ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2013

Η ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ!


Πολλάκις έχουμε αναφέρει τον λόγο της αλλαγής του εορτολογίου. Τι μας λέγει ο Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος από την Εσθονία;

«Δέν χρειάζεται, λοιπόν, νά τονισθοῦν αἱ ἐκδηλώσεις θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ τοῦ παρελθόντος, διά νά καταστῇ αἰσθητόν πόσον οὐτοπικόν ἐφαίνετο τό ἐν ἔτει 1920 Μήνυμα  (Ἐγκύκλιος) τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου  πρός ἁπάσας τάς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ διά μίαν «εἰρηνικήν προσέγγισιν», τό ὁποῖον ἀπετέλεσε τήν ἀφετηρίαν τῆς ἀργότερον λαβούσης σάρκα καί ὀστᾶ Οἰκουμενικῆς Κινήσεως κατά τό πρότυπον τῆς τότε  Κοινωνίας τῶν Ἐθνῶν».

Όταν λοιπόν τα έλεγαν οι παλαιοημερολογίτες τους έλεγαν ''φανατικούς'', ''αμόρφωτους'' κ.λπ. Δια αυτόν τον ''φανατισμό'' ομιλεί και ο Πατριάρχης!

 Η περιβόητη Εγκύκλιος του 1920 ανέφερε μεταξύ των άλλων:

««Δύναται δὲ ἡ φιλία αὕτη καὶ ἀγαθόφρων πρὸς ἀλλήλους διάθεσις ἐκφαίνεσθαι καὶ τεκμηριοῦσθαι εἰδικώτερον, κατὰ τὴν γνώμην ἡμῶν ὡς ἑξῆς: 

α) διὰ τῆς παραδοχῆς ἑνιαίου ἡμερολογίου πρὸς ταυτόχρονον ἑορτασμόν τῶν μεγάλων χριστιανικῶν ἑορτῶν ὑπὸ πασῶν τῶν Ἐκκλησιῶν˙ 

β) διὰ τῆς ἀνταλλαγῆς ἀδελφικῶν γραμμάτων κατὰ τὰς μεγάλας τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἐνιαυτοῦ ἑορτάς…

δ) διὰ τῆς ἐπικοινωνίας τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν…

ε) διὰ τῆς ἀποστολῆς νέων χάριν σπουδῶν ἀπὸ τῆς μιᾶς εἰς τὰς σχολὰς τῆς ἄλλης Ἐκκλησίας…

στ) διὰ τῆς συγκροτήσεως παγχριστιανικῶν συνεδρίων πρὸς ἐξέτασιν ζητημἀτων…κ.α.»Μάλιστα! Προτείνουμε σε μερικούς να ξαναμελετήσουν με νηφαλιότητα τα λεχθέντα υπό των παλ/των δίχως προκατάληψη δια να βεβαιωθούν ότι η αλλαγή του εορτολογίου δεν ήταν δήθεν δια ''μια απλή εξυπηρέτησιν''', ούτε ότι οι παλαιοημερολογίτες ήταν ''ημερολάτρες'' λατρεύοντας τις 13 ημέρες όπως τότε είπαν μερικοί, αλλά ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ του Παπισμού και Οικουμενισμού εν Ελλάδι πρωτίστως! Είναι ηλίου φαεινότερον! 

Μπορείτε να δείτε την ενότητά μας ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ.

Τότε κάποιοι τα είπαν, αλλά..............ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ