ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2013

Ἡ ἐπιστροφή τῶν Ἑβραίων πρό τῆς συντελείας (5o ΜΕΡΟΣ)


Ὁ Μέγας Ἀπόστολος Παῦλος διδάσκει "Οὐ γάρ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί τό μυστήριον τοῦτο... ὅτι πώρωσις ἀπό μέρους τοῦ Ἰσραήλ γέγονεν, ἄχρις οὗ τό πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ, καί οὕτω πᾶς Ἰσραήλ σωθήσεται".  (Ρωμ. 11, 25).
            Ἀνάμεσα, λοιπόν, στίς τόσες ἀποκαλύψεις πού δέχθηκε ἀπό τόν Θεό ὁ Μέγας Παῦλος, εἶναι καί αὐτή πού ἀφορᾶ τήν μελλοντική τύχη τῶν Ἑβραίων, πού τελικά θά ἐπιστρέψουν στήν πίστη στόν Χριστό μας.
            Αὐτοί πού τόσους αἰῶνες πολεμοῦν ἀμείλικτα τόν Χριστιανισμό θά ἀνα-φωνήσουν, ὅταν φτάσει τό πλήρωμα τῶν καιρῶν, "Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου". (Λουκ. 13, 35).
            Μέ τήν παραβολή τῆς καλλιελαίου καί τῆς ἀγριελαίου ὁ οὐρανοβάμων Παῦλος εἰκονίζει δύο λαούς, τόν Ἰσραηλιτικό καί τόν Ἐθνικό.
            Οἱ κλάδοι πού ἀποκόπηκαν ἀπό τήν καλλιέλαιον εἶναι οἱ Ἑβραῖοι, πού σταύρωσαν τόν Χριστό μας καί καταδίωξαν τήν Ἐκκλησία Του. Αὐτοί διέρρηξαν κάθε σχέση μέ τούς δικαίους τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὅπως ἀκριβῶς τό κλωνάρι διαρρηγνύεται, ὅταν κόβεται ἀπό τό δένδρο.
            Ὁ εἰδωλολατρικός κόσμος συμβο-λίζεται μέ τήν ἀγριέλαιο Εἶναι ὅλοι αὐτοί πού ἀντάλλαξαν τό μεγαλεῖο τοῦ ἄφθαρτου Θεοῦ σέ ὁμοίωμα φθαρτοῦ ἀνθρώπου καί πτηνῶν καί τετραπόδων καί ἑρπετῶν (Ρωμ. 1, 23). Τά ἔθνη πού παραδόθηκαν σέ πάθη ἀτιμίας καί "γέμισαν ἀπό κάθε ἀδικία, πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, κακία καί φθόνο, φόνο, φιλονικία, δολιότητα, κακοήθεια ..." (Ρωμ. 1, 29) καί περιέπεσαν σέ αἰσχρά πάθη καί ἀνέτρεψαν τήν τάξη τῆς φύσεως.
            Δέχθηκαν αὐτά τά ἔθνη τόν Χριστιανισμό! Φωτίσθηκαν καί ἄλλαξαν ζωή. Ἐγκατέλειψαν τήν ἀγριέλαιον καί κεντρίστηκαν στήν καλλιέλαιον. Μέ τήν πίστη ἔγιναν γνήσια τέκνα τοῦ Ἀβραάμ. Γέμισε πάλι κλωνάρια ἡ λυπημένη καλλιέλαιος και σκίρτησε ἀπό χαρά. Οἱ εὐλογημενες ρίζες ἔστελναν γόνιμους χυμούς καί γέμιζαν τά καινούργια κλωνάρια σφρίγος. Καί ἡ καρποφορία ζηλευτή. Καρποί της εἶναι οἱ μεγαλομάρτυρες Γώργιοι, Δημήτριοι, Βρβάρες, Αἰκατερίνες, οἱ μεγάλοι ἅγιοι Ἀντώνιοι, Βασίλειοι, Χρυσόστομοι καί πλῆθος ἄλλα ὑπέρλαμπρα ἀστέρια τοῦ πνευματικοῦ κόσμου τῆς Ἐκκλησίας μας ...
            Τά ἀποκομμένα κλωνάρια, ὁ Ἰσραηλιτικός λαός πού ἀπέρριψε τόν Χριστό μας, δέν θά βρίσκεται γιά πάντα, κατά τόν Μέγα Παῦλο, στήν ἄρνηση. Θά συνέλθει καί θά τρέξει πρός τό φῶς!
            "Δέν θέλω ἀδελφοί μου νά ἀγνοεῖτε τό μυστήριο αὐτό πού μοῦ ἀποκαλύφθηκε ... ὅτι δηλ. ἡ ἀναισθησία ἀφορᾶ μόνον ἕνα μέρος τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ ἔθνους. Θά κρατήσει μέχρις ὅτου συμπληρωθεῖ ὁ ἀριθμός τῶν ἐθνικῶν πού θά εἰσέλθουν στήν Ἐκκλησία. Τότε ὅλος ὁ Ἰσραηλιτικός λαός θά σωθεῖ".

            Προειδοποιεῖ, ὅμως, ὁ Μέγας Ἀπόστολός μας ὅλους ἐμᾶς πού ἐξαιρετικά ἐλεηθήκαμε ἀπό τόν Κύριό μας, νά μήν ὑπερηφανευόμαστε, γιατί, ἄν ὁ Θεός δέν λυπήθηκε τούς Ἰουδαίους, πού ἦταν τά φυσικά κλαδιά τῆς καλλιελαίου καί τά ἀπέκοψε, πόσο μᾶλλον δέν θά λυπηθεῖ ἐμᾶς, πού προερχόμαστε ἀπό τήν ἀγριέλαιο, ἄν ὑψηλοφρονοῦμε καί δέν φοβόμαστε τόν Θεόν.
            "Κύτταξε τήν καλωσύνη καί τήν ἀποτομίαν τοῦ Θεοῦ. Σ' αὐτούς πού ἀπίστησαν καί ἔπεσαν, αὐστηρότητα, ἐνῶ σ' ἐσένα καλωσύνη, ἐάν μείνεις σταθερός στήν καλωσύνη Του. Διαφορετικά καί σύ θ' ἀποκοπεῖς. Ἐκεῖνοι ἀντίθετα, ἐάν δέν συνεχίσουν νά παραμένουν ἄπιστοι θά κεντριστοῦν, διότι ὁ Θεός μπορεῖ πάλι νά τούς κεντρίσει. Ἐάν, βέβαια, ἐσύ ἀποκόπηκες ἀπό τήν κατά φύση ἀγριέλαιο καί ἀντίθετα πρός τήν φύση κεντρίσθηκες στήν καλλιέλαιο, πόσο εὐκολότερο εἶναι νά κεντριστοῦν κι αὐτοί στήν δική τους ἐλαία;" (στ. 20, 24).
            Γιά τόν Ἀπόστολό μας, τόν Μέγα Παῦλο, εἶναι βέβαιο ὅτι οἱ Ἰσραηλίτες θά βροῦν τόν δρόμο τους καί θά ἐπιστρέψουν στήν πίστη στόν Χριστό μας, πού κάποτε τόν ἀποδοκίμαζαν.
            Ἀναφέρεται στόν Προφήτη Ἡσαΐα πού προφητεύοντας διδάσκει:
            "Θά ἔλθει χάριν τῆς Σιῶν ὁ Λυτρωτής (ὁ ρυόμενος) καί θ' ἀποδιώξει τίς ἀσέβειες ἀπό τόν Ἰακώβ. Καί αὐτό θά εἶναι ἡ διαθήκη μου" (59, 20).
            Καί "γι' αὐτό θ' ἀφαιρεθεῖ ἡ ἀνομία τοῦ Ἰακώβ, καί αὐτό θά εἶναι ἡ εὐλογία μου, ὅταν ἀφαιρέσω τήν ἁμαρτία του" (27, 9).
            Ἀφαιρεθήσεται ἡ ἀνομία τοῦ Ἰακώβ, ἀποστρέψει (ὁ ρυόμενος) ἀσεβείας ἀπό Ἰακώβ.
            Κάποτε δηλ. οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἰακώβ θά σταματήσουν τήν ἀσέβεια καί τήν ἁμαρτία.
            Πότε θά γίνει αὐτό;
            Τότε πού τά ἀποκομμένα κλαδιά θά ἐπανασυνδεθοῦν μέ τόν κορμό τῆς καλλιελαίου, ὅταν θά γίνουν μέλη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ μας!
            Τότε θά ξεχυθεῖ μεγάλη εὐλογία σ' ὅλον τόν κόσμο. Ὅλος ὁ δυναμισμός τοῦ Ἑβραϊκοῦ λαοῦ θά τεθεῖ στήν διακονία τοῦ Χριστοῦ μας.
            Στή προφητεία τοῦ Ἡσαΐα διατυπώνεται πολύ ἐκφραστικά αὐτή ἡ μεγάλη εὐλογία: "βλαστήσει καί ἐξανθήσει Ἰσραήλ, καί ἐμπλησθήσεται ἡ οἱκουμένη τοῦ καρποῦ αὐτοῦ".
            Ὁ Μέγας Παῦλος τονίζει ὅτι τά δυσάρεστα τοῦ Ἰσραήλ βγῆκαν σέ καλό γιά τά ἄλλα ἔθνη!
            Πολύ δέ περισσότερο τά εὐχάριστα τοῦ Ἰσραήλ, θά σκορπίσουν μεγάλη χαρά καί εὐλογία στόν κόσμο!
            Δηλαδή, ὅταν οἱ Ἑβραῖοι ἀπέρριψαν τό Εὐαγγέλιο, ὠφελήθηκαν οἱ Ἐθνικοί. Δέν γεύθηκαν τόν θεϊκό ἄρτο αὐτοί, ἀλλά ἡ οὐράνια τροφή δέν πῆγε χαμένη, κατευθύνθηκε στούς πεινασμένους Ἐθνικούς. Ἔτσι τό κακό τῶν Ἑβραίων ἔγινε καλό στούς Ἐθνικούς! Σκεφθεῖτε, λοιπόν, τί θά γίνει μέ τό καλό τῶν Ἑβραίων, μέ τήν ἐπιστροφή τους!
            Διδάσκει ὁ θεῖος Παῦλος:
"Εἰ γάρ ἡ ἀποβολή αὐτῶν καταλλαγή κόσμου, τίς ἡ πρόσληψις εἰ μή ζωή ἐκ νεκρῶν;" (Ρωμ. στ. 15).
            Ἐάν δηλ. ἡ ἀπόρριψή τους ἀπό τόν Θεό συνετέλεσε στό νά φωτιστοῦν καί νά προσέλθουν στή πίστη τά ἔθνη καί νά συμφιλιωθοῦν μέ τόν Κύριό μας, τί ἄλλο θά εἶναι ἡ ἐπάνοδός τους καί ἡ πρόσληψή τους ἀπό τόν Θεό, παρά ζωή καί ἀνάσταση γιά ὅλο τόν κόσμο!
            "Καί ἐάν τό πέσιμό τους ἦταν πλοῦτος κόσμου καί ἡ ἧττα τους πλοῦτος ἐθνῶν, πόσο μᾶλλον ἡ ὁλοκληρωτική τους προσέλευση στήν πίστη"  (Ρωμ. στ. 12).
            Μέ τήν πτώση τῶν Ἰουδαίων ἦλθε ἡ σωτηρία στά ἔθνη, γιά νά τούς κάνει νά ζηλέψουν κι αὐτοί: "εἰς τό παραζηλῶσαι αὐτούς" (στ. 11).
 ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ


ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ