ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011

ΦΟΙΤΗΤΑΙ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΒΡΑΒΕΥΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΠΑΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ


Ἐπισημαίνει εἰς ἐπιστολήν του πρὸς τὸν «Ο.Τ.» ὁ Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου
Ἡ πρωτοβουλία τῶν φοιτητῶν ἐκρίθη ἄστοχος καὶ ἠλέγχθη αὐστηρῶς ὑπὸ τοῦ Δ.Σ. καὶ τῆς Γ. Συνελεύσεως τοῦ Τμήματος

Ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διαψεύδει ὅτι τὸ τμῆμα Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου ἐβράβευσε τὸν Πάπαν Βενέδικτον μὲ Χρυσοῦν Μετάλλιον. Τὸ Πανεπιστήμιον ὑποστηρίζει ὅτι εἰς τὴν ἐνέργειαν αὐτὴν προέβη μία ὁμὰς φοιτητῶν τοῦ Μεταπτυχιακοῦ Προγράμματος Σπουδῶν ἐν ἀγνοίᾳ τοῦ Τμήματος Θεολογίας. Τὴν ἐνέργειαν αὐτὴν ἀπέδωσε τὸ Βατικανὸν εἰς τὸ Τμῆμα Θεολογίας. Τὸ Πανεπιστήμιον ἐζήτησεν ἀπὸ τὸ Βατικανὸν νὰ διαψεύση τὴν εἴδησιν ἀλλὰ ἕως σήμερον δὲν τὸ ἔπραξε. Τὸ Πανεπιστήμιον καὶ συγκεκριμένως ὁ Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Θεολογίας κ. Χρυσόστομος Σταμούλης ἀπέστειλε πρὸς τὸν «Ο.Τ.» τὴν ἀκόλουθον ἐπιστολήν:


«Θέμα: Διάψευση περὶ ἐπίδοσης
μεταλλίου στὸν Πάπα Βενέδικτο
XVI ἀπὸ τὸ Τμῆμα Θεολογίας τοῦ
Α.Π.Θ.
Κύριε Διευθυντά,
Στὰ φύλλα τῆς 21ης καὶ 28ης Ὀκτωβρίου 2011 τοῦ “Ὀρθόδοξου Τύπου” ἀναδημοσιεύεται καὶ σχολιάζεται ἡ ἐκ τοῦ διαδικτύου εἴδηση ὅτι “Σύμφωνα μὲ Ρωμαιοκαθολικὰ ΜΜΕ στὸν Πάπα Βενέδικτο XVI ἀπονεμήθηκε τὸ Χρυσὸ Μετάλλιο τοῦ Ἀποστόλου Ἰάσωνα τῆς Θεσσαλονίκης ἀπὸ ἀντιπροσωπεία τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ πανεπιστημίου τῆς Θεσσαλονίκης”.
Γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀλήθειας ἔχω τὴν τιμὴ νὰ σᾶς πληροφορήσω τὰ κάτωθι:
α) Τὸ Τμῆμα Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οὐδέποτε προέβη στὴν ἀπονομὴ Χρυσοῦ Μεταλλίου στὸν Πάπα Βενέδικτο XVI.
β) Μία ὁμάδα φοιτητῶν τοῦ Μεταπτυχιακοῦ Προγράμματος Σπουδῶν, στὰ πλαίσια ἐκπαιδευτικῆς ἐκδρομῆς, ὄντως προέβη σὲ αὐτὴ τὴν κίνηση αὐτοβούλως ὅμως καὶ ἐν ἀγνοίᾳ τοῦ Τμήματος Θεολογίας.
γ) Ἡ πρωτοβουλία αὐτὴ κρίθηκε ἄστοχη καὶ ἐλέγχθηκε αὐστηρὰ τόσο ἀπὸ τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο, ὅσο καὶ ἀπὸ τὴ Γενικὴ Συνέλευση τοῦ Τμήματος Θεολογίας. Ἔγιναν δὲ οἱ ἀνάλογες συστάσεις προκειμένου νὰ διαψευσθεῖ ἡ ἐκ τοῦ Βατικανοῦ προερχόμενη εἴδηση περὶ ἐπισήμου ἐκπροσώπησης τοῦ Τμήματος Θεολογίας ἀπὸ τοὺς Μεταπτυχιακοὺς φοιτητές.
δ) Τὸ Τμῆμα Θεολογίας στὰ πλαίσια τῶν ἐρευνητικῶν του δραστηριοτήτων καὶ τῶν θεολογικῶν του ἐνδιαφερόντων, ἀντὶ μεταλλίων καὶ ἄλλων ἐνεργειῶν τιμῆς καὶ ἁβροφροσύνης, ἔχει συγκεκριμένους τρόπους διαλόγου μὲ ἐκπροσώπους ἄλλων ὁμολογιῶν, κριτικῆς παρέμβασης στὰ ἱστορικὰ καὶ θεολογικὰ δεδομένα ἄλλων δογμάτων καὶ προβολῆς τῶν οἰκουμενικῶν διαστάσεων μηνυμάτων καὶ ἀληθειῶν τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογίας καὶ Παράδοσης.
Γιὰ τὴν ἀνάδειξη λοιπὸν τῶν πραγματικῶν περὶ τοῦ ἐν λόγῳ ζητήματος στοιχείων, τὴν ἀντικειμενικὴ ἐνημέρωση τῶν ἀναγνωστῶν τῆς Ἐφημερίδας σας καὶ τὴν ἀποφυγὴ ἄσκοπων καὶ ἄδικων ἐπικρίσεων σὲ βάρος τοῦ Τμήματος Θεολογίας, παρακαλῶ νὰ καταχωρήσετε στὶς στῆλες τοῦ “Ὀρθόδοξου Τύπου” τὴν παροῦσα Ἐπιστολή.

Μὲ τιμὴ
Χρυσόστομος Σταμούλης
Καθηγητὴς καὶ Πρόεδρος
τοῦ Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.»


Εἰλικρινῶς χαιρόμεθα δι᾽ αὐτὴν τὴν ἐπιστολήν, διότι ἀποκαθιστᾶ τὰ πράγματα διὰ τὴν Θεολογικὴν Σχολήν, ἡ ὁποία ἐπὶ δεκαετίας ὑπῆρξεν «φυτώριον» τοῦ ἀντιοικουμενισμοῦ καὶ τοῦ ἀντι-παπισμοῦ. Ἡ ἀρχικὴ εἴδησις εἶχε πέσει κυριολεκτικῶς ὡς «Βόμβα» δι᾽ αὐτὸ καὶ προεκάλεσε πολλὰ ἀρνητικὰ σχόλια. Σήμερον μὲ τὴν ὡς ἄνω ἐπιστολὴν ἀποκαθίστανται τὰ «πράγματα» καὶ ἡ Σχολή, ἐνῶ ἀποδεικνύεται ἡ ραδιουργία τοῦ Βατικανοῦ, τὸ ὁποῖον ἐχρησιμοποίησε τὴν ἐνέργειαν τῶν φοιτητῶν (βράβευσις τοῦ Πάπα) διὰ νὰ ἐκθέση τὴν Σχολήν, τὸ τμῆμα της καὶ τοὺς καθηγητάς της.
Ὑπενθυμίζομεν ὅτι εἰς ἀρνητικὰ σχόλια προέβη καὶ ὁ πατὴρ Θεόδωρος Ζήσης, ὁ ὁποῖος ὑπηρέτησεν ἐπὶ δεκαετίας εἰς τὴν Σχολήν.
Μετὰ τὴν ἐπιστολὴν πιστεύομεν ὅτι ἡ Σχολὴ καὶ οἱ καθηγηταί της ἀποκαθίστανται εἰς τὴν συνείδησιν τοῦ πιστοῦ λαοῦ καὶ τοῦ ἐντίμου κλήρου.

ΠΗΓΗ ''ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ'' ΑΡ. ΦΥΛ. 1905

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΕΙΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΕΙΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ