ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2011

Η ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΑΠΑΝΤΑ ΕΙΣ ΤΑ ΨΕΥΔΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ


«Δέν προσεχωρήσαμε εἴς τινα παλαιοημερολογιτικήν Σύνοδον, δέν μνημονεύομεν ἄλλον Πατριάρχην ἤ Ἐπίσκοπον μετά τήν διακοπήν τῆς φήμης
τοῦ αἱρετικοῦ Οἰκ. Πατριάρχου», ὑποστηρίζουν διά γραπτῆς δηλώσεως τοῦ Καθηγουμένου Ἀρχιμ. Μεθοδίου πρός τόν «Ὀρθόδοξον Τύπον»

Ἀπάντησιν εἰς τά ψεύδη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, συμφώνως πρός τά ὁποῖα ἡ πολιορκημένη καί κανονική Ἀδελφότης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου προσεχώρησεν εἰς παλαιοημερολογιτικήν Σύνοδον καί μνημονεύει τήν φήμην Ἐπισκόπου τοῦ Παλαιοῦ Ἡμερολογίου ἔδωσαν μέ γραπτήν των δήλωσιν πρός τόν «Ὀρθόδοξον Τύπον» ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτης Μεθόδιος καί οἱ Μοναχοί της. «Ὅλα εἶναι ψέμματα» τονίζουν, ἐνῶ ἐπισημαίνουν ὅτι ἀναγνωρίζουν τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ἀλλά δέν ἐκφωνοῦν τήν φήμην τοῦ αἱρετικοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου.
Ὁλόκληρος ἡ γραπτή δήλωσις πρός τόν «Ο.Τ.» ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«Ἐξ᾽ ἀφορμῆς τῶν διαδόσεων εἰς τὸ διαδίκτυο καὶ ἀλλαχοῦ περὶ τῆς δῆθεν ὑπαγωγῆς τῆς Ἱστορικῆς καὶ Παραδοσιακῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου εἰς τὴν Σύνοδο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Καλλινίκου, δηλοῦμεν εὐθαρσῶς καὶ πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν ὅτι οὐδέποτε ὑπήχθημεν εἰς παλαιοημερολογιτικήν τινὰ Σύνοδον. Διεκόψαμεν δὲ τὸ μνημόσυνο τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίου, καταγγέλλοντες τοῦτον ὡς αἱρετικὸν καὶ ἀπετειχίσθημεν ἀπὸ αὐτοῦ συμφώνως πρὸς τοὺς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας (15ος Α' καὶ Β' Συνόδου καὶ 31ος τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων–κανόνες). Ἀναγνωρίζομεν τὸν θεσμὸν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ ἐξακολουθοῦμε νὰ καταγγέλλουμε τὸν νῦν Πατριάρχην ὡς αἱρετικὸν καὶ ὡς μὴ βαδίζοντα συμφώνως μὲ τὰς Παραδόσεις τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Νόμου τοῦ Ἁγίου Ὄρους (Κ.Χ.Α.Ο) καὶ τῶν διεθνῶν συνθηκῶν. Δηλοῦμεν δὲ μετὰ παρρησίας πρὸς πάντα ἀμφισβητοῦντα ὅτι οὐδέποτε ἐμνημονεύσαμεν ἐκφώνως ἄλλον τινὰ Πατριάρχην ἢ Ἐπίσκοπον καὶ ἐξακολουθοῦμε χάριτι Θεοῦ τὸν καλὸν αὐτὸν ἀγῶνα τῆς Πίστεως, μέχρι πλήρους δικαιώσεως τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μονῆς. Δὲν θὰ παρεκκλίνωμεν τὸ παραμικρὸν ἀπὸ τὴν γραμμὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν Ἁγίων Προκατόχων ἡμῶν Ἀθανασίου καὶ Εὐθυμίου τῶν Μακαριστῶν. Θὰ ἀναμένωμεν τὴν πλήρη δικαίωσιν ἀπὸ τὴν Ἔφορον τοῦ Ἁγίου Ὄρους, Κυρίαν Θεοτόκον ἢ μὲ τὴν βοήθεια αὐτῆς εἴμεθα ἕτοιμοι νὰ ἀποθάνωμεν -ἂν τὸ καλέση ὁ καιρὸς- γιὰ αὐτὰ τὰ ὁποῖα πιστεύομεν καὶ δὲν θὰ γίνωμεν εἰς καμμία περίπτωσιν προδόται τῆς Πίστεώς μας καὶ τῆς Πνευματικῆς μας Πατρίδος (τοῦ Ἁγίου Ὄρους), μὲ ὁποιοδήποτε κόστος ἢ τίμημα.

Μετ᾽ εὐχῶν καί ἀγάπης,
Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου
Ἀρχιμανδρίτης Μεθόδιος
καί οἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί».

Ἐπισημαίνεται ὅτι ὁ Οἰκουμενιστής Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος κατά τήν πρόσφατον ἐπίσκεψίν του εἰς τό Ἅγιον Ὄρος ἐζήτησεν ἐδῶ καί τώρα «ἐκδίωξιν» τῆς κανονικῆς
Ἀδελφότητος ἀπό τήν Ἱεράν Μονήν, διά νά ἐγκατασταθῆ ἡ “στημένη” ὑπό τοῦ ἰδίου Ἀδελφότης, τήν ὁποίαν χαρακτηρίζει ὡς «κανονικήν».

1 σχόλιο :

Λέων είπε...

Σας ευχαριστώ και για την συγκεκριμένη ανάρτησι, αλλά και για το σπουδαίο σας ιστολόγιο γενικότερα.

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΕΙΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΕΙΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ