ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη, 16 Ιουλίου 2013

ΠΕΡΙ ΕΝΩΣΕΩΣ Ο ΛΟΓΟΣ!


Πολλάκις το ιστολόγιό μας με διάφορα άρθρα τάσσεται υπέρ της ενώσεως των Ορθοδόξων χριστιανών παλαιού και νέου. Όμως δια να γίνει κάτι τέτοιο θεωρούμε ως ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ  ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ την επαναφορά του παλαιού εορτολογίου! Ίσως όμως κάποιος να ισχυρισθεί «τώρα με τις 13 ημέρες θα ασχοληθούμε;». Όμως μερικοί θα πρέπει να ενθυμηθούν ότι αρχική αιτία δια την σύγχυση των ημερών μας ήταν και είναι ΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ εις την πίστη μας! Καινοτομία ήταν και η αλλαγή του εορτολογίου εις την Ορθόδοξη Εκκλησία. Πόσο μάλλον όταν αυτή επεβλήθη με αποσχηματισμούς, ξυρίσματα ιερέων, χειροδικίες έναντι των πιστών παλ/των, εξορίες κ.λπ.  Εμείς φυλάττουμε αμετακίνητα και απαραχάρακτα όσα οι Σύνοδοι και οι Πατέρες εθέσπισαν. Αποδεχόμαστε όσα εκείνοι αποδέχονται και καταδικάζουμε όσα καταδικάζουν, αποφεύγουμε δε την επικοινωνία με όσους καινοτομούν εις τα της πίστεως. Εμείς ούτε προσθέτουμε, ούτε αφαιρούμε κάποια διδασκαλία, ούτε την μεταβάλλουμε. Ήδη ό θεοφόρος Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχείας στην Επιστολή του στον Άγιο Πολύκαρπο Σμύρνης γράφει: «Πάς ό λέγων παρά τά διατεταγμένα, καν αξιόπιστος ή, καν νηστεύη, καν παρθενεύη, καν σημεία ποιή καν προφητεύη, λύκος σοι φαινέσθω έν προβάτου δορά προβάτων φθοράν κατεργαζόμενος». Ό Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος ερμηνεύοντας το του Αποστόλου Παύλου «Ει τις ευαγγελίζεται ύμίν παρ' ο παρελάβετε, ανάθεμα.», παρατηρεί ότι ο Απόστολος «ουκ είπε εάν εναντία καταγγέλλωσιν ή τό πάν άνατρέπωσιν, αλλά καν μικρόν τι εύαγγελίζωνται παρ' ο παρελάβετε, καν τό τυχόν παρακινήσωσιν, ανάθεμα εστωσαν» (Γαλ. 1,9. Εις Γαλ. Όμιλ. Κεφ. 1, PG 61,624 ). Ή Ζ' Οικουμενική σύνοδος ανακοινώνοντας τις αποφάσεις της εναντίον των εικονομάχων προς τους κληρικούς της Κωνσταντινουπόλεως γράφει: «Τη παραδόσει της Καθολικής Εκκλησίας έξηκολουθήσαμεν καί ούτε ύφεσιν ούτε πλεονασμόν έποιησάμεθα, αλλ'άποστολικώς διδαχθέντες, κρατούμεν τάς παραδόσεις άς παρελάβομεν, πάντα αποδεχόμενοι καί άσπαζόμενοι όσαπερ ή 'Αγία Καθολική Εκκλησία άρχήθεν τών χρόνων άγράφως καί εγγράφως παρέλαβεν... Ή γάρ αληθινή της Εκκλησίας καί ευθύτατη κρίσις καινουργείσθαι έν αύτη συγχωρεί ουδέν, ούτε άφαίρεσιν ποιείσθαι. Ήμείς τοιγαρούν πατρώοις νόμοις επόμενοι, παρά τού ενός Πνεύματος λαβόντες χάριν, άκαινοτομήτως καί άμειώτως πάντα τά της Εκκλησίας έφυλάξαμεν» (MANSI, 13, 409-412 )


Εις τούτο συμφωνούν ομόφωνα οι Άγιοι Πατέρες! Καινοτομίες δεν δεχόμαστε!

Ποιά ήταν η αρχική καινοτομία η οποία ήταν και η αιτία της πρώτης διάσπασης των Ορθοδόξων; Η βιαία αλλαγή του ΠΑΤΡΟΠΑΡΑΔΟΤΟΥ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ!
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ λοιπόν του πατροπαράδοτου εορτολογίου!

Ποιά είναι σήμερα (επίσημα πια) η καινοτομία που μας φέρνει μνήμες του παρελθόντος; Ο Οικουμενισμός και η συμμετοχή εις το (Π.Σ.Ε.) Παγκόσμιον Συμβούλιον των «Εκκλησιών»=αιρέσεων!
Τι πρέπει να γίνει δια να αποφευχθεί και άλλη διάσπαση; ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Π.Σ.Ε.!!!

Συνοψίζοντας επαναλαμβάνουμε τα εξής:

Αιτία της σύγχυσεως ήταν και είναι οι ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ!

1. Χρειάζεται ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ

2. Επαναφορά του ΠΑΤΡΟΠΑΡΑΔΟΤΟΥ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ

3. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Π.Σ.Ε.

και τέλος ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ, ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΟΔΟΣ!Με αυτές τις προυποθέσεις είναι δεκτός κάθε διάλογος.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ