ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2011

Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΣΦΙΓΜΕΝΙΤΩΝ

Τοῦ κ. Γαβριήλ Θ. Λαμψίδη

Λίγο ἀπέχει ἀπὸ τὴ συμπλήρωση χρονικοῦ διαστήματος τεσσάρων δεκαετιῶν, ἡ ἱστορία τῆς διαφορᾶς, ποὺ χωρίζει τοὺς οἰκουμενικοὺς πατριάρχες (προσοχή, καὶ ὄχι τὸ θεσμὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου) μὲ τοὺς… ἀντάρτες μοναχούς τῆς Ἱ. Μονῆς Ἐσφιγμένου τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Στὴ διάρκεια αὐτῆς τῆς μακρόχρονης περιόδου, οὔτε ἡ Ἱερὰ Ἐπιστασία τοῦ Ἁγίου Ὄρους, οὔτε οἱ πατριάρχες (Ἀθηναγόρας – Δημήτριος – Βαρθολομαῖος), κατόρθωσαν, παρότι… θεοφώτιστοι, νὰ βάλουν ἕνα τέλος σʼ αὐτὴ τὴ διαμάχη, ἡ ὁποία ἀπὸ ἕνα ἁπλὸ διοικητικὸ ζήτημα τῆς Μοναστικῆς Πολιτείας, κατέληξε νὰ θεωρεῖται κορυφαῖο ζήτημα διαφορᾶς ἐπὶ θεμάτων Πίστεως.
Ἡ ἀδυναμία τῶν πατριαρχῶν νὰ ρυθμίσουν τὸ ζήτημα ἔχει τὴν ἐξήγησή της στὸ γεγονὸς ὅτι δὲν εἶχαν τὸ δίκαιο μὲ τὸ μέρος τους καὶ τὰ ἀνοίγματά τους πρὸς τοὺς ἀλλόπιστους (ἰδίως ἡ ἐνδοτικότητά τους ἀπέναντι στοὺς κλονισμένους ἐγκεφάλους τοῦ Βατικανοῦ) τοὺς εἶχαν στερήσει τὸ πλεονέκτημα τῆς αὐθεντίας, κάθε φορά ποὺ ἐνεργοῦσαν ἢ ἐκφράζονταν ὡς ὀρθόδοξοι πατριάρχες. Διότι, ἡ Ὀρθοδοξία δὲν εἶναι διοικητικὸ σχῆμα, οὔτε ἀξιωματικὴ ἐξουσία, γιὰ νὰ ἀσκεῖται μὲ μόνο ἐφόδιο τὴν ἰδιότητα. Τὸ Ἅγιο Εὐαγγέλιο καὶ ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, μὲ τὴ θεία σοφία του, τὰ ἔβαλε ὅλα σὲ μιὰ τάξη, δίνοντάς μας τὴν ὑπόσχεση ὅτι θὰ διαρκέσουν μέχρι τὴ συντέλεια.
Στὴν Ὀρθοδοξία ὁ πρῶτος δὲν χρειάζεται νὰ ἀντιγράψει τὶς μεθόδους τοῦ παρανοϊκοῦ πάπα καὶ μὲ κοσμικὴ δύναμη νὰ καθυποτάξει τοὺς πάντες. Στὴν Ὀρθοδοξία ὁ πρῶτος ὀφείλει νὰ εἶναι ὑπηρέτης ὅλων. Γιὰ νὰ γίνει κατανοητὸ αὐτὸ ὁ Κύριος ἔπλυνε τὰ πόδια τῶν μαθητῶν του, ἀλλὰ οἱ πατριάρχες καὶ οἱ δεσποτάδες ζοῦνε στὸν κόσμο τους, προκαλῶντας τὴ θεία ὀργή.
Γιʼ αὐτὸ δὲν πᾶμε μπροστά. Γιʼ αὐτὸ χανόμαστε. Καὶ δὲν πρόκειται γιὰ σχῆμα λόγου. Ὡς πιστὸς καὶ ὄχι ὡς «χριστιανὸς τῆς ταυτότητας», ὅπως μᾶς θέλουν πατριάρχες καὶ δεσποτάδες, δὲν ἔχω κανένα πρόβλημα νὰ ἰσχυριστῶ σοβαρὰ ὅτι οἱ Ἕλληνες ὡς χριστιανοὶ δοκιμαζόμαστε τόσο σκληρὰ, γιατί ἀνεχθήκαμε καὶ συνεχίζουμε, δυστυχῶς, νὰ ἀνεχόμαστε τοὺς τέτοιους πατριάρχες καὶ δεσποτάδες.
Ἐνῶ μᾶς ἔχει δοθεῖ, μὲ θεία εὔνοια, ἡ ἀληθινὴ (ἐξ ἀποκαλύψεως) πίστη, ἐξαιτίας τῆς ἐγκαταλείψεώς μας ἀπὸ τοὺς πατριάρχες καὶ τοὺς δεσποτάδες, οἱ ὁποῖοι δὲν εἶναι οὔτε κατὰ ποσοστὸ πρότυπα χριστιανῶν ἱερωμένων, σὲ σύγκριση μὲ τοὺς θεοφόρους πατέρες πολὺ πιὸ δύσκολων περιόδων, ἔ χουμε χάσει ἐντελῶς τὸ δρόμο μας. Ἡ ἐγκατάλειψή μας ἀπὸ τὴν κοσμικὴ
Ἐκκλησία ὑπῆρξε ἡ κύρια ἀφορμὴ, ποὺ δεχτήκαμε χωρὶς ἀντίσταση τὶς ξένες ἐπιρροές, διαλέγοντας τὰ σκουπίδια τῆς Δύσης καὶ τῆς Ἀνατολῆς ἀπὸ τοὺς θησαυροὺς τῆς πολιτιστικῆς καὶ θρησκευτικῆς κληρονομιᾶς μας. Φταῖμε, βέβαια, κιʼ ἐμεῖς, ἀλλὰ κοπάδι χωρὶς τσομπάνη δὲν λογαριάζει σύνορα.
Ἡ Θεόπνευστη Γραφὴ μᾶς διαφωτίζει γιὰ τὰ πάντα! Καὶ πολὺ χαρακτηριστικά μᾶς θυμίζει μὲ ποιὸν τρόπο ζήτησε ὁ Κύριος ἀπὸ τὸν Πέτρο νὰ ἀποδείξει ὅτι τὸν ἀγαπάει;
Οἱ πατριάρχες, οἱ δεσποτάδες καὶ ὅσοι ἱερεῖς ἀσχολοῦνται μόνο μὲ τοὺς ἐκκλησιαζομένους (δηλαδή, μόλις μὲ τὸ 2%), ἀλλὰ καὶ μʼ αὐτοὺς μόνον ἐπιφανειακά, θυμοῦνται, ἔστω καὶ μιὰ φορὰ τὸ χρόνο, αὐτὸ πού ἔβαλε ὁ Κύριος πάνω ἀπὸ ὅλες τὶς ὑποχρεώσεις; Συγνώμη, ἀλλὰ ὅσο κιʼ ἂν εἶναι ἀργὰ -καὶ τὸ λέω αὐτὸ γιατί τὸ κακὸ ἔχει συντελεστεῖ- κρίνω ἐξαιρετικὰ χρήσιμο γιὰ ὅλους μας νὰ μεταφέρω ἐδῶ τά λόγια τοῦ Κυρίου ἀπὸ τὸ κατὰ Ἰωάννη Εὐαγγέλιο (κεφ. 21):
«Σίμων Ἰωνᾶ, ἀγαπᾶς με πλέον τούτων; Λέγει αὐτῶ. Ναί, Κύριε. Σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. Λέγει αὐτῷ. Βόσκε τὰ ἀρνία μου. Λέγει αὐτῷ πάλιν δεύτερον. Σίμων Ἰωνᾶ, ἀγαπᾶς με; Λέγει αὐτῷ. Ναί, Κύριε. Σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. Λέγει αὐτῷ. Ποίμαινε τὰ πρόβατά μου. Λέγει αὐτῷ τὸ τρίτον. Σίμων Ἰωνᾶ, φιλεῖς με; Ἐλυπήθη ὁ Πέτρος, ὅτι εἶπεν αὐτῷ τὸ τρίτον, φιλεῖς με; Καὶ εἶπεν αὐτῷ. Κύριε, σὺ πάντα οἶδας. Σὺ γινώσκεις ὅτι φιλῶ σε. Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς. Βόσκε τὰ πρόβατά μου».
Πάντως, γιὰ τὸν κόσμο ποὺ δὲν ξέρει ἢ δὲν θυμᾶται λεπτομέρειες καὶ πολὺ περισσότερο τά ἀκριβῆ στοιχεῖα, ὅσον ἀφορᾶ αὐτὴ τὴν ἱστορία τῆς διαφορᾶς οἰκουμενικῶν πατριαρχῶν καὶ Ἐσφιγμενιτῶν, δὲν ἀρκοῦν οἱ εἰδήσεις καὶ τὰ σχετικὰ ρεπορτάζ, ὅπως συνέβη πρόσφατα μὲ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχη Βαρθολομαίου στὸ Ἅγιον Ὄρος, ποὺ συνοδεύτηκε ἀπὸ ἀποδοκιμασίες. Γιὰ ὅσους ξέρουν, ὁ κ. Βαρθολομαῖος εἶναι ὁ τελευταῖος ποὺ δικαιολογεῖται νὰ ἀπορεῖ γιὰ τὴ στάση τῶν Ἐσφιγμενιτῶν. Διότι, χωρὶς νὰ εἶναι ὁ ἴδιος ὑποδειγματικὸς ὅσον ἀφορᾶ στὸ ὀρθόδοξο φρόνημα καὶ τὴ μαχητικὴ ὑπεράσπισή του, ἔγινε σημαιοφόρος τοῦ οἰκουμενισμοῦ, ἀνοίγοντας ὄχι μία ἀλλὰ πολλὲς κερκόπορτες στοὺς ἀλλόπιστους, σπέρνοντας ἀμφιβολίες καὶ καινὰ δαιμόνια μεταξύ τῶν πιστῶν.
Οἱ κατηχημένοι χριστιανοὶ γνωρίζουν καὶ ἔχουν πληγωθεῖ βαθύτατα ἀπὸ τὶς πάμπολλες παρασπονδίες τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχη. Ἔφθασε στὸ σημεῖο (κατάντημα, εἶναι ἡ σωστότερη λέξη), νὰ ὑποδεχτεῖ τὸν ἀρχιαιρεσιάρχη, σχιζοφρενῆ καὶ παρανοϊκό, ἀρχηγὸ τοῦ κράτους τοῦ Βατικανοῦ, πάπα, στὴ Βασιλεύουσα πόλη, μὲ πανὸ στὴν ἐπιφάνεια τοῦ ὁποίου ἔγραψε τὸν ὕμνο τῶν ἀγγέλων γιὰ τὸν Κύριο καὶ Θεό μας: «Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος»!
Εὐλογημένος ὁ πάπας! Ἥμαρτον, Κύριε! Εὐλογημένος αὐτὸς ποὺ θεωρεῖ τὸν ἑαυτὸ του… ἀλάθητο καὶ ἔχει κορυφαία φιλοδοξία του τὰ πρωτεῖα! Ἥμαρτον, Κύριε! Ἡ Δημιουργία, θὰ ἰσχυριζόμουν κατὰ πρόφαση σοβαρά, δὲν εἶχε προβλέψει τὴν ἐμφάνιση ἁμαρτωλοῦ αὐτῆς τῆς ἀβυσσαλέας πτώσεως.
Ἔ, λοιπόν, ὁ ἀποστάτης τῆς ὀρθόδοξης μάντρας, ὁ σημαιοφόρος τοῦ ὕπουλου, ὑπονομευτικοῦ καὶ προδοτικοῦ οἰκουμενισμοῦ, δὲν μπορεῖ, μὲ μόνο τό γεγονὸς ὅτι ὁ Καταστατικὸς Χάρτης τοῦ ἀναγνωρίζει τὴν πνευματικὴ ἐπιστασία ἐπὶ τοῦ Ἁγ. Ὄρους, νὰ χαρακτηρίσει «σχισματικούς» τούς ζηλωτὲς (ζηλωτὲς ἔπρεπε νὰ εἴμαστε, ἂν μᾶς δινόταν ἡ σωστὴ κατήχηση, ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ) Ἐσφιγμενίτες μοναχούς, ποὺ εἶναι ψυχῇ καὶ σώματι ἀφιερωμένοι στὸ σχῆμα τους καὶ τὴν Ὀρθοδοξία κι ἔχουν λάβαρό τους, ὄχι ἐκεῖνο τὸ πανὸ, ποὺ ἔφτιαξε ὁ ἀποστάτης γιὰ τὸν ἀνεγκέφαλο πάπα, ἀλλὰ πανὸ μὲ τὴν ὑπόσχεση τῆς ἄχρι θανάτου ὑπεράσπισης τῆς ἀληθινῆς πίστης μας: «Ὀρθοδοξία ἢ θάνατος»!
Οἱ Χριστιανοὶ καὶ οἱ ἀφώτιστοι πολίτες, ἐξαιτίας τῆς ἀδιαφορίας τῆς δούλης τοῦ Καίσαρα «Ἐκκλησίας», γνωρίζουν ὅτι ἡ Οἰκουμενικὴ Κίνηση καὶ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν, εἶναι ἡ Νέα Τάξη Πραγμάτων στὸ χῶρο τῶν θρησκειῶν.
Οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ γνωρίζουν ἐπίσης ὅτι δὲν ὑπάρχουν πολλὲς Ἐκκλησίες, ἀλλὰ ἡ Μία Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, ὅπως τὴν ὁμολογοῦμε στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως, καὶ ὅτι θρησκεῖες ὑπάρχουν πολλές, ἀλλὰ Μία εἶναι ἡ ἀληθινὴ (ὁ ἀνόθευτος ὀρθόδοξος Χριστιανισμός), διότι κατέχει τὴν ἐξ ἀποκαλύψεως ἀλήθεια.
Οἱ οἰκουμενικοὶ καὶ δεσποτικοὶ θρόνοι δὲν κατοχυρώνουν δικαιώματα σὰν αὐτὰ ποὺ ἔχουν μεταβάλλει σὲ «μικρὲς αὐτοκρατορίες» τὰ ὅρια τῶν πατριαρχείων καὶ μητροπόλεων (ὅπου συμβαίνει αὐτό).
Μόνον ὑποχρεώσεις διακονίας καὶ ὑπηρετήσεως τοῦ ποιμνίου καὶ μὲ αὐτὴ ἀκόμη τὴ ζωὴ τῶν ποιμένων, συνοδεύουν τὰ ἱερατικὰ ἀξιώματα. Ἐπειδὴ ὁ κ. Βαρθολομαῖος δὲν ἔχει τὴν πνευματικὴ ἐλευθερία ἀκέραιη, ὥστε νὰ διορθώσει τὴν πο- ρεία του καὶ νὰ γίνει ὑπόδειγμα ὀρθόδοξου ἱεράρχη, προχωρεῖ σὲ ἐνέργειες, ποὺ χαροποιοῦν μόνο τούς ἐχθρούς τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ὅσους ζηλεύουν τὴ μοναδικότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ τοὺς εἶναι καρφὶ στὸ θολωμένο μάτι τους ἡ ὑπερχιλιόχρονη ἱστορία καὶ δόξα του.Ὁ κόσμος δὲν ξέρει καὶ στὶς ἡμέρες μας ἔχει τὰ βασανιστικὰ οἰκονομικὰ προβλήματά του. Διαβάζει λοιπὸν στὶς ἐφημερίδες, ἀκούει ἢ βλέπει ἀπὸ τὰ ἠλεκτρονικὰ μέσα, ὅτι ὑπάρχει, λέει, μιὰ ἄλλη «Ἀδελφότητα» ἐκτὸς Ἱ. Μονῆς καὶ ἕνας ἄλλος «ἡγούμενος» ἐκτὸς Ἱ. Μονῆς, οἱ ὁποῖοι χωρὶς νὰ ἔχουν καμιὰ σχέση μὲ τὴ Ἱ. Μονὴ Ἐσφιγμένου, ἐπιδιώκουν μὲ νομικὰ τερτίπια νὰ ἐγκατασταθοῦν στὴ Ἱ. Μονὴ διώχνοντας τοὺς νοικοκυραίους μοναχοὺς… ἀδελφούς τους – ὑποτίθεται – ἐν Χριστῷ! Ποιὸς τὰ ἐπέτρεψε αὐτά; Ὁ Βαρθολομαῖος!
Οἱ Ἐσφιγμενίτες δὲν ἔχουν ὅλα τά δίκια μὲ τὸ μέρος τους. Ἀσχοληθήκαμε μὲ τὴν ὑπόθεση αὐτὴ δημοσιογραφικά, ὡς πιστοὶ καὶ ὄχι ὡς… σκανδαλοποιοὶ καὶ γνωρίζουμε τί ἀκριβῶς συμβαίνει. Οἱ Ἐσφιγμενίτες ὀφείλουν νὰ διορθώσουν τὴ στάση τους. Ὀφείλουν νὰ συμμορφωθοῦν μὲ τὸ γράμμα καὶ μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη τῆς Μοναστικῆς Πολιτείας. Ὀφείλουν νὰ «θυσιάσουν» τὸ σημερινὸ ἡγούμενό τους, διότι εἶναι (μόνον αὐτὸς καὶ κανεὶς ἄλλος) χειροτονημένος ἀπὸ «μητροπολίτη» τῶν ΓΟΧ.
Ὀφείλουν νὰ στείλουν ἐκπρόσωπό τους στὴν Ἱερὰ Ἐπιστασία καὶ νὰ συμμορφωθοῦν μὲ ὅσα ἀποφασίζονται, μετὰ ἀπὸ προσευχή, στὶς συνάξεις της. Διότι δὲν εἶναι σὲ λάθος δρόμο οἱ 19 Ἱ. Μονὲς καὶ στὸ σωστὸ μόνον ἡ δική τους. Οἱ Ἐσφιγμενίτες ἔχουν γυρίσει τὴν πλάτη ἀκόμη καὶ στὴν τετράγωνη λογικὴ καὶ κινδυνεύουν πραγματικὰ νὰ ἐκπέσουν καὶ νὰ γίνουν ἀπὸ ζηλωτές, αἱρετικοί.
Ἔχουμε ἀσχοληθεῖ μὲ ὅλα αὐτὰ τὰ ζητήματα κιʼ ὅταν χρειάστηκε βρεθήκαμε γιὰ τέσσερις μέρες στὴ Ἱ. Μονή. Ἀλλά, ὅπως ἔλεγαν οἱ σοφώτεροι ἡμῶν ἀρχαῖοι πρόγονοί μας, φιλτάτη ἡ ἀλήθεια σὲ ἱστορίες, ὅπως ἡ δική τους. Ὁ πατριάρχης, μᾶλλον, ἀποκλίνει μὲ τὴν λύση τῆς βίαιης ἀποβολῆς τῶν Ἐσφιγμενιτῶν. Αὐτὸ σημαίνει, οὔτε λίγο, οὔτε πολύ, ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία νὰ βγάλει μόνη της τὰ μάτια της, στέλνοντας στὸ Ἅγιον Ὄρος τὰ ΜΑΤ!
Γιʼ αὐτό, ὑποστηρίζουμε ἀπὸ τὴν πλευρά μας, ὅτι στὴ ρύθμιση τοῦ ζητήματος περισσότερο ἀπὸ ὅλους θὰ πρέπει νὰ συμβάλουν οἱ Ἐσφιγμενίτες. Ἔχουμε κουραστεῖ καὶ πικραθεῖ βαθύτατα οἱ Χριστιανοὶ μὲ τὴν ἀδυναμία τῶν ἱερωμένων καὶ τῶν μοναχῶν νὰ λύσουν τὰ προβλήματά τους. Τουλάχιστον, ὄφειλαν νὰ ἀναγνωρίσουν ὅτι γιʼ αὐτὸ φταίει ἡ ἀγνόηση τῆς Παράδοσης, ποὺ θέλει τὰ πάντα στὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας νὰ ρυθμίζονται μὲ τὴ συνεργασία κληρικῶν καὶ λαϊκῶν καὶ ὄχι ὅπως γίνεται σήμερα μὲ τοὺς πατριάρχες καὶ τοὺς δεσποτάδες νὰ εἶναι, κατὰ παράβαση κάθε χριστιανικῆς ἠθικῆς τάξης, ἀπόλυτοι ἐξουσιαστές, νὰ συνεργάζονται μόνο μὲ προσκυνημένους λαϊκοὺς καὶ σὲ ζητήματα διαφορῶν μὲ τὸν ἁπλὸ κλῆρο νὰ εἶναι καὶ κατήγοροι καὶ δικαστές! Ἔλεος!

ΠΗΓΗ ''ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ'' ΑΡ. ΦΥΛ. 1901

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΕΙΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΕΙΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ