ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2012

Οἱ Χριστιανοί, μαθητὲς τῆς θρησκευτικῆς ἐμπειρίας τοῦ Κορανίου!

ς διαβάσουμε τώρα κι να λλο πόσπασμα πο πιλέξαμε, φανάτιστα λλ μ ελικρίνεια, μ ... cool διαθέση, λλ χι τόσο cool στε ν ψυγε γάπη μας πρς τν Χριστ (Ματθ. 24,12). Τ πόσπασμα ατ εναι π εσήγηση πο καμε ρχιεπίσκοπος ναστάσιος σ να διεθνς συμπόσιο στ Βιέννη τ 1986:

«Ἕνας διάλογος ποὺ σκοπεύει στὴν ἀντικειμενικὴ καὶ νηφάλια κατανόηση τῶν θρησκευτικῶν ἀπόψεων καὶ τῶν ἐμπειριῶν τῶν ἄλλων ἀνθρώπων ἀναδεικνύει τὴν εὐρύτητα τῶν κ ο ι ν ν (δική μας ὑπογράμμιση) θεμελιωδῶν πεποιθήσεων, στὶς ὁποῖες στηρίζεται τόσο τὸ Ἰσλὰμ ὅσο καὶ Χριστιανισμός. Σὲ μερικὰ μάλιστα σημεῖα οἱ χριστιανοὶ μποροῦμε νὰ ἀνακαλύψουμε καὶ πάλι λησμονημένες θεμελιώδεις ἐντολὲςτὴν ἔντονη βίωση τῆς ὑπερβατικότητος τοῦ Θεοῦ, τὴν ὑπακοὴ στὸ θέλημά Του, τὸ δέος στὴν ἐπικοινωνία μαζί Του, τὴν κινητοποίηση ὁλοκλήρου του ψυχοσωματικοῦ εἶναι στὴν προσευχὴ κτλ.» (σ. 157).

Ἐμπρὸς λοιπὸν Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ὀρμεῖστε στὰ τζαμιά, πάτε γιὰ προσκύνημα στὴ Μέκκα, διαβάστε τὸ Κοράνι42 μὲ εὐλάβεια γιὰ νὰ ἀνακαλύψετε τὴν εὐρύτητα τῶν κοινῶν πεποιθήσεων χριστιανῶν-Μουσουλμάνων(!) καὶ ἐπιπλέον:

1) Γιὰ νὰ θυμηθεῖτε τὶς «λησμονημένες ἐντολὲς» τοῦ Θεοῦ!

Ἄρα ἐμεῖς οἱ Χριστιανοὶ λησμονήσαμε τὶς θεμελιώδεις ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ εἶναι ἀκμαῖες στὴ συνείδηση καὶ τὴ ζωὴ τῶν μουσουλμάνων! Ποιὲς ἐντολές; Μετὰ τὴ λέξη «ἐντολές», (μεσολαβεῖ μία παύλα) ἀπαριθμοῦνται κάποιες ἐντολές, «ἔντονη βίωση τῆς ὑπερβατικότητος τοῦ Θεοῦ» «τὸ δέος στὴν ἐπικοινωνία μαζί Του» καὶ καταλήγει συγγραφεὺς «κτλ.». Μήπως σ' αὐτὰ «τὰ λοιπὰ» περιλαμβάνεται καὶ ἡ ἐντολὴ τοῦ ψευτοπροφήτη τους γιὰ ἱερὸ πόλεμο; «Ὁπόταν συναντᾶτε τοὺς ἀπίστους φονεύετε καὶ κατασφάζετε... »43, διαβάζουμε στὸ Κοράνι, ἐνῶ κι ὁ ἴδιος ὁ Ἀρχιεπ. Ἀλβανίας γράφει ὅτι «ἡ κλασσικὴ ... σημασία τῆς ἐντολῆς (ἔνν. τοῦ jihad, τοῦ ἱεροῦ πολέμου) παραμένει ἀναμφισβήτητος. Αἰ ἐκτός της κυριαρχίας τοῦ Ἰσλὰμ χῶραι ὀνομάζονται "Οἴκος Πολέμου" (Dar-al-harb)... Εἶναι περιοχαὶ ἀγῶνος... ἕως ὅτου τεθοῦν διὰ τῆς jihad (τοῦ ἱεροῦ πολέμου) ὑπὸ τὸ κράτος τῆς ἀληθοῦς πίστεως». Ἐξ ἄλλου, ὅπως γράφει στὸ βιβλίο τοῦ «Ἰσλὰμ» ὁ ἅγιος Ἀλβανίας, «μερικοὶ θεωροῦν ὡς ἕκτον στύλον τοῦ Ἰσλὰμ (δηλ. ὡς ἕνα ἀπὸ τὰ θεμέλια, τὰ βασικὰ καθήκοντα τῶν μουσουλμάνων) τὸν ἱερὸν πόλεμον»45.

Μήπως ἐπίσης μέσα στὶς ἐντολὲς τὶς «λησμονημένες» περιλαμβάνεται καὶ ἡ ἀνοχὴ τοῦ Μωάμεθ νὰ παντρεύονται oι πιστοί του 4-5 γυναῖκες καὶ ἀπεριόριστες παλλακίδες; «Δὲν ἐπιτρέπεται ὑμὶν νὰ λαμβάνητε σύζυγον ἐκ τῶν ἐλευθέρων ὑπάνδρων γυναικών, ἐκτὸς ἂν κατακτήσητε αὐτᾶς διὰ τῆς δεξιᾶς ὑμῶν. Αὐτὸς εἶναι ὁ ἐφ' ὑμὶν νόμος τοῦ Θεοῦ. Ἐν τούτοις ἐπιτρέπεται ὑμὶν νὰ λαμβάνητε συζύγους διὰ τοῦ ἀργυρίου ὑμῶν ἂς θὰ μεταχειρίζεσθε εὐτρεπῶς»46. Αὐτὸ ποὺ θέλουμε νὰ ποῦμε ὅτι ἂν θέλουμε νὰ «θυμηθοῦμε» λησμονημένες ἐντολὲς χρησιμοποιώντας τὴν Ἰσλαμικὴ ἐμπειρία καὶ διδασκαλία δὲν μποροῦμε νὰ κάνουμε ἐπιλογή, ἐφ' ὅσον παίρνουμε γιὰ δάσκαλό μας τὸ Μωάμεθ.

2) Νὰ ἀποχτήσετε τὴν «βίωση τῆς ἔντονης ὑπερβατικότητας τοῦ Θεοῦ».

Ὑπάρχει τάχα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὑπερβατικότητα τοῦ Θεοῦ καὶ μάλιστα σὰν τῶν μουσουλμάνων; Ἀφ' ὅτου ἦλθε ὁ Χριστός, ποὺ ἕνωσε τὸν οὐρανὸ μὲ τὴ γῆ, τὸν Θεὸ καὶ τὸν ἄνθρωπο στὸ Πρόσωπό Του, βιώνουμε τάχατες τὸ δέος καὶ τὴν ὑπερβατικότητα στὸν Θεό; τὸν «ἱερὸ τρόμο» ἐνώπιόν του Ἀλλάχ, ποῦ δηλώνει τὴν ἀπόσταση ποῦ χωρίζει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸν Θεό; τὸ φόβο μπροστὰ στὸ δυνάστη ποῦ δὲν διαθέτει ἀγάπη ἀλλά, σύμφωνα μὲ τὸ Κοράνι, μόνο ἕνα εἶδος «ἐλέους» γιὰ τὸν ἄνθρωπο; Τὸ Ἰσλὰμ ἐπειδὴ δὲν πιστεύει στὴν Ἁγία Τριάδα, στὴν κοινωνία τῶν τριῶν Θείων Ὑποστάσεων Πατρός, Υἱοῦ καὶ Πνεύματος Ἁγίου, δὲν διαθέτει στὸ πιστεύω τοῦ τὴν Ἀγάπη. «Στὸ τζαμὶ τοῦ Ὀμάρ, στὰ Ἱεροσόλυμα», γράφει ὁ Νικόλαος ἐπίσκοπος Ζίτσης (Ἀχρίδος) «ὑπάρχει χαραγμένη στὸν τοῖχο ἡ ἑξῆς ἐντολή: "Πιστοί, νὰ ξέρετε ὅτι ὁ Ἀλλὰχ δὲν ἔχει υἱόν". Καὶ ἀκριβῶς», συνεχίζει, «ἐπειδή, κατὰ τὴ θρησκεία αὐτή, ὁ Θεὸς δὲν ἔχει υἱόν, πουθενὰ στὸ Κοράνι δὲν γίνεται λόγος γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ μόνον γιὰ τὴ θεία δικαιοσύνη καὶ τὸ ἔλεος»47. Εἶναι λοιπὸν ἑπόμενο ἀφοῦ ἀπουσιάζει ἀπὸ τὸ μουσουλμανικὸ δόγμα ἡ ἀγάπη καὶ μάλιστα ἡ Ἐνσαρκωμένη Ἀγάπη, δηλ. ὁ ἐλθῶν εἰς τὸν κόσμον Χριστός, νὰ βιώνουν οἱ Μωαμεθανοὶ τὴν τραγικὴ ἀπόσταση καὶ τὴν ὑπερβατικότητα τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸ στ' ἀλήθεια πρέπει νὰ μάθουν καὶ οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοί; ὅτι ὃ Θεὸς παραμένει μακριά τους; Καὶ δὲν εἶναι αὐτὸ ἡ χειρίστη πλάνη, ἡ στέρηση τῆς σωτηρίας;

3) Νὰ μάθετε τὴν «ὑπακοὴ στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ».

Διαβάζοντας τὸ Κοράνι καὶ συζητώντας μὲ τοὺς Μουσουλμάνους θὰ μάθετε τὴν ὑπακοὴ στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ πρῶτα θὰ πρέπει νὰ μάθετε ποιὸ εἶναι τὸ «θέλημα τοῦ Θεοῦ» καὶ γιὰ νὰ μάθετε αὐτὸ τὸ «θέλημα» θὰ πρέπει νὰ μάθετε καὶ ποιὸς εἶναι ὁ «Θεός»! Νομίζουμε ὅτι κι ὁ τελευταῖος χριστιανὸς γνωρίζει ὅτι κάθε τί ἔξω ἀπὸ τὴν Ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἁγιωτάτης Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἔχει τελείως διαφορετικὸ νόημα καὶ εἶναι ἄλλης ποιότητος. Ἔτσι, ἡ ἐλεύθερη κι ἀπὸ ἀγάπη ὑπακοὴ στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ σὰν ἀνταπόκριση στὴν Ἐσταυρωμένη Ἀγάπη τί σχέση ἔχει μὲ τὴν τυφλὴ ὑπακοὴ ποὺ συχνότατα ἐξασφαλίζεται μὲ τὴ βία καὶ τὴ θανατικὴ ἀπειλὴ στὸ Ἰσλάμ; Τί σχέση ὑπάρχει πάλι τοῦ θελήματος τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ μὲ τὸ ἐγωιστικὸ θέλημα τοῦ Μωάμεθ ποὺ αὐτοανακηρύχθηκε προφήτης τοῦ Θεοῦ, μὲ τὸ φιλόδοξο θέλημά του ποὺ ἐπιβλήθηκε μὲ τὴ βία στοὺς ὁμοφύλους του καὶ σ' ὅλο τὸ μουσουλμανικὸ κόσμο ὡς θέλημα δῆθεν τοῦ Θεοῦ;47α Καὶ ποιὸς εἶναι τέλος πάντων αὐτὸς ὁ μ ή ἀγαπῶν θεός;

4) Νὰ μάθετε «τὴν κινητοποίηση τοῦ ψυχοσωματικοῦ εἶναι στὴν προσευχή».

Περίεργο στ' ἀλήθεια καὶ τοῦτο! Λοιπόν, χριστιανοὶ ὀρθόδοξοι, ξεχάστε τὶς μικρὲς καὶ μεγάλες μετάνοιες, τὸ σημεῖο τοῦ Σταύρου κατὰ τὴν προσευχὴ , τὴν προσευχὴ στὰ γόνατα. Ξεκινεῖστε τὰ rak'a48, δήλ. τὰ προσκυνήματα τῶν μουσουλμάνων κατὰ τὴν προσευχή, ἀφοῦ πρῶτα μαθητεύσετε στὸ κοντινότερο τζαμὶ τῆς γειτονιᾶς σας. Ἂν δὲν ὑπάρχει, κάμετε λίγη ὑπομονή. Ἡ περιβόητη «ἀνοχὴ» τοῦ κράτους καὶ ἡ θεωρητικὴ κάλυψη ποὺ μεθοδεύεται διακριτικά, θὰ φροντίσουν ὅπως καὶ σ' ἄλλες Εὐρωπαϊκὲς χῶρες, γιὰ τὴ διάδοση τοῦ Ἰσλὰμ καὶ στὴν πατρίδα μας.

Ἀλλὰ ἂς ἀφήσουμε τ' ἀστεία. Ἀπὸ τὴν πλανεμένη καὶ δυσώδη θρησκευτικὴ ἐμπειρία τοῦ Ἰσλὰμ ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων θρησκειῶν καὶ Ὁμολογιῶν δὲν ἔχουμε τίποτα νὰ διδαχθοῦμε ἢ νὰ «θυμηθοῦμε». Ἂν σὰν ἀνάξιοι χριστιανοὶ λησμονοῦμε τὴν ἀληθινὴ χριστιανικὴ ζωή, τὴ νήψη, τὴν ἄσκηση, τὴν προσευχή, τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ, ἔχουμε τὴ ζωντανὴ μνήμη, σὲ κάθε Θ. Λειτουργία, τῶν Ἁγίων μας, ἔχουμε τὴ διδασκαλία τους, τὸ βίο τους, τὶς πρεσβεῖες τους. Ἔχουμε τοὺς πνευματικούς μας πατέρες καὶ διδασκάλους. Ἔχουμε τὴν ἁγιωτάτη λατρεία μας. Τὰ περαιτέρω ποὺ προσφέρει τὸ διαθρησκειακό... «μίξερ» εἶναι, κατ' ἀκρίβειαν, ἐκ τοῦ πονηροῦ.

Πρωτ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΤΗΤΑ Ή ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΤΗΤΑ


Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η “ Ισλαμοφοβία ”γίνεται στα παιδιά των βρετανικών σχολείων, «πλύση εγκέφαλου για το Ισλάμ » και επίσης τιμωρούν εκείνους τους μαθητές που αρνούνται να προσευχηθούν στον Αλλάχ.

Δείτε βίντεο με μάθημα για το Ισλάμ σε μη μουσουλμάνους μαθητές στη Σκωτία! (ναι, είμαστε απολύτως σίγουροι ότι το αντίστοιχο - μάθημα για τον χριστιανισμό - κάνουν και στα σχολεία σε μουσουλμανικά κράτη....)


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΕΙΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΕΙΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ