βιβλίο τείνει να γίνει το νέο ''ευαγγέλιο'' των ''συντηρητικών'' Ορθοδόξων, διότι με τα επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποιεί δημιουργεί εις τους πιστούς την αίσθηση ότι όσοι αποτειχίζονται ευρίσκονται ''αυτομάτως'' εκτός εκκλησίας!!! Με λίγα λόγια τους προτρέπει να μείνουν σε κοινωνία με την αίρεση και έτσι ευρίσκωνται εντός της εκκλησίας!!! Αυτή η παράδοξη θεωρία είναι πρωτοφανής εις την εκκλησιαστική ιστορία διότι οι άγιοι πατέρες της Εκκλησίας μας ΔΙΕΚΟΠΤΑΝ το μνημόσυνο των κακοδόξων αιρετικών αντίθετα απο όσους ισχυρίζονται το αντίθετο. Τα παραδείγματα είναι αρκετά και πολλάκις έχουν αναλυθεί απο τους αποτειχισθέντας Ορθοδόξους. Δυστυχώς οι θέσεις του π. Επιφανίου Θεοδωροπούλου αποδείχθηκαν εν τη πράξει ότι ήταν και είναι λανθασμένες, διότι όχι μόνο οι κακόδοξοι Οικουμενιστές δεν μειώθηκαν αλλά αυξήθηκαν εις το μέγιστο και οι λόγοι αλλά και οι πράξεις τους. Με λίγα λόγια ο π. Επιφάνιος τους βοήθησε εις την αύξησή τους με αντάλλαγμα την προώθηση των λόγων του αλλά και της δόξης την οποία απολάμβανε προτού φύγει απο αυτόν τον μάταιον επίγειον βίον. Οι θεωρίες του βοήθησαν τους Οικουμενιστές να αναπαύονται ήσυχοι εις τις θέσεις τους ''άχρι καιρού'' όπως ομολογούσε ο ίδιος, αλλά χωρίς ποτέ να γράψει πότε παύει η αναμονή αυτή. Δεν θα αναλύσουμε τις θέσεις του π. Επιφανίου διότι οι θέσεις αυτές καταρρίφθηκαν παλαιότερα απο το βιβλίο το οποίο κανείς δεν δημοσιεύει (εσκεμμένα;) και το οποίο λέγεται ''ΤΟ ΑΝΤΙΔΟΤΟΝ'' και το ''ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ'' του πατρός Θεοδωρήτου. Όποιος θέλει να το μελετήσει ας πατήσει το πρώτο
ΕΔΩ και δια το δεύτερο ΕΔΩ .

Ας αναλύσουμε με πολύ απλά λόγια τις θέσεις όσων υποστηρίζουν ότι οι πιστοί δεν πρέπει να αποτειχισθούν απο τους κακοδόξους Οικουμενιστές. Λέγουν οι ίδιοι

«Οι μη συντεταγμένες αποτειχίσεις στην καλύτερη των περιπτώσεων οδηγούνται σε εκφυλισμό και διάλυση και στη χειρότερη παγιώνονται σε σχίσμα».


Θα έπρεπε να γνωρίζει ο εν λόγω αρθρογράφος ότι σχίσμα δημιουργούν όσοι καινοτομούν εις τα της πίστεως και όχι όσοι αποτειχίζονται απο αυτούς, κατα τον ΙΕ΄ κανόνα της ΑΒ΄συνόδου.
Ὁ ΙΕ΄ Κανὼν κατὰ τὴν ἑρμηνεία τοῦ Νικοδήμου Μίλας, λέγει:

«Ἐὰν Μητροπολίτης ἢ Πατριάρχης ἄρξηται νὰ διακηρύττῃ δημοσίᾳ ἐπ᾿ ἐκκλησίας αἱρετικήν τινα διδαχήν, ἀντικειμένην πρὸς τὴν ᾿Ορθοδοξίαν, τότε οἱ προαναφερθέντες κέκτηνται δικαίωμα ἅμα καὶ χρέος ν᾿ ἀποσχοινισθῶσι πάραυτα τοῦ ᾿Επισκόπου ἐκείνου, διὸ οὐ μόνον εἰς οὐδεμίαν θέλουσιν ὑποβληθῆ κανονικὴν ποινήν, ἀλλὰ θέλουσι καὶ ἐπαινεθῆ εἰσέτι, καθ᾿ ὅσον διὰ τούτου δὲν κατέκριναν καὶ δὲν ἐπανεστάτησαν ἐναντίον τῶν νομίμων ᾿Επισκόπων, ἀλλ᾿ ἐναντίον ψευδεπισκόπων καὶ ψευδοδιδασκάλων, οὔτε καὶ ἐγκατέστησαν τοιουτοτρόπως σχῖσμα ἐν τῇ ᾿Εκκλησίᾳ, ἀλλ᾿ ἀντιθέτως, ἀπήλλαξαν τὴν ᾿Εκκλησίαν, ἐν ὅσῳ ἠδυνήθησαν, τοῦ σχίσματος καὶ τῆς διαιρέσεως».

Όταν ο αρθρογράφος λέγει «οι μη συντεταγμένες αποτειχίσεις» μήπως εννοεί ότι θα επαινέσει ο ίδιος μια συντεταγμένη αποτείχιση την οποία θα την οδηγούν οι αποτειχισμένοι Επίσκοποι; Μήπως δεν επραγματοποιήθη παλαιότερα με την περίπτωση των παλαιοημερολογιτών; Επίσκοποι της επισήμου Εκκλησίας δεν αποτειχίσθηκαν και ηγήθηκαν των αποτειχισμένων παλαιοημερολογιτών; Μήπως επαινέθηκαν δια την πράξη τους; Μάλλον το αντίθετο έγινε και απ΄οτι φαίνεται ο λόγος του αρθογράφου είναι απλώς δια να κερδίσει τις εντυπώσεις.

«Το συμπέρασμα που οι ίδιοι εξάγουν είναι ότι ο Γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος δεν κατάλαβε τους Ιερούς Κανόνες και τους Αγίους Πατέρες, ενώ οι ίδιοι οι αποτειχιστές τους ερμηνεύουν σωστά!!!. »

Και δια ποιόν λόγο αγαπητέ πρέπει να πεισθούμε ότι ο π. Επιφάνιος ερμήνεψε σωστά τους Ιερούς Κανόνες; Μήπως κατέχει το «αλάθητο» του Πάπα και δι΄ αυτό δεν έκανε λάθος; Το ερώτημα αυτό θα πρέπει να το κάνεις εις τον εαυτό σου αντιστρόφως όμως.

«Αγνοούν ότι και ο Αγιος Ιουστίνος Πόποβιτς είχε εντονότατες αντιρρήσεις για τα σχίσματα και τις αποτειχίσεις; Μήπως διαλανθάνει της προσοχής τους ότι διέκοψε το μνημόσυνο του Πατριάρχη Σερβίας, αλλά ότι το επανέλαβε σε μεταγενέστερο στάδιο (όπως έπραξαν και οι Μητροπολίτες Φλωρίνης Αυγουστίνος, Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιος και Παραμυθίας Παύλος); Η μήπως αγνοούν ποιος βρισκόταν πίσω από τη διακοπή του μνημοσύνου του Πατριάρχη Αθηναγόρα;»

Εδω ο αρθρογράφος αντιφάσκει απο μόνος του! Ενω μας λέγει ότι οι πατέρες είχαν αντιρρήσεις περι της αποτειχίσεως, έπειτα μας λέγει ότι οι ίδιοι είχαν διακόψει το μνημόσυνο και μετέπειτα το επανέφεραν. Ας πράξουν λοιπόν και οι ίδιοι ΠΡΩΤΑ ότι έπραξαν οι εν λόγω πατέρες (Αποτείχιση), και έπειτα θα δούμε εαν θα το επαναφέρουν! Αγαπητέ θα έπρεπε να ρωτήσεις τους ίδιους δια ποιόν λόγο διέκοψαν το μνημόσυνο αλλά και διατί το επανέφεραν. Αλλά επειδή γνωρίζεις ότι τέτοια ερώτηση δεν μπορείς να την κάνεις διότι εκοιμήθησαν, ομιλείς άνετα και με παρρησία. Επίσης θα θέλαμε να μας γράψετε το ποιός βρισκόταν πίσω απο την διακοπή του μνημοσύνου. Μήπως οι παλαιοημερολογίτες;;

«Ολες οι Αυτοκέφαλες Εκκλησίες, το Αγιον Ορος, αλλά και όλοι όσοι αγωνίζονται εναντίον του Οικουμενισμού έπεσαν στην πλάνη - κατά την άποψη των αποτειχιστών πάντοτε - επειδή βρίσκονται σε κοινωνία με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Και επειδή όσοι κοινωνούν με τον “ακοινώνητο” είναι όλοι πλανεμένοι (αλήθεια ποια Σύνοδος και πότε κατέστησε τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως “ακοινώνητο”;), έτσι ανέλαβαν οι ίδιοι την ευθύνη να εξάγουν την Εκκλησία εκ της γης της οικουμενιστικής Αιγύπτου εις την γην της επαγγελίας της αποτειχίσεως!!!


Την αληθινή Εκκλησία αποτελούν πια οι τρεις ιερείς της Ρωσίας, που αποτειχίσθηκαν, αλλά και οι τρεις λαικοί της Εκκλησίας της Ελλάδος, που υπέγραψαν το κείμενο της αποτειχίσεως και το οποίο υπογράφουν εξ ονόματος άλλων λαικών ή και κληρικών ή και μοναχών (άγνωστον πόσων).»

Ο αρθρογράφος αγνοεί (;;;) ότι την Εκκλησία μέσα στους αιώνες την γνωρίσαμε οργανωμένη σε Πατριαρχεία και Συνόδους. Έτσι την ταυτίσαμε με την οργάνωση της αυτήν, ξεχνώντας ότι, κατά την διάρκεια των αιρέσεων, η οργάνωση αυτή χανόταν για τους Ορθοδόξους και γινόταν το όπλο της κακοδοξίας εναντίον τους (βλ. αιρετικούς Πατριάρχες κ.λπ). Όμως στους αποκαλυπτικούς καιρούς που ζούμε, έχουμε αφήσει πια την Ιστορία και μπήκαμε στην Εσχατολογία. Η πνευματική μας επιβίωση εξαρτάται απο την συνειδητοποίηση αυτού του γεγονότος. Όντως έπεσαν πια όλα τα ιστορικά μας αντερείσματα. Για να επιβιώσουμε πρέπει να δούμε την Εκκλησία στη μυστική και μυστηριακή της ουσία, γυμνωμένη απο τη διοικητική της οργάνωση που γνωρίσαμε στην Ιστορία. Στην αρένα οι μάρτυρες γυμνοί αντιμετώπιζαν τα θηρία. Γυμνή και η στρατευομένη Εκκλησία των εσχάτων καιρών θα παλέψει μαζί τους, χωρίς Συνόδους, χωρίς Πατριαρχεία, χωρίς σύνδεσμο των κατα τόπους μικρών Εκκλησιών άλλον απο τον Χριστόν και την κοινωνία τους με την θριαμβεύουσα Εκκλησία.
Ερωτάς αγαπητέ ποιά Σύνοδος κατέστησε τον Πατριάρχη ακοινώνητο; Εγω σε ερωτώ, ποιά Σύνοδος κατέστησε τον Οικουμενισμό ως αίρεση την οποία αναγνωρίζεις και εσυ ο ίδιος; Το ερώτημα σου δυστυχώς στρέφεται εναντίον σου.

«Αυτοί εκπροσωπούν την αληθινή Εκκλησία, η οποία παρακαλώ - κατά τους αποτειχιστές πάντοτε -, βρίσκεται σε “κοινωνία” με την “Διαχρονική Εκκλησία”.


Ολοι οι επίσκοποι και όλες οι Εκκλησίες πλανήθηκαν και έμειναν αυτοί μόνοι μονώτατοι - οι καυμένοι - και κουβαλούν ως άλλοι Ατλαντες την Ορθοδοξία στους ώμους τους.


Από κανονικό δίκαιο και δογματική, όπως βλέπετε, δεν τα πάνε άσχημα, αλλά και από ταπείνωση δεν έχουν το ταίρι τους!!!


Μήπως, αντί να διαβάζουν τους Πατέρες και τους Κανόνες και να τους παρερμηνεύουν τόσο προκλητικά, θα ήταν καλύτερα να μάθουν τα στοιχειώδη για τη Μεταρρύθμιση και τον Λούθηρο, όπου και θα βρουν ανεπτυγμένη πολύ διεξοδικά την περί “αοράτου Εκκλησίας” διδασκαλία, την οποία οι ίδιοι νομίζουν ότι ορθοδοξοποίησαν επειδή τη βάφτισαν “Διαχρονική Εκκλησία”;


Ποιος Πατέρας της Εκκλησίας χρησιμοποεί αυτόν τον όρο; Ασφαλώς κανένας. Εκτός και αν μεταξύ των Αγίων Πατέρων συγκαταλέγουν τον Λούθηρο και τους ομόφρονές του.»

Η αντιγραφή των λόγων του π. Επιφανίου Θεοδωροπούλου εις όλο της το μεγαλείο!! Αγαπητέ όταν αρθρογραφείς, δεν χρειάζεται να αντιγράφεις τους λόγους του πατρός Επιφανίου. Πολύ εύκολα μπορείς να δημοσιεύσεις το βιβλίο του εις το διαδίκτυο ώστε να το μελετήσει όποιος θέλει αυτούσιο απο τον ίδιο και έτσι δεν θα ταλαιπωρείσαι αντιγράφοντας τον ίδιο.
Επίσης θα θέλαμε να ρωτήσουμε και εμείς, ποιός Πατέρας της Εκκλησίας λέγει ότι όποιος αποτειχίζεται απο κακοδόξους Επισκόπους, ''αυτομάτως'' ευρίσκεται ''εκτός'' Εκκλησίας;

«Οι πάντες πλανήθηκαν και κατεπόθησαν υπό της πλάνης. Ολες οι Αυτοκέφαλες Εκκλησίες. Ακόμη και η Εκκλησία της Ελλάδος, η οποία, με την ιστορική απόφαση της ιεραρχίας της, έβαλε την ταφόπετρα στην πορεία των οικουμενιστικών σχεδιασμών. Ακόμη και το Αγιον Ορος, που συνεχώς διαμαρτύρεται για κάθε οικουμενιστική παρέκκλιση. Ακόμη και οι Εκκλησία της Βουλγαρίας, η οποία αρνείται ακόμη και να συμμετάσχει στο διάλογο με τους Παπικούς. Ακόμη και το Πατριαρχείο Γεωργίας, το οποίο - όπως και η Εκκλησία της Βουλγαρίας - απεχώρησαν από το ΠΣΕ.


Ακόμη και οι αρχιερείς και οι ιερείς και οι μοναχοί και οι λαικοί, που υπέγραψαν την “Ομολογία πίστεως για τον Οικουμενισμό”, εκ των οποίων ουδείς προχώρησε σε αποτείχιση»

Βεβαίως και είναι επαινετή η στάση των προαναφερομένων Εκκλησιών και αυτό που απομένει είναι η τελεία εφαρμογή των Ιερών Κανόνων η οποία εφαρμογή είναι η ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ των κακοδόξων Οικουμενιστών Επισκόπων και η ΕΚΣΦΕΝΔΟΝΗΣΙΣ απο τους θρόνους των. Αυτό έπρατταν οι άγιοι μας αναμένοντας την ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΚΡΙΣΗ κατα των κακοδόξων αιρετικών. Το ότι «ουδείς προχώρησε σε αποτείχιση» δεν είναι αληθές, διότι ήδη σε αποτειχισμένους απευθύνεσαι και μην λησμονείς τους παλαιοημερολογίτες, οι οποίοι είναι οι ΠΡΩΤΟΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΘΕΝΤΕΣ εκ της πλάνης του Οικουμενισμού, ασχέτως εαν κάποιοι κύκλοι αποσιωπούν την ΑΛΗΘΗ αιτία της αποτειχίσεώς τους, ρίχνοντας εσκεμμένα το βάρος ΜΟΝΟΝ εις το ημερολογιακό ζήτημα. Το λεγόμενόν μας αποδεικνύεται απο τους κάτωθι λόγους σου

«Ο Οικουμενισμός, ως γνωστόν, άρχισε πριν εκατό τόσα χρόνια. Πότε ήλθαν εις εαυτόν οι αποτειχιστές και αντελήφθησαν ότι όλο αυτό το τσουνάμι της πλάνης κατέπνιξε την Εκκλησία από περάτων έως περάτων;


Μόνον αφού τα χάλασαν με τον οικείο επίσκοπο! Επειδή - αυτό είναι αλήθεια - δεν τους συμπεριφέρθηκε σαν αληθινός πατέρας νομίζουν ότι έχουν δικαίωμα να ενεργούν όπως ενεργούν!


Εχω την εντύπωση ότι το θέμα μπορεί να λυθεί πολύ απλά. Αύριο την Κυριακή των Βαίων ας πάνε να εκκλησιαστούν στην ενορία τους ή αν έχουν συναισθηματική δυσκολία να το κάνουν ας πάνε σε κάποια όμορη ενορία ή Μητρόπολη και ας αφήσουν κατά μέρος τα προτεσταντιλίκια για την “Διαχρονική Εκκλησία” και τις ανοησίες περί καταπόσεως υπό της αιρέσεως των πάντων.»

Η επιβεβαίωσις των λεγομένων μας! Αγαπητέ οι ''αποτειχιστές'' αντιλήφθηκαν απο το 1924 αυτό το ''τσουνάμι'' της πλάνης το οποίο μας περιγράφεις και απο τότε το φωνάζουν, απλώς εσυ δεν το αντιλήφθηκες και ούτε το αντιλαμβάνεσαι, διότι είσαι επηρεασμένος απο το ''σύνδρομο'' του π. Επιφανίου! Δεν μπορείς να διανοηθείς ότι υπάρχει έστω και μια περίπτωση να έκανε λάθος και δυστυχώς αυτό νομίζεις και δια τον εαυτό σου. Επιβεβαιώνεται το κοινώς λεγόμενον «με όποιον δάσκαλον καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις»!

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ