ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 7 Ιουλίου 2012

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΘΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΩΣ


Τοῦ κ. Ἰωάννου Τάτση, Θεολόγου

ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ νέου ποὺ μετεστράφη ἀπὸ τὸν μουσουλμανισμὸ στὸ χριστιανισμὸ στὴν Τυνησία ἢ πιθανότερα στὸ Ἰρὰκ ἢ τὴν Συρία καὶ ἔπεσε θῦμα τῆς μανίας Ἰσλαμιστῶν εἶναι πανομοιότυπο μὲ ἐκεῖνο τοῦ ρώσου νεομάρτυρος Εὐγενίου Ροντιόνωφ, ποὺ ἀποκεφαλίστηκε ἀπὸ Τσετσένους ἀντάρτες, ἐπειδὴ ἀρνήθηκε νὰ βγάλει ἀπὸ τὸ λαιμὸ του τὸ Σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ. Οἱ δύο νέοι Μάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, τῶν ὁποίων τὰ φρικτὰ μαρτύρια εἶναι καταγεγραμμένα σὲ βίντεο, ἀποδεικνύουν τρανότατα ὅτι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ δὲν ἔπαυσε ποτὲ νὰ ποτίζεται ἀπὸ τὰ αἵματα τῶν ἁγίων Μαρτύρων.
Στὸ ἐρώτημα πῶς ἐμεῖς μποροῦμε νὰ μιμηθοῦμε τοὺς ἁγίους Μάρτυρες ὁ ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος δίνει τὴν ἀπάντηση:
«Ἐκεῖνοι σώθηκαν ἀπὸ τὰ ἔργα καὶ τοὺς πόνους τῆς ἀθλήσεως, ἐμεῖς ἐλπίζουμε νὰ σωθοῦμε ἀπὸ τά ἔργα καὶ τούς πόνους τῆς ἀσκήσεως καὶ γενικὰ ἀπὸ τὴ φιλανθρωπία καὶ τὴ χάρη τοῦ Δεσπότη. Ἐκεῖνοι ἀπὸ ἱδρῶτες καὶ ἀγῶνες μαρτυρικούς, ἐμεῖς ἀπὸ δάκρυα καὶ ἀγῶνες ἀσκητικούς»*. Ὅσοι δὲν σώζονται μὲ τὴ ἔκχυση τοῦ αἵματός τους ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ οἰκειοθελῶς ἀναλαμβάνουν πόνους καὶ ἀγῶνες ἀσκητικούς. Μόνες δύο ὁδοὶ ἐξασφαλίζουν τὴ σωτηρία: ὁ πρῶτος τῆς ἀθλήσεως καὶ τοῦ μαρτυρίου τοῦ αἵματος καὶ ὁ δεύτερος τῆς ἀσκήσεως καὶ τοῦ μαρτυρίου τῆς συνειδήσεως. Ἡ δεύτερη ὁδὸς εἶναι διαρκὴς ἀγώνας κατὰ τοῦ διαβόλου, τῶν παθῶν καὶ ἐπιθυμιῶν τῆς σαρκὸς μὲ ὑπομονὴ στὶς θλίψεις, τοὺς πειρασμοὺς καὶ τοὺς πόνους καὶ εὐχαριστία πρὸς τὸ Θεό. Ἡ δειλία ἐνώπιον τοῦ μαρτυρίου στερεῖ στὸν πιστὸ τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἐκτός τῆς Βασιλείας θὰ μείνουν ὅμως καὶ ὅσοι ἐξ ἀμελείας, ραθυμίας, φιληδονίας καὶ φιλαυτίας ἀναβάλλουν διαρκῶς τὴν ἀνάληψη ἀδιάλειπτου πνευματικοῦ ἀγώνα μὲ ὅπλα τὴ νηστεία, τὴν προσευχή, τὴν μετάνοια καὶ τὴ διαρκῆ νήψη.
Ἡ καλοπέραση δὲν ἁρμόζει στοὺς πιστούς τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι Ἐκκλησία ἀθλήσεως καὶ ἀσκήσεως. Χωρὶς τὶς δύο αὐτὲς εἶναι ἀδύνατον νὰ γίνουμε τέκνα Θεοῦ.* «Ἐκεῖνοι γὰρ ἐξ ἔργων καὶ πόνων ἀθλήσεως, ἡμεῖς ἐξ ἔργων καὶ πόνων ἀσκήσεως σωθῆναι ἐλπίζομεν καὶ τὸ ὅλον ἐκ φιλανθρωπίας τῆς τοῦ Δεσπότου καὶ χάριτος. Ἐκεῖνοι ἐξ ἱδρώτων καὶ ἀγώνων μαρτυρικῶν, ἡμεῖς ἐκ δακρύων καὶ ἀγώνων ἀσκητικῶν», Ἁγίου Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου, Ἠθικὸς Λόγος Ι΄, «Φιλοκαλία τῶν Νηπτικῶν καὶ Ἀσκητικῶν, τόμ. 19Γ΄, ΕΠΕ, Πατερικαὶ ἐκδόσεις «Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς».


ΠΗΓΗ ''ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ'' ΑΡ. ΦΥΛ. 1934

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΕΙΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΕΙΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ