ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012

Προς τον Πατριάρχην Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρον


Μακαριώτατε Πάπα καὶ Πατριάρχα Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρε.

Μὲ βαθύτατη ἀγάπη καὶ σεβασμό, θὰ ἤθελα νὰ ἐκφράσω τὴν στενοχώρια μου καὶ πολλῶν κληρικῶν καὶ λαϊκῶν γιὰ τὸ γεγονός, ποὺ ἔγινε στὴν ἐνθρόνιση τοῦ νέου πατριάρχου τῶν Κοπτῶν Ἀντιχαλκηδονίων. Βέβαια εἶναι πολὺ ὡραῖο νὰ συμπαθοῦμε καὶ νὰ ἀγαποῦμε τοὺς ἀδελφούς μας Κόπτες. Ξέρω τὴν θλίψη καὶ τὸ μαρτύριο, ποὺ περνᾶνε αὐτοὶ σὲ μία μουσουλμανικὴ χώρα, καὶ τὴν ἀγάπη τους καὶ ὁμολογία τους πρὸς τὸν Χριστό. Ὅμως, δὲν μποροῦν νὰ βγάλουν τὰ σύνορα, ποὺ τοποθέτησε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα στὴν τέταρτη Οἰκ. Σύνοδο καὶ στὶς ὑπόλοιπες Οἰκ. Συνόδους, ἐπειδὴ αὐτὰ δὲν εἶναι ἀνθρώπινα ὅρια, ἀλλὰ εἶναι ὅρια, ποὺ ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς τὰ ἔβαλε μεταξὺ Ὀρθοδόξων καὶ ἑτεροδόξων. Οἱ ἀνθρώπινες προσπάθειες γιὰ ἕνωση δὲν μποροῦν νὰ ἔχουν ἀποτελέσματα, ἐὰν οἱ Κόπτες δὲν ἀναγνωρίσουν τὴν τέταρτη Οἰκ. Σύνοδο καὶ τὶς ὑπόλοιπες Συνόδους. Δυστυχῶς, αὐτοὶ εἶναι ἀκόμα ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Καί, ἐὰν οἱ ἡγέτες τῆς Ἐκκλησίας μας ἀναγνωρίσανε τὰ μυστήρια τῶν Κοπτῶν, αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι τὸ Ἅγιο Πνεῦμα τὰ ἀναγνώρισε. Δὲν μποροῦμε ἀκόμη νὰ παραβλέψουμε τὰ ἀναθέματα, ποὺ πάλι τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἔδωσε, γιὰ νὰ ξέρουν αὐτοὶ ὅτι εἶναι ἔξω ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί, ἐὰν θέλουν νὰ ἐπιστρέψουν, πρέπει νὰ δεχτοῦν τὴν τέταρτη Οἰκ. Σύνοδο καὶ τὶς ὑπόλοιπες Συνόδους. Ἐὰν ποῦμε ὅτι οἱ Πατέρες ἀπὸ τὴν τέταρτη Οἰκ. Σύνοδο ἔκαναν λάθος, σημαίνει ὅτι καὶ ὅλη ἡ Ἐκκλησία ἔχει στὰ θεμέλιά της ἕνα λάθος, ποὺ σημαίνει βλασφημία καὶ ἀθεϊσμό. Τὸ ἴδιο Πνεῦμα, ποὺ ἐνέπνευσε τοὺς Εὐαγγελιστὲς νὰ γράψουν τὰ Εὐαγγέλια, ἐνέπνευσε καὶ τὴν τέταρτη Οἰκ. Σύνοδο καὶ ὅλες τὶς Οἰκουμ. Συνόδους. Ἡ κίνησή σας αὐτὴ νὰ δώσετε μία μήτρα καὶ νὰ πεῖτε “Ἄξιος”! σημαίνει ὅτι ἀναγνωρίζετε τὸν πατριάρχη τῶν Κοπτῶν ὡς ἀληθινὸ Πατριάρχη. Μὲ αὐτὸ ἀμφισβητεῖται ἡ ἴδια ἡ ταυτότητά σας ὡς μοναδικὸς Ὀρθόδοξος Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ Πάσης Ἀφρικῆς. Ἀρνηθήκατε τὸν θεσμό, ποὺ ἐκπροσωπεῖτε. Αὐτὸ δὲν εἶναι θέμα περηφάνειας, ἀλλὰ θέμα ἀλήθειας ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι. Ἐξαρτᾶται ἀπὸ αὐτὸ ἡ σωτηρία χιλιάδων ψυχῶν χριστιανῶν ὀρθοδόξων. Μὴ τοὺς ἀμφισβητεῖτε. Μποροῦμε νὰ ἀγαπᾶμε τοὺς Κόπτες καὶ ὅλους τοὺς ἑτερόδοξους χωρὶς νὰ κάνουμε λατρευτικὲς καὶ δογματικὲς κινήσεις, ποὺ εἶναι ἐκτὸς τῆς παράδοσης τῶν Ἁγίων Πατέρων.

π. Ματθαῖος Βουλκανέσκου
Μητρόπολη Βεροίας
Μαρία Μαρικάρου
Θεολόγος.ΠΗΓΗ ''ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ'' ΑΡ. ΦΥΛ. 1953

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ