ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012

Ἂς ἀπαντήσουν αἱ κεφαλαὶ τῆς Ὀρθοδοξίας


Συγκλονίζεται ὁ πιστὸς λαὸς τῆς Ἑλληνοφώνου καὶ Σλαυοφώνου Ὀρθοδοξίας ἀπὸ τὴν ἀποστασίαν τῶν συγχρόνων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι περιφρονοῦντες τοὺς Ἱ. Κανόνας καὶ τοὺς ἀντιαιρετικοὺς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας μας, συμπροσεύχονται μετὰ τῶν αἱρετικῶν. Πανηγυρίζουν καὶ οἱ μὲν καὶ οἱ δέ. Διότι ὡς λέγουν οἱ αἱρεσιάρχαι τοῦ Βατικανοῦ αὐτὰ ποὺ μᾶς ἑνώνουν εἶναι περισσότερα ἀπὸ αὐτά, ποὺ μᾶς χωρίζουν. Οἱ αἱρετικοὶ διὰ τῶν συμπροσευχῶν νομιμοποιοῦνται ὡς μὴ πλανηθέντες Χριστιανοί. Οἱ Ὀρθόδοξοι ὅμως ἀποδοκιμάζουν τοὺς Ἱεροὺς Κανόνας καὶ τοὺς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας διακηρύσσοντες, ἐμμέσως, πλὴν σαφῶς, ὅτι τὰ δόγματα (ἤτοι αἱ ἀλήθειαι τῆς Ἐκκλησίας μας) δὲν ἔχουν οὐδεμίαν ἀξίαν. Ὑπεράνω τῶν δογμάτων τὸ σύνθημα ὅτι εἰς ὅλας τὰς «Ἐκκλησίας» τὰ πάντα εἶναι τὰ ἴδια. Ἐκμεταλλεύονται αἱ ὀρθόδοξοι κεφαλαὶ τῆς Ἐκκλησίας τὴν ἄγνοιαν τοῦ λαοῦ περὶ τὰ δόγματα καὶ τὴν πραγματικὴν μυστηριακὴν ζωὴν καὶ διὰ αὐτὸ ἰσοπεδώνουν τὰ πάντα. Δὲν κινδυνεύουν νὰ ἀποδοκιμασθοῦν ὑπὸ τοῦ λαοῦ ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας ὡς συνέβαινεν εἰς τὴν ἀρχαίαν Ἐκκλησίαν, εἰς τὴν ὁποίαν ὁ πιστὸς λαὸς ἐφώναζε διὰ τὸν ἀποστάτην ἐκ τῆς πίστεως κληρικὸν ἢ ἐπίσκοπον «ἔξω, ἔξω» καὶ «ναί, ναὶ» εἰς τὸν νέον κληρικὸν ἢ ἐπίσκοπον. Τὸ αὐτὸ ἔπραττε καὶ διὰ κάθε κακόφημον κληρικὸν ἢ ἐπίσκοπον. Τί θὰ συμβῆ ὅμως, ἐὰν ὁ ἀμύητος λαὸς περὶ τὰ μυστήρια, τὰ δόγματα καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴν ζωὴν προστρέξη εἰς τὴν Οὐνίαν, διὰ νὰ κάνη τὰ ἱερὰ μυστήρια, τὰ ὁποῖα ἐπιθυμεῖ; Καὶ τί θὰ συμβῆ, ἐὰν μιμηθῆ τοὺς Ἐπισκόπους καὶ σπεύση νὰ κάνη τὰ μυστήρια, τὰ ὁποῖα ἐπιθυμεῖ εἰς τοὺς Κόπτας, εἰς τοὺς Ἀγγλικανούς, εἰς τοὺς Παπικοὺς ἢ εἰς ἄλλας αἱρετικὰς «Ἐκ κλησίας», τὰς ὁποίας νομιμοποιοῦν αἱ Κεφαλαὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας; Θὰ εὑρίσκεται ὁ πιστὸς λαὸς εἰς ἀποστασίαν ἐκ τῆς Πίστεως καὶ θὰ δέχεται «κανόνας» ὑπὸ τῶν πνευματικῶν του ἢ τὴν εὐθύνην διὰ μία τοιαύτην ἐξέλιξιν θὰ τὴν ἔχουν αἱ κεφαλαὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας;
Ἂς ἀπαντήσουν ὅσοι εἰς τὸ ὄνομα τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἰσοπεδώνουν τὰ πάντα
εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ ἀναγνωρίζουν τὴν πλάνην ὡς Ἀλήθειαν τῆς Πίστεως.

ΠΗΓΗ ''ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ'' ΑΡ. ΦΥΛ. 1913

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ