ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2013

Ἡ στάσις τοῦ Φαναρίου διά τήν δοκιμαζομένην Μέσην ἈνατολήνὉ Πάπας ἀπηύθυνεν ἔκκλησιν διά νηστείαν καί προσευχήν, κατά τήν 7ην Σεπτεμβρίου, διά νά ἀποφευχθῆ μία πολεμική ἐπιχείρησις ἐναντίον τῆς Συρίας. Ἡ ἔκκλησίς του ὁμολογουμένως εἶχε πολύ μεγάλην ἐπιτυχίαν. Τό ἐρώτημα, ὅμως, εἶναι διατί αὐτήν τήν ἔκκλησιν δέν τήν ἀπηύθυνεν ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, ὁ ὁποῖος συμμετέχει εἰς διαθρησκειακάς μετά Παπικῶν, Μουσουλμάνων, Ἰουδαίων κ.λπ. Τυχόν ἰσχυρισμός ὅτι εὑρίσκεται ὑπό καθεστώς αἰχμαλωσίας εἰς τήν Τουρκίαν δέν εὐσταθεῖ. Διότι μέ δήλωσίν του ὑπεστήριξε τήν πρωτοβουλίαν τοῦ Πάπα ὡς ἔγραψαν τά Ἰταλικά μέσα ἐνημερώσεως καί ἀνεδημοσίευσε τήν 7ην Σεπτεμβρίου ἡ ἡμερησία ἐφημερίς τῶνἈθηνῶν «Δημοκρατία».
Τήν πρωτοβουλίαν τοῦ Πάπα ὑπεστήριξε καί ὁ Μουφτής τῆς Δαμασκοῦ. Ποῦ νά ὀφείλετε ἆραγε ἡ στάσις αὐτή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ὁ ὁποῖος ἀδυνατεῖ νά λάβη πρωτοβουλίας διά τήν δοκιμαζομένην Μέσην Ἀνατολήν καί τούς διωκομένους Χριστιανούς; Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης δέν καταφρονεῖ μόνον τούς ἱερούς Κανόνας εἰς τό ὄνομα τῆς ψευδοενώσεως τῶν Ὀρθοδόξων μετά τῶν αἱρετικῶν  χριστιανῶν, ἀλλά ἀδυνατεῖ νά ὑπηρετήση τά συμφέροντα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς ταραγμένας περιοχάς τοῦ πλανήτου. Ἐάν δέν τό ἔχη ἀντιληφθῆ, ἐκχωρεῖ ἔδαφος εἰς τούς Παπικούς ὡς καί εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Ρωσίας, ἡ ὁποία τῇ βοηθείᾳ τοῦ Προέδρου τῆς Ρωσίας κ. Πούτιν ἐπιδιώκει νά γίνη Δευτέρα Ρώμη (θέσιν τήν ὁποίαν κατέχει σήμερον τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον).ΠΗΓΗ ''ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ'' ΑΡ. ΦΥΛ. 1989

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ