ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2013

Μια γεύση από την σύγχυση των εσχάτων!Σὲ ἀνάρτηση τοῦ «Ἀντιαιρετικοῦ Ἐγκολπίου» διαβάσαμε μιὰ ἐξωφρενικὴ ὑπόθεση ὡς πρὸς τὸν ρόλο τῶν μοναχῶν τῆς Μονῆς Ἐσφιγμένου. Ἡ ἀνάρτηση ἔχει τὸν τίτλο:
«Ἀνακριβὴς ἡ εἴδηση περὶ μολότωφ! Δὲν πέταξαν μία, ἀλλὰ τρεῖς καὶ ἕναν ἐκρηκτικὸ μηχανισμό»!
 Στὸ τέλος τοῦ ἄρθρου διαβάζουμε τὸν ἑξῆς ἀπίθανο συλλογισμό (ποὺ ἔχουν μάλιστα ὑπογραμμίσει μὲ κίτρινο χρῶμα, τὸ δὲ Ὑστερόγραφο μὲ μπλέ):

«Νομίζουμε ότι το θέμα της Εσφιγμένου δεν θα κλείσει. Τα νεοταξικά συμφέροντα που θέλουν να αλώσουν το προπύργιο της Ορθοδοξίας, το Άγιον Όρος, εξυπηρετούνται από την παρουσία των σχισματικών και θα τους χρησιμοποιήσουν μέχρι την ώρα που θα μπορέσουν να βάλουν πόδι στο Όρος. Κάποια πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται αλλά είναι φτιαγμένα έτσι ώστε να λειτουργούν ως αντίβαρα για το σύστημα. Ακριβώς όπως παρουσιάστηκε η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ως κίνημα ενάντια στη ΝΕΑ ΤΑΞΗ ενώ στην ουσία είναι δημιούργημά της. Έτσι συμβαίνει και με τους καταληψίες. Ο νοών νοήτω. Αυτά προς το παρόν.
ΥΓ: Το Αντιαιρετικό Εγκόλπιο: α) Δεν πληρώνεται από το Πατριαρχείο ούτε από την κανονική αδελφότητα, β) Δεν είναι υπέρ του Οικουμενισμού και των συμπροσευχών».


Αὐτὰ τὰ "ὡραῖα" γράφει τὸ "Ἀντιαιρετικὸ Ἐγκόλπιον".
Ἀλήθεια, εἶναι δυνατὸν νὰ γίνονται αὐθαίρετα καὶ ἀναπόδεικτα τέτοιοι συλλογισμοί, σ’ αὐτὴ τὴν κρίσιμη στιγμὴ γιὰ τοὺς διωκόμενους μοναχούς; Οἱ Ἐσφιγμενῖτες, λοιπόν, ὑποβοηθοῦν τὰ νεοταξικὰ συμφέροντα κι ὄχι ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος!
Δηλαδή, ἡ ἀπάθεια καὶ ἡ σιωπὴ τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων δὲν εἶναι ἀρκετὴ βοήθεια στὸν ἀρχηγέτη τοῦ «ὀρθόδοξου» Οἰκουμενισμοῦ Βαρθολομαῖο, γιὰ νὰ ἐπιβάλει τὰ νεοταξικὰ σχέδια σὲ συνεργασία μὲ τὸ Βατικανὸ καὶ τὸ Π.Σ.Ε.; Χρειάζεται καὶ ἡ βοήθεια ἀπὸ τοὺς Ἐσφιγμενῖτες;
Τὰ μοναστήρια ποὺ πῆραν ἑκατομμύρια εὐρώ, δὲν ὑπηρέτησαν -καὶ ὑπηρετοῦν- τὰ νεοταξικὰ καὶ Βατικάνεια σχέδια, ἀλλὰ (κατὰ τὴν ἀντίληψη τῶν τοῦ "Ἐγκολπίου") γιὰ τὴν ὑλοποίηση τῶν σχεδίων αὐτῶν χρειάζεται καὶ ἡ ...βοήθεια τῶν ὑπέργηρων, ἀπομονωμένων καὶ διωκόμενων μοναχῶν;
Οἱ Ἱερὲς Μονὲς ποὺ σιωποῦν (ἐμποδιζόμενοι ἀπὸ τὰ εὐρω-αργύρια ποὺ ἔλαβαν) καὶ ἔπαυσαν ὄχι ἁπλῶς νὰ πρωτοστατοῦν, ἀλλὰ καὶ νὰ συμμετέχουν στοιχειωδῶς στὸν ἀντιοικουμενιστικὸ ἀγῶνα, τὸ «Ἀντιαιτερικὸ Ἐγκόλπιο» θεωρεῖ ὅτι (οἱ Μονὲς αὐτὲς) ἀκολουθοῦν «ἀντι-νεοταξικὴ» καὶ «ἀντι-οικουμενιστικὴ» τακτική, ἐνῶ μόνο ἡ Μονὴ Ἐσφιγμένου ὑποβοηθᾶ τὰ σχέδια τῆς Νέας Τάξης!

Μήπως ξεχνάει τὸ «Ἀντιαιρετικὸ Ἐγκόλπιο» ὅτι πρωτοστάτες στὸν ἀγῶνα κατὰ τῆς Σέγκεν, τοῦ ἠλεκτρονικοῦ φακελώματος, τῆς κάρτας τοῦ πολίτη καὶ τοῦ σφραγίσματος, ἦταν ἐδῶ καὶ ἀρκετὰ χρόνια οἱ Ἐσφιγμενίτες; Αὐτὸ τουλάχιστον δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὰ ἀμφισβητήσει, διότι ἀκόμη καὶ νεοημερολογίτες κληρικοὶ καὶ θεολόγοι συμμετεῖχαν στὰ συλλαλητήρια ποὺ διοργάνωνε τότε κι ἀκόμη διοργανώνει ἡ μονὴ Ἐσφιγμένου. Πῶς εἶναι δυνατὸν αὐτοὶ ποὺ μάχονται τόσα χρόνια κατὰ τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων κι ἐνημέρωναν τὸν πιστὸ λαό (πολὺ πρὶν ἀπὸ τοὺς τελευταῖα ἀφυπνιζόμενους κληρικούς) νὰ εἶναι σήμερα ὄργανά της;
Δὲν ἄκουσαν τὶς πληροφορίες -ποὺ μετ’ ἐπιτάσεως κυκλοφοροῦν- ὅτι ὁ ἑπόμενος στόχος τοῦ κ. Βαρθολομαίου εἶναι νὰ φέρει τὸν Πάπα στὸ Ἅγιον Ὄρος; Χρειάζεται τοὺς Ἐσφιγμενῖτες, ὡς ἄλλη «Χρυσὴ Αὐγή», ἐκμεταλλευόμενος τὰ λάθη ποὺ αὐτοὶ ἔχουν κάνει (καὶ ὅσα ἀποδειχθεῖ ὅτι πρόσφατα ἔκαναν) γιὰ νὰ ἐπιτύχουν τὰ σχέδιά του;

Καὶ δυὸ λόγια γιὰ τὶς μολότωφ.Δὲν πήραμε καὶ δὲν παίρνουμε θέση. Ἡ ἀλήθεια θὰ ἀποδειχθεῖ ἐν καιρῷ, καταλυτική γιὰ τοὺς ψεῦτες· διότι, δὲν πρόκειται μόνο γιὰ μιὰ ἐγκληματικὴ ἐνέργεια (ἂν εἶναι ἀληθινό γεγονός, ὅτι ὑπῆρξε ἡ μία ἢ οἱ τρεῖς μολότωφ), ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ μεγάλο ψέμα εἴτε τῶν μέν, εἴτε τῶν δέ. (Ἂν καὶ τὸ σκηνικὸ τῶν μολότωφ, δρᾶ ὑπὲρ τῶν διωκόντων καὶ ἐναντίον τῶν διωκομένων).

Ἀγαπητοί, πόδι στὸ Ἅγιον Ὄρος ἔχουν βάλει πρὸ πολλοῦ οἱ νεοταξίτες, οἱ οἰκουμενιστὲς καὶ οἱ μασόνοι διὰ τῆς εἰσροῆς πακτωλοῦ χρημάτων γιὰ τὴν δῆθεν ἀνταστύλωση τῶν Ἱερῶν Μονῶν (ἡ ὁποία προκάλεσε καὶ τὴν σιωπὴ τῶν Μονῶν στὰ θέματα τῆς πίστεως) καὶ δὲν χρειάζονται τοὺς Ἐσφιγμενῖτες (ὅπως ἰσχυρίζεσθε) γιά νὰ τὸ πετύχουν. Ἡ μομφὴ ποὺ ἀποδίδετε στοὺς διωκόμενους λίαν ἐπιεικῶς κρίνεται ὡς προκλητικὴ καὶ δημιουργεῖ πολλὰ ἐρωτηματικὰ γιὰ τὴν γενικὴ πορεία τοῦ κοινοῦ ἀντιοικουμενιστικοῦ ἀγῶνα. Δυστυχῶς ἡ συμπεριφορά σας μᾶς ὁδηγεῖ στὴ σκέψη ὅτι εἶναι εὐκολώτερο νὰ κρίνεις καὶ νὰ κατηγορεῖς ἀνήμπορους καὶ ἀνίσχυρους μοναχούς, ἀπὸ τὸ νὰ βάλεις κατὰ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ὁ ὁποῖος εἶναι καὶ ἡ αἰτία τοῦ κακοῦ.

Υ.Γ.: Θὰ ἐπαναλάβουμε μὲ τὸν τρόπο μας, τὸ ὑστερόγραφο τοῦ «Ἀντιαιρετικοῦ Ἐγκολπίου»:
α) Καὶ ἡ "Πατερική Παράδοση"δὲν πληρώνεται, οὔτε ἔχει καμία σχέση μὲ τοὺς Ἐσφιγμενῖτες. Καυτηριάζει μόνο τὴν ἀδικία, καὶ κυρίως, βλέπει ὅτι ἡ ἐκδίωξή τους εὐνοεῖ τὰ σχέδια τῶν Οἰκουμενιστῶν γιὰ τὴν πλήρη ἐπιβολή τους στὸν στρατηγικὸ χῶρο τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
β) Καὶ ἡ "Πατερική Παράδοση" δὲν εἶναι ὑπὲρ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ (τὸ ἴδιο ἰσχυρίζεται καὶ τὸ «Ἀντιαιρετικὸ Ἐγκόλπιο»), ἀλλ’ οὔτε ὑπὲρ τῶν Πατριαρχῶν, Ἐπισκόπων καὶ ἱστολογίων ποὺ προωθοῦν τὸν Οἰκουμενισμό, εἴτε μὲ τὴν σιωπή τους, εἴτε μὲ τὴν ἀνοχή τους, εἴτε μὲ τὴν ἔμμεση ἢ ἄμεση συμπόρευση, καὶ τοῦ δίνουν ἔτσι πίστωση χρόνου καὶ ἄνεση γιὰ νὰ προωθεῖ τὴν παναίρεση καὶ νὰ ἐπικρατήσει.
ΠΗΓΗ ''ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ''

2 σχόλια :

Ανώνυμος είπε...

3 ΙΣΧΥΡΕΣ ΕΚΡΗΞΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΝΕΝΑ ΙΧΝΟΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΟ ΑΓΙΟΣ ΟΡΟΣ; "ΘΑΥΜΑ" ΤΩΝ ΖΗΛΩΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΗΛΩΤΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΛΑΤΡΩΝ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ;

Ανώνυμος είπε...

Το αποτέλεσμα της έκρηξης της μολότοφ στο Άγιο Όρος δεν βρέθηκε κανείς να φωτογραφίσει; Τέλειωσε το φιλμ;

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ