ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012

ΤΙ ΖΗΤΑΜΕ ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ!


Γνωρίζουμε ότι αρχική αιτία δια όλη αυτή την σύγχυση των ημερών μας ήταν και είναι ΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ εις την πίστη μας! 

Εμείς όμως φυλάττουμε αμετακίνητα και απαραχάρακτα όσα οι Σύνοδοι και οι Πατέρες εθέσπισαν. Αποδεχόμαστε όσα εκείνοι αποδέχονται και καταδικάζουμε όσα καταδικάζουν, αποφεύγουμε δε την επικοινωνία με όσους καινοτομούν εις τα της πίστεως. Εμείς ούτε προσθέτουμε, ούτε αφαιρούμε κάποια διδασκαλία, ούτε την μεταβάλλουμε. Ήδη ό θεοφόρος Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχείας στην Επιστολή του στον Άγιο Πολύκαρπο Σμύρνης γράφει: «Πάς ό λέγων παρά τά διατεταγμένα, καν αξιόπιστος ή, καν νηστεύη, καν παρθενεύη, καν σημεία ποιή καν προφητεύη, λύκος σοι φαινέσθω έν προβάτου δορά προβάτων φθοράν κατεργαζόμενος». Ό Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος ερμηνεύοντας το του Αποστόλου Παύλου «Ει τις ευαγγελίζεται ύμίν παρ' ο παρελάβετε, ανάθεμα.», παρατηρεί ότι ο Απόστολος «ουκ είπε εάν εναντία καταγγέλλωσιν ή τό πάν άνατρέπωσιν, αλλά καν μικρόν τι εύαγγελίζωνται παρ' ο παρελάβετε, καν τό τυχόν παρακινήσωσιν, ανάθεμα εστωσαν» (Γαλ. 1,9. Εις Γαλ. Όμιλ. Κεφ. 1, PG 61,624 ). Ή Ζ' Οικουμενική σύνοδος ανακοινώνοντας τις αποφάσεις της εναντίον των εικονομάχων προς τους κληρικούς της Κωνσταντινουπόλεως γράφει: «Τη παραδόσει της Καθολικής Εκκλησίας έξηκολουθήσαμεν καί ούτε ύφεσιν ούτε πλεονασμόν έποιησάμεθα, αλλ'άποστολικώς διδαχθέντες, κρατούμεν τάς παραδόσεις άς παρελάβομεν, πάντα αποδεχόμενοι καί άσπαζόμενοι όσαπερ ή 'Αγία Καθολική Εκκλησία άρχήθεν τών χρόνων άγράφως καί εγγράφως παρέλαβεν... Ή γάρ αληθινή της Εκκλησίας καί ευθύτατη κρίσις καινουργείσθαι έν αύτη συγχωρεί ουδέν, ούτε άφαίρεσιν ποιείσθαι. Ήμείς τοιγαρούν πατρώοις νόμοις επόμενοι, παρά τού ενός Πνεύματος λαβόντες χάριν, άκαινοτομήτως καί άμειώτως πάντα τά της Εκκλησίας έφυλάξαμεν» (MANSI, 13, 409-412 )

Εις τούτο συμφωνούν ομοφώνως οι Άγιοι Πατέρες! Καινοτομίες δεν δεχόμαστε!
Άρα ενα σίγουρο συμπέρασμα είναι ότι οι καινοτομίες διαίρεσαν και διαιρούν τους Ορθοδόξους! 
Και τι πρέπει να κάνουμε τώρα εφ΄ όσον το συμπέρασμα είναι ότι οι καινοτομίες διαίρεσαν και διαιρούν τους Ορθοδόξους; Η απάντηση είναι ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ!

Ποιά ήταν η αρχική καινοτομία η οποία ήταν και η αιτία της πρώτης διάσπασης των Ορθοδόξων; Η βιαία αλλαγή του ΠΑΤΡΟΠΑΡΑΔΟΤΟΥ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ!

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ λοιπόν του πατροπαράδοτου εορτολογίου!

Ποιά είναι σήμερα (επίσημα πια) η καινοτομία που μας φέρνει μνήμες του παρελθόντος; Ο Οικουμενισμός και η συμμετοχή εις το (Π.Σ.Ε.) Παγκόσμιον Συμβούλιον των «Εκκλησιών»=αιρέσεων!
Τι πρέπει να γίνει δια να αποφευχθεί και άλλη διάσπαση;

 ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Π.Σ.Ε.!!!

Συνοψίζοντας επαναλαμβάνουμε τα εξής:

Αιτία της σύγχυσεως ήταν και είναι οι ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ!


1. Χρειάζεται ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ

2. Επαναφορά του ΠΑΤΡΟΠΑΡΑΔΟΤΟΥ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ και ΔΙΑΛΟΓΟΣ μετά της κανονικής Συνόδου των ΓΟΧ που όλοι γνωρίζουμε δια την ΕΝΩΣΗ  μεταξύ Ορθοδόξων!

3. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Π.Σ.Ε.

και τέλος ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ, ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΟΔΟΣ!

όσο δεν γίνονται αυτά που προαναφέραμε, δεν θα δούμε μόνο διαιρέσεις-διασπάσεις, επίσημες (παλαιοημερολογιτών) και ανεπίσημες (νεοημερολογιτών), αλλά και άλλα χειρότερα τα οποία ευχόμαστε να μην επιτρέψει ο Θεός! διότι τότε δεν θα αναφώνησουμε «στενά μοι πάντοθεν σφόδρα ἐστίν» (Β Βασ. 24,14 ), αλλά «Κύριε, σῶσον ἡμᾶς, ἀπολλύμεθα» (Ματθ. 8,25)!ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ