ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 21 Ιουλίου 2012

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΣΟΦΙΑ Η ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ??

Διαβάζουμε ότι τον Νοέμβριο του 2011 αγιοποιήθηκε η γερόντισσα Σοφία (Μυρτιδιώτισσα γνωρίζαμε εμείς) απο το Οικ. Πατριαρχείο. Μάλιστα η Ι.Μ. Καστοριάς ανακοίνωσε τα εξής:

«Η Ιερά Μητρόπολη Καστορίας με βαθειά συγκίνηση ἐνημερώνει τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἀλλὰ καὶ τοὺς κατοίκους ὁλοκλήρου της Δυτικῆς Μακεδονίας, πὼς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, μὲ πρῶτο τὸν Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο καὶ τὴν περὶ αὐτὸν Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδο, κατέγραψε καὶ συναρίθμησε στὸ Ἁγιολόγιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, τὴν Ἀσκήτρια τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Κλεισούρας, Γερόντισσα Σοφία. Ἔτσι ἀπὸ τώρα καὶ εἰς τὸν αἰώνα τὸν ἅπαντα, ἡ διανύσασα «τὸν ἀγώνα τὸν καλὸν» ἀφανῶς στὴν Μονὴ τῆς Παναγίας, Σοφία ἡ Ἀσκήτρια, θὰ τιμᾶται ὡς Ἁγία καὶ θὰ γεραίρεται μὲ ὕμνους καὶ ὠδὲς πνευματικὲς ἀπὸ τοὺς πιστούς, ἰδιαιτέρως δὲ κατὰ τὴν 6ην Μαΐου, ἡμέρα τῆς ὁσίας κοιμήσεώς της».

Διαβάζουμε επίσης απο την ιστοσελίδα ''Ο Παλαιοημερολογίτης'' το εξής σχόλιο:

«Τόσο η αγιοκατάταξη της Γεροντίσσης της Κελισούρας, όσο και η πανηγυρική έκθεση των λειψάνων της, μας προκαλεί κάποια εύλογα ερωτήματα. Είναι γνωστό, ότι η μακαριστή Γερόντισσα ΔΕΝ ανήκε στην επίσημη Εκκλησία της Ελλάδος, αλλά στην Εκκλησία του Παλαιού Ημερολογίου. Μάλιστα πνευματικός της ήταν ο τότε αρχιμ. Κυπριανός, Ηγούμενος της Μονής αγ. Κυπριανού καί Ιουστίνης Φυλής Αττικής (έπειτα Μητροπ. Ωρωπού και Φυλής), ο οποίος και την έκειρε Μεγαλόσχημη και την ονόμασε Μυρτιδιώτισσα, με ανάδοχο την Ηγουμένη της Παλαιοημερολογιτικής Μονής Ευαγγελισμού Οινουσσών Χίου, ήδη μακαριστή Γερόντισσα Μαρία Πατέρα (στή μονή αυτή φυλάσσεται η κοτσίδα της), μυστηριακώς δε την εξυπηρετούσε ο εφημέριος της Παλαιοημερολογιτικής ενορίας της Πτολεμαΐδος π. Ιωάννης. Μάλιστα, πρώτος ο Μητροπ. Κυπριανός και η δικαιοδοσία του (Ιερά Σύνοδος Ενισταμένων), διακήρυξαν τοπικώς την αγιότητα της μακαριστής Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης και αγιογράφησαν είκόνα της.
Η επίσημη θέση τόσο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, όσο και της Εκκλησίας της Ελλάδος σχετικά με τούς Παλαιοημερολογίτες είναι γνωστή: Θεωρούνται σχισματικοί και αντιμετωπίζονται σαν σχισματικοί. Το ερώτημα είναι: Βάσει ποιάς δεοντολογίας η σχισματική γιά το Πατριαρχείο Γερόντισσα της Κλεισούρας ανακηρύχθηκε από το ίδιο ως Αγία;».

Επίσης εις το ιστολόγιο ''ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ'' (δεν είναι παλαιοημερολογίτικο) διαβάζουμε:

«
ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Διακήρυξι τῆς Ἁγιότητος τῆς Ὁσίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης, κατὰ κόσμον Σοφίας Χοτοκουρίδου, ἡ ὁποία, καταγομένη ἀπὸ τὸν Πόντο, ἀσκήτευσε στὴν Μονὴ τῆς Παναγίας στὴν Κλεισούρα τῆς Δυτ. Μακεδονίας καὶ ἐκοιμήθη ἀνήμερα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου (23.4.1974) μὲ τὸ ἐκκλησιαστικὸ ἡμερολόγιο.


Τὶς ἡμέρες δὲ αὐτές, γίνεται πυρετώδης προσπάθεια τῆς μητροπόλεως Καστορίας τοῦ νέου ἡμερολογίου, νὰ λάβη χώρα ἡ «Ἁγιοκατάταξις» Αὐτῆς μὲ τὴν συμμετοχὴ τοῦ οἰκουμενιστοῦ πατριάρχου Βαρθολομαίου.


Στὸ σχετικὸ ὑλικὸ ποὺ κυκλοφορεῖ (κείμενα, εἰκόνες κλπ.), ὑπάρχει ἡ ἐπίμονος παρουσίασις τῆς Ἁγίας ὡς ἁπλῆς λαϊκῆς, ὡς Σοφίας, χωρὶς νὰ ἀναγνωρίζεται ἡ Μοναχικὴ Ἰδιότης τῆς Ὁσίας Γεροντίσσης καὶ χωρὶς καμμία ἀπολύτως ἀναφορὰ στὸ Μοναχικὸ Ὄνομα Αὐτῆς, τ.ἔ. Μυρτιδιώτισσα.


Τοῦτο βεβαίως δὲν τιμᾶ καθόλου τοὺς νεόκοπους τιμητὲς τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης καὶ δεικνύει τὸ μέγεθος τῆς πεισμόνου ἀσεβείας των, ἐφ’ ὅσον τολμοῦν μετὰ θάνατον νὰ τὴν «ἀποσχηματίζουν» καὶ «ξε-μοναχιάζουν». Ὁ Θεὸς νὰ τοὺς συγχωρήση καὶ ἡ Ἁγία Γερόντισσα νὰ μὴ τοὺς καταλογίση τὸ τόλμημα αὐτό!

Ἡ Ἁγία Γερόντισσα Μυρτιδιώτισσα ἐκάρη νομίμως καὶ κανονικῶς Μοναχὴ καὶ εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νὰ τονίσουμε τοῦτο ἐμφαντικῶς, ὑπενθυμίζοντες ὅτι τὸ Μοναχικὸ Σχῆμα εἶναι ἀνεξάληπτος δωρεὰ τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία δὲν αἴρεται ἀπὸ κανέναν μὲ κανένα τρόπο!


Ἡ Ὁσία Γερόντισσα ἐδέχθη τὸ Μέγα καὶ Ἀγγελικὸ Σχῆμα τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1971, μετονομασθεῖσα ἀπὸ Σοφία σὲ Μυρτιδιώτισσα Μοναχή, ἀπὸ τὸν τότε Ἀρχιμανδρίτη π. Κυπριανό, μετέπειτα Μητροπολίτη Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου, Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς. Ἀνάδοχος παρέστη ἡ μακαριστὴ ἤδη Γερόντισσα Μαρία Μυρτιδιώτισσα Μοναχή, Κτητόρισσα καὶ Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Οἰνουσσῶν Χίου.


Περιγραφὴ ὅσων θαυμαστῶν ἔλαβαν χώρα κατὰ τὴν πλουσίως εὐλογημένη ἐκείνη περίστασι, παρατίθεται στὸ βιβλίο τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου κ. Κυπριανοῦ, Ἡ Γερόντισσα Μυρτιδιώτισσα, Ἡ Ἀσκήτρια τῆς Κλεισούρας, 1886-1974, Φυλὴ Ἀττικῆς 1998, σελ. 153-159. Ἡ δὲ πνευματικὴ σχέσις τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης μὲ τὸν βιογράφο της Σεβασμ. Μητροπολίτη κ. Κυπριανὸ ἦταν τόσο θερμὴ καὶ ἀδιάσπαστος, ὥστε ἡ Ἁγία Μυρτιδιώτισσα νὰ διακηρύσση, ὅτι μέσα στὴν καρδιά της, μετὰ τὸν Χριστό μας, ὑπῆρχε ὁ π. Κυπριανός!

Τὸ ἀκόλουθο Θαῦμα, τὸ ὁποῖο γιὰ πρώτη φορὰ δημοσιεύεται, ἀποδεικνύει καὶ βεβαιώνει πασιφανῶς, ὅτι ἡ Ἁγία Γερόντισσα εἶχε πλήρη συνείδησι καὶ συναίσθησι τῆς Μοναχικῆς ἰδιότητός της καὶ τοῦ Μοναχικοῦ ὀνόματός της, ὥστε νὰ ἀπαιτήση νὰ δοθῆ αὐτὸ σὲ παιδὶ ποὺ θὰ ἐγεννᾶτο μετὰ τὴν πρὸς Κύριον ἐκδημία της...


Τὸ ἀδιαμφισβήτητο αὐτὸ γεγονός, τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι βεβαίως τὸ μοναδικό, ὁμιλεῖ ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἀποτελεῖ δὲ τιμὴ πρὸς τὴν Ἁγία Γερόντισσα Μυρτιδιώτισσα καὶ θέτει πρὸ τῶν εὐθυνῶν τους αὐτούς, οἱ ὁποῖοι πίπτουν στὸ ἀσυγχώρητο ἁμάρτημα τῆς ἀρνήσεως τῶν Δωρεῶν τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ.
* * *

Η ΕΥΛΑΒΗΣ Εὐθυμία Νικολαΐδου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, πνευματικὸ τέκνο τοῦ τότε Ἀρχιμ. π. Κυπριανοῦ, Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Κυπριανοῦ Φυλῆς, ἐπισκεπτόταν τακτικὰ τὴν Ἁγία Γερόντισσα Μυρτιδιώτισσα στὴν Μονὴ τῆς Παναγίας στὴν Κλεισούρα καὶ συνωμιλοῦσε μαζί της.


Σὲ μία ἐπίσκεψί της, ὀλίγους μόλις μῆνες πρὶν ἀπὸ τὴν Κοίμησι τῆς Ὁσίας, ἡ Γερόντισσα τῆς ἀπεκάλυψε τὰ ἑξῆς:

«Τώρα ποὺ θὰ ἐπιστρέψης στὴν Θεσσαλονίκη, θὰ γνωρίσης ἕνα ἀρραβωνιασμένο ζευγάρι, ποὺ ψάχνουν κουμπάρο γιὰ νὰ τοὺς παντρέψη.
Νὰ τοὺς παντρέψης ἐσὺ καὶ νὰ βαφτίσης τὸ πρῶτο παιδάκι ποὺ θὰ κάνουν, ποὺ θὰ εἶναι κορίτσι, καὶ νὰ τοῦ δώσης τὸ ὄνομά μου· νὰ τὸ πῆς ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ»!...


Πράγματι, ἡ γυναίκα ὅταν ἐπέστρεψε, γνώρισε τὸ ζεῦγος, τὸν Νικόλαο Γράμπα, τέταρτο υἱὸ τοῦ παλαιμάχου ἀγωνιστοῦ τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου Ἀντωνίου Γράμπα (+ 1996), καὶ τὴν Θεοδώρα Κλησσιάρη τοῦ Κωνσταντίνου, κατοίκους Κυμίνων Θεσσαλονίκης. Τοὺς ἔκανε τὴν πρότασι, σύμφωνα μὲ τὰ λεχθέντα ἀπὸ τὴν Ἁγία Γερόντισσα, ἀλλὰ δὲν τοὺς εἶπε τίποτε γιὰ τὸ φῦλο καὶ γιὰ τὸ ὄνομα τοῦ πρώτου παιδιοῦ, παρὰ μόνο ὅτι εἶχε τάμα νὰ δώση ἐκείνη ἕνα ὄνομα στὸ πρῶτο τους παιδί. Ἐκεῖνοι δέχθηκαν.

Ὁ Γάμος τελέσθηκε στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων ΙΒ΄ Ἀποστόλων τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου, τὸν Νοέμβριο τοῦ 1974, ἐνῶ ἡ Ἁγία Γερόντισσα Μυρτιδιώτισσα εἶχε ἤδη κοιμηθῆ ἐν Κυρίῳ πρὸ ἑπτὰ περίπου μηνῶν. Ἡ δὲ Βάπτισις τοῦ πρώτου παιδιοῦ, τὸ ὁποῖο πράγματι ἦταν κορίτσι, ἔγινε καὶ πάλι στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων ΙΒ΄ Ἀποστόλων τὸ 1976. Στὶς ἐπίμονες ἐρωτήσεις τοῦ πατέρα, Νικολάου Γράμπα, σχετικὰ μὲ τὸ ὄνομα ποὺ θὰ δινόταν στὸ παιδί, ἡ νονὰ ἀπαντοῦσε· Μὴν ἀνησυχῆτε· τὸ ὄνομα ποὺ θὰ δώσω στὸ παιδὶ θὰ σᾶς ἀρέση· εἶναι πολὺ ὡραῖο ὄνομα!


Ὅταν οἱ συγγενεῖς ἄκουσαν τὸ ὄνομα ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ, ξαφνιάστηκαν! Μάλιστα, ἡ μία ἀπὸ τὶς δύο γιαγιᾶδες ἔλεγε μισοελληνικὰ-μισοβουλγάρικα: «Σιὸ (τὶ) ὄνουμα εἶνει αὐτό, Ματσανιώτισσα»!! Σύντομα ὅμως τὸ ξεπέρασαν, μὲ τὴν βοήθεια μάλιστα καὶ τῆς νονᾶς, ἡ ὁποία τοὺς ἐξήγησε πλέον λεπτομερῶς τὰ περὶ τῆς προρρήσεως τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Κλεισούρας καὶ τοὺς εἶπε: Ἄν θέλετε, μπορεῖτε νὰ τὴν φωνάζετε ΜΥΡΤΩ, ἀλλὰ ὅταν θὰ κοινωνῆ καὶ ὅταν θὰ παντρευτῆ, ὁ Ἱερέας νὰ τὴν ἀποκαλῆ κανονικὰ μὲ τὸ ὄνομά της: ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ.


Ἡ Μυρτιδιώτισσα (Μυρτὼ) Γράμπα εἶναι σήμερα παντρεμμένη καὶ ζῆ στὰ Νέα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, οἱ δὲ γονεῖς της Νικόλαος καὶ Θεοδώρα κατοικοῦν στὰ Κύμινα καὶ εἶναι ἐνορίτες τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας τῶν Ἁγίων ΙΒ΄ Ἀποστόλων. Ἡ εὐσεβὴς νονά, Εὐθυμία Νικολαΐδου, εἶχε κοιμηθῆ ἐν Κυρίῳ περὶ τὸ 1979-1980, ὅταν ἡ ἀναδεκτή της ἦταν ἀκόμη πολὺ μικρή.


Ἡ Ἁγία Γερόντισσα Μυρτιδιώτισσα εἴθε νὰ πρεσβεύη στὸν Θεὸ γιὰ ὅλους τοὺς Ὀρθοδόξους, ὥστε νὰ ἀληθεύουμε πάντοτε στὴν Πίστι καὶ τὴν Ζωὴ καὶ νὰ ἀξιωθοῦμε τῆς θείας Μακαριότητος!πιμέλεια-παρουσίασις: + πίσκοπος Γαρδικίου Κλήμης (12/25.6.2012). Εχαριστίες φείλονται σ σους βοήθησαν στν συλλογ στοιχείων γι τ Θαμα κα μάλιστα στν κ. Νικόλαο Πολχρο, γι τν πρώτη καταγραφή του».

Απ΄ ότι αντιλαμβανόμαστε εδω επρόκειτο δια μια μάχη δια το τι ακολουθούσε αλλά και ανήκε η αγία, δηλαδή εις το παλαιό ή το νέο ημερολόγιο
Έχουμε παρατηρήσει και άλλες φορές τέτοιες διαμάχες όπως επί παραδείγματι με τον άγιο Ιερώνυμο Αιγίνης, τον οποίο και νεοημερολογίτες και παλαιοημερολογίτες τον δέχονται ως άγιο, μόνο που εις το Μοναστήρι του στην Αίγινα οι μοναχές ακόμα είναι ΓΟΧ. Όποιος θέλει μπορεί να μεταβεί δια να το διαπιστώσει εν ιδίοις όμμασιν. Είχαμε μεταβεί εκεί πρόπερσι αυτοπροσώπως. Αυτό είναι σίγουρο που σας λέμε.
Τώρα δια την Γερόντισσα Μυρτιδιώτισσα η αλήθεια είναι ότι είναι μπερδεμένα τα πράγματα, διότι το Μοναστήρι που ανήκει ακολουθεί το νέο (απ΄ ότι γνωρίζουμε), αλλά γνωρίζαμε ότι η ίδια δεν ακολουθούσε το νέο. Μπερδευτήκαμε και εμείς!!!

Πάντως πολλάκις έχουμε παρατηρήσει ότι η Επίσημη Εκκλησία με εναν περίεργο τρόπο αποφεύγει να χαρακτηρίζει ως αγίους όσους ανήκουν εις την Εκκλησία των ΓΟΧ. Αυτό ίσως να γίνεται διότι έτσι θα είναι σαν να τους αναγνωρίζει, τρόπον τινά, και ιερωσύνη, αλλά και διότι εις τις Εκκλησίες των σχισματικών (όπως τους αποκαλούν) είναι αδύνατον να υπάρχουν άγιοι.
Ίσως οι μόνοι που μπορούν να μας απαντήσουν ξεκάθαρα δια την Γερόντισσα Μυρτιδιώτισσα να είναι η Μυρτώ Γράμπα αλλά και οι γονείς της οι οποίοι εκκλησιάζονται σε εκκλησία παλαιοημερολογιτών και συγκεκριμένα των ΙΒ΄ Αποστόλων.
Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους δια να διαπιστώσουμε τι συμβαίνει με τούτην την περίεργη υπόθεση.

Ας προσέξουν μερικοί τι γράφουν δια να μην βρεθούν προ εκπλήξεων.

Δείτε επίσης σχετικό βίντεο απο τον Μητροπολίτη Κυπριανό

6 σχόλια :

ΔΑΣΚΑΛΟΣ είπε...

Αδελφέ Ιωάννη δες και εδώ: http://ahdoni.blogspot.gr/2012/07/i.html το σχόλιο, που μιλά για δήθεν απόπειρα απαγωγής τη Γερόντισας από τους Γ.Ο.Χ.
Δες επίσης εδώ: http://www.synodinresistance.org/pdfs/2012/06/26/20120626aThaymaMyrtos6-12/20120626aThaymaMyrtos6-12.pdf και εδώ: http://www.synodinresistance.org/pdfs/2012/07/06/20120706aOsiaMytidiotissa/20120706aOsiaMytidiotissa.pdf
Πάντως πιστεύω πως τους νεοημερολογίτες τους εξυπηρετεί η σαλότητα της Γερόντισας σε αυτήν την περίπτωση γιατί μπορούν ακόμη και σε δύσκολη θέση αν βρεθούν να δικαιολογήσουν καταστάσεις. Χαίρε!

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. είπε...

Σε χαιρετώ αγαπητέ εν Χριστώ αδερφέ! Κατ΄ αρχάς να σε ευχαριστήσω δια τις πολύτιμες πηγές που μας παραχωρείς, όπως επίσης και δια τα πολύτιμα άρθρα. Θεωρώ εντελώς αστείο το επιχείρημα περί δήθεν απαγωγής της Γερόντισσας!Η μάλλον το θεωρώ κουτοπόνηρο!!!
Επίσης ο τίτλος που έδωσα στο άρθρο βλέπω ότι συνάπτει με τον τίτλο του τελευταίου λίνκ που μου έδωσες, όλως τυχαίως!!! Κρίμα που δεν το γνώριζα νωρίτερα δια να δημοσιεύσω και τις δυο εικόνες!
Λυπάμαι ιδιαιτέρως δι΄ αυτά τα απίστευτα γεγονότα που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια εις τον εκκλησιαστικό χώρο, όπως το εν λόγω ζήτημα! Ο Κύριος να ελεήσει τους υπευθύνους των διαιρέσεων, και εμάς να μας φωτίζει με το Παναγίο Πνεύμα Του.

Theo είπε...

Αγαπητέ Ιωάννη,
Είμαι ο συντάκτης του άρθρου για την αγία Σοφία που αναρτήθηκε στο "Αηδόνι". Εύχομαι κι εγώ ο Κύριος να ελεήσει τους υπευθύνους των διαιρέσεων, και εμάς να μας φωτίζει με το Παναγίο Πνεύμα Του.

Προς αποκάτασταση της αλήθειας, σε πληροφορώ πως ο υποστράτηγος ε.α. Χρήστος Φατούσης, που γνώριζε την αγία για χρόνια, διαψεύδει όσα ισχυρίστηκε γι' αυτήν ο Κυπριανός, για την κουρά της, τη σχέση της μαζί του και τη μυστηριακή κοινωνία με τους Γ.Ο.Χ.
Εξάλλου, πώς είναι δυνατό η αγία να "εκάρη νομίμως καί κανονικώς μοναχή", όπως ισχυρἰζονται οι "Ενιστάμενοι"; Όποιος γνωρίζει λίγο από Κανονικό Δίκαιο, καταλαβαίνει ότι δεν είναι δυνατόν ούτε έγκυρο ένας ιερομόναχος από την Αττική να κείρει μια μοναχή στην Καστοριά, χωρίς γνώση και άδεια του οικείου επισκόπου.

Παρακάτω παραθέτω μια σύνοψη των μαρτυριών για την αγία, στις οποίες πουθενά δεν φαίνεται πως ήταν μοναχή, ούτε παλαιοημερολογίτισσα, αλλά το αντίθετο:
Μαρτυρίες όσων τη γνώρισαν εν ζωή
σεβ. κ. Θεοκλήτου, μητρ. Φλωρίνης, επιστολή προς τον σεβ. μητρ. Καστορίας κ. Σεραφείμ, 5-4-2011
αρχιμ. Νικηφόρου Μανάδη, αρχιερατικού επιτρόπου Εορδαίας της Ι. Μητροπόλεως Φλωρίνης, επιστολή προς τον σεβ. μητρ. Καστορίας κ. Σεραφείμ, 6-3-2011, όπου γράφει: «Στα χρόνια αυτά της ασκήσεώς της μέχρι και της τελευτής της εκκλησιαζόταν, κοινωνούσε και εξομολογούνταν στους ιερείς της Μητροπόλεως Καστορίας οι οποίοι λειτουργούσαν στο μοναστήρι. Την δε εξόδιο ακολουθία της ετέλεσαν ιερείς των Μητροπόλεων Καστορίας και της γείτονος Φλωρίνης.»
Στέργιου Ν. Σάκκου, καθηγ. Πανεπιστημίου, αχρονολόγητη
Χρήστου Φατούση, υποστράτηγου ε.α. (1998)
Άννας Τρύπη-Μάντη, άρθρο στην εφημερίδα «Κλεισούρα», Μάρτιος 2001, με τίτλο «Αφιερωμένο στην γερόντισσα Σοφία»
Βασίλη Γιαννακόβα, άρθρο στην εφημερίδα «Ελευθερία», 19-2-2009, με τίτλο «Σοφία Χοτοκουρίδου: Μια ξεχασμένη λαϊκή ασκήτρια»
Αναστάσιου Γκοσιόπουλου από την Κλεισούρα, επιστολή προς τον σεβ. μητρ. Καστορίας κ. Σεραφείμ, 7-5-2011
Μαρτυρίες για θαύματα μετά την κοίμησή της
Επιστολή της Γερόντισσας Εφραιμίας, Καθηγουμένης της Ι. Μονής Γενεθλίου της Θεοτόκου Κλεισούρας προς τον σεβ. μητρ. Καστορίας κ. Σεραφείμ, 9-[δεν διακρίνεται ο μήνας]-2011, όπου καταγράφονται 21 μαρτυρίες για θαύματα και εμφανίσεις της Αγίας: από 1) Ζαχαρούλα Κορακάκη από Θεσσαλονίκη, 2) Κωνσταντίνο και Ευδοξία Σταμίδη, από Ν. Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης, 3) ανώνυμο παιδάκι, 4) Δημήτρη από Καβάλα, 5) από Γ.Π. και Μ.Μ, 6) Βαΐα Σταμκοπούλου από Σέρβια Κοζάνης, 7) Βασιλική από Λέχοβο Φλώρινας, 8) Ε. Τ. από Θεσσαλονίκη, 9) Ευαγγελία Μαστροσάββα από Αθήνα, 10) Σοφία Ποντίκα από Θεσσαλονίκη (δεν θυμόταν το όνομά της, την επικαλέστηκε στην προσευχή της, ρωτώντας την πώς τη λένε, κι άκουσε την απάντηση: «Σοφία με λένε»), 11) Άννα Εφραιμίδου από Βέροια, 12) Σοφία Μεθενίτη από Αττική, 13) Κυριάκο και Χρυσή Τιμπέλλου από Βέσελινγκ Γερμανίας, 14) Θεοδόση Τσιφλάκο από Χαλκίδα, 15) Αθηνά Ρήγα από Πειραιά, 16) Ευαγγελία Τσαρουχά από Θεσσαλονίκη, 17) Αθηνά Ιωαννίδου για τον θείο της Σωτήριο Μητσιούλη από Καναδά, 18) Αντίκλεια Σπυροπούλου από Κομνηνά Πτολεμαΐδας (θαύμα που έγινε το 1969), 19) Ειρήνη από Λέχοβο Φλώρινας, 21) Ζωή από Αθήνα, γεννημένη στην Κλεισούρα (θαυμαστό γεγονός της Αγίας εν ζωή).
Ιερέως Χρήστου Μεσημέρη από την Καστοριά, 8-4-2011
Αθηνάς Ζαχαριουδάκη από Άγιο Χριστόφορο Πτολεμαΐδας, 1998
Μαρίας Μπλάνα από Καταχά Πιερίας, Φεβρουάριος 1999
Βασιλικής Ευταξιάδου από Πτολεμαΐδα, 1999
Χριστίνας Μητσάογλου από Βέροια, 1999
Συμέλας Καπλανίδου από Πτολεμαΐδα
Σοφίας Γιώτα
Νιόβη Κούση
Αναστασίας Τοπάλη, Καρδιά Πτολεμαΐδας

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. είπε...

Σε χαιρετώ αγαπητέ αδερφέ Theo. Κατ΄ αρχάς σ΄ ευχαριστώ δια την άμεση επέμβαση εις τούτο το ζήτημα που με απασχολεί και με παραξενεύει. Ανάγνωσα τα γραφόμενά σου και τα κρατώ δια την μελέτη μου. Επιμένω όπως έγραψα και εις το άρθρο ότι οι μόνοι που μπορούν να δώσουν αξιόπιστη αλλά και σίγουρη μαρτυρία είναι η Μυρτώ Γράμπα αλλά και οι γονείς της οι οποίοι εκκλησιάζονται σε εκκλησία παλαιοημερολογιτών και συγκεκριμένα των ΙΒ΄ Αποστόλων. Γράφω ''αξιόπιστη μαρτυρία'' διότι ο καθένας μπορεί να καπηλεύεται την Γερόντισσα δια ιδία οφέλη. Είμαι επιφυλακτικός διότι εχω ζήσει μια παρόμοια κατάσταση με τον Γέροντα Ιερώνυμο Αιγίνης ο οποίος ήταν παλαιοημερολογίτης (και αυτό το λέγω μετά βεβαιότητος) ενω οι του νέου τον καπηλεύονται ως δικό τους άγιο!!! Εις το ζήτημα της Γερόντισσας δεν γνωρίζω και δια τούτο το ψάχνω. Σ΄ ευχαριστώ και πάλι δια τις πολύτιμες πληροφορίες που μου έδωσες.

Theo είπε...

Με συγχωρείς, αλλά γιατί δεν είναι αξιόπιστες και σίγουρες οι άλλες μαρτυρίες, όπως του π. Νικηφόρου Μανάδη (τον γνωρίζω από τη Θεολογική Θεσσαλονίκης, το 1974-75, και τον εκτιμώ· δε νομίζω ότι θα έλεγε ψέματα) ή της Σοφίας Ποντίκα, κλπ., κι είναι αξιόπιστες και σίγουρες οι μαρτυρίες των γονέων της κ. Γράμπα;
Τι ίδιον όφελος θα είχε μια απλή γυναίκα που είχε ξεχάσει το όνομα της Αγίας;

Όσο για τις διαψεύσεις του Χρήστου Φατούση σχετικά με τον Κυπριανό, τις άκουσα από φίλο μου αγιορείτη μοναχό, που του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, στον οποίο τις είπε ο ίδιος o Φατούσης.

Δημήτριος Αθανασίου είπε...

Χριστός Ανέστη.Παρεμβαίνοντας στην συζήτηση σας κάνω γνωστά τα εξής .
Α.Στο όρθιο μάρμαρο που υπήρχε κάτω απο τον σταυρό στο μνήμα της Οσίας γράφονταν επι λέξει.ΣΟΦΙΑ ΧΟΤΟΚΟΥΡΙΔΟΥ
ΜΟΝΑΧΗ
ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ.ΑΠΕΒΙΩΣΕ 6.5.74.
Εφόσον δεν ήταν μοναχή γιατί γράφεται αυτό;
Β.Γιατί η Οσία τάφηκε εκτός Μονής και όχι στο κοιμητήριο της Μονής;Η δική μου έρευνα έδειξε ότι ήταν αποδιοπομπαία επειδή ακολουθούσε το παλαιό ημερολόγιο.
Γ.Υπάρχουν αρκετές φωτο που δείχνουν την Οσία με τον Επίσκοπο Κυπριανό.

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΕΙΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΕΙΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ