ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2011

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ

Με πολλή θλίψι αναγνώσαμε την ομιλία του κ. Χρυσοστόμου Κατσουλιέρη, του Γέροντος που ηγείται της Συνοδείας που ο Πατριάρχης εβάπτισε ως ''Εσφιγμενίτες''. Εξ΄ αρχής το ιστολόγιό μας ήταν αντίθετο με μια τέτοια κίνηση του Πατριάρχη και τρόπον τινα δικαιολογούσε την ίδια την συνοδεία έστω και εαν είδαμε μέχρι και βαριοπούλες εις τα χέρια τους!!! Όμως μετά απο αυτήν την ομιλία του κ. Χρυσοστόμου, την οποία την χαρακτηρίζουμε ως ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΤΑΤΗ, μας βγάζει εξω απο τα ρούχα μας!

Συγκεκριμένα αναφέρει ο κ. Χρυσόστομος ότι «Σεῖς Παναγιώτατε ἐσαλπίσατε ἄλλωστε, τήν ἔναρξιν τῆς προσπαθείας διά τήν οἰκοδόμησιν αὐτοῦ, ἐν ἔτει 2006. Ἔκτοτε λοιπόν ἀπετέλει δι’ ἡμᾶς ὄντως ἱερόν καθῆκον νά ὁλοκληρώσωμεν τό ἐγχείρημα. Ἰδού λοιπόν: ταπεινόν, ἀλλά δικό μας». Χαιρόμαστε που ο κ. Χρυσόστομος ομολογεί αυτό που λέμε εδω και πολύ καιρό και μάλιστα κάποιοι είχαν και το θράσος να διαφωνούν! Δηλαδή ότι ο αυτουργός δια αυτήν την θλιβερή κατάσταση, το να υπάρχουν δυο αδελφότητες με το όνομα ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ, είναι αποκλειστικά έργο του Πατριάρχη!

«τό κεντρικόν συγκρότημα τῆς Μονῆς, ἀλλά καί τό ὑπόλοιπον τοῦ ἑνταῦθα Ἀντιπροσωπείου , ἐξακολουθοῦν νά τελοῦν ὑπό κατάληψιν».

Κατάληψη λέγεται όταν ένας ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ παράγοντας ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ή ΚΥΡΙΕΥΕΙ κάποιο δημόσιο χώρο ή κτίριο. Μήπως αγαπητοί οι Εσφιγμενίτες πατέρες ήρθαν απο κάπου και κατέλαβαν το κτίριο της Μονής; Εκεί διέμεναν ΑΝΕΚΑΘΕΝ τηρώντας την μοναχική τους υπόσχεση να μην εγκαταλείψουν την Μονή της μετάνοιάς τους! Πως λοιπόν ενω αυτοί που διαμένουν εδω και πολλά χρόνια εκεί, δια μαγείας κατέλαβαν και κυρίευσαν την Μονή; Ίσως όμως να ισχυριστείτε ότι έχετε τις αποφάσεις των δικαστηρίων οι οποίες συμφωνούν με την δική σας γνώμη περί καταλήψιών κ.λπ. Αλλά μήπως εσείς θα σεβαστείτε τις αποφάσεις δικαστηρίων περί των παλαιοημερολογιτών ότι είναι κατά πάντα ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ και όχι σχισματικοί όπως εσείς τους ονομάζετε; Διατί το αναφέρω αυτό; Δια τον λόγο ότι αναφέρετε «Τρέμει ἡ καρδία μου, Παναγιώτατε, ὅταν διαλογίζομαι ὅτι εἰς τήν Ἁγίαν Τράπεζαν ὅπου ἐλειτούργει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ὑπάρχει ἀντιμήνσιον σχισματικοῦ ψευδοεπισκόπου».
Αν και οι Εσφιγμενίτες πατέρες εις την λειτουργία που επιτελούν αναφέρουν «επί του Αρχιεπίσκοπου ημών» δίχως να μνημονεύουν Επίσκοπο, μερικοί όμως όπως και εσείς, αναφέρουν ότι λειτουργούν επάνω σε αντιμήνσιον Επισκόπου παλαιοημερολογίτη, και συγκεκριμένα του πρώην Χρυσοστόμου Κιούση και σήμερα Καλλινίκου, όπως γράφουν αυτοί που τα λέγουν αυτά. Αλλά και έτσι να είναι διατί ονομάζετε «σχισματικούς» τους παλαιοημερολογίτες; Δεν σέβεσθε τις αποφάσεις δικαστηρίων οι οποίες αναγνωρίζουν τους παλαιοημερολογίτες ως κατά πάντα ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ; Μάλιστα και εις τις ληξιαρχικές πράξεις γάμου των ιδίων των ΓΟΧ αναφέρεται ως «ΔΟΓΜΑ ΓΑΜΟΥ - ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ». Διατί λοιπόν δεν σέβεσθε εσείς οι ίδιοι τις πράξεις των δικαστηρίων, δια να σεβασθούμε και εμείς την δική σας γνώμη, όταν εσείς επικαλείσθαι τα δικαστήρια δια την δικαίωσή σας κατά των Εσφιγμενιτών πατέρων, που τους αναγνωρίζει ως Ορθοδόξους Χριστιανούς με δόγμα ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ; Τρέμει η καρδία σας δια το αντιμήνσιον των Εσφιγμενιτών και δεν τρέμει δια το αντιμήνσιον το δικό σας το οποίο ανήκει σε Πατριάρχη που αναγνωρίζει την συναγωγή των Ιουδαίων ως «ευλογημένη», το Κοράνι ως «άγιο» και τον Πάπα ως «Παναγιώτατο Επίσκοπο Ρώμης»;

«Ἔχομεν τήν ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ, ἔχομεν τήν ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ, ἔχομεν καί τήν ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ὡς μόνα κριτήρια.
Ὅπως φαίνεται ὅμως, καί τό λέγω μετά πολλῆς λύπης, ἐάν ἡ κανονικότης εὑρίσκει εἰς τήν Ἐκκλησίαν τόν ἐπάξιον φορέα καί ἐκφραστήν της, ἡ νομιμότης ἐν προκειμένῳ, δέν ἐκφράζεται καί δέν ἐφαρμόζεται ἀπό τόν φορέα εἰς τόν ὁποῖον, ἐξ αὐτοῦ τούτου τοῦ Συντάγματος τῆς Χώρας ἀνάγεται.
Πράγματι, αὐτός ὁ ὁποῖος δυστυχῶς ἀποσιωπᾶ τελικῶς, καί ἀγνοεῖ τήν νομιμότητα εἶναι αὐτό τοῦτο τό Κράτος ἐν Ἁγίῳ Ὄρει, τό ὁποῖον θέτει εἰς τήν μίαν πλευράν τῆς ζυγαριᾶς τήν νομιμότητα καί εἰς τήν ἄλλην ἕνα ἀορίστως εἰκαζόμενον, καί σκοπίμως διογκούμενον, πολιτικόν κόστος, καί ἐκτιμᾶ ὅτι αὐτό ζυγίζει βαρύτερον».

Δηλαδή αγαπητέ μου π. Χρυσόστομε κατηγορείτε το Άγιον Όρος διότι «αγνοεί» την νομιμότητά σας;; Και τι θέλετε να γίνει δηλαδή; Μήπως να επιτρέψει να εισέλθουν οι αστυνομικοί εις την Μονή και να τους πετάξει εξω με τις κλωτσιές; Δηλαδή να ενθυμηθούμε παλαιά γεγονότα, όταν οι αστυνομικοί εισερχόμενοι εις τους Ναούς των παλαιοημερολογιτών με βία τους έδιωχναν και πετούσαν τους Επιταφίους τους κάτω εις το έδαφος; Μή γένοιτο μια τέτοια κίνηση εντός του Αγίου Όρους και μάλιστα εν έτει 2011!!! Ποιός Ορθόδοξος χρησιμοποιεί βία δια τέτοια ζητήματα;

«Δικαιολογεῖ, ἄραγε, τό θρυλούμενον τοῦτο πολιτικόν κόστος τήν ἀπώλειαν τῶν κειμηλίων τῆς Μονῆς; τάς αὐθαιρέτους ἐπεμβάσεις εἰς τά μνημεῖα της; τήν πνευματικήν καί ἐκκλησιαστικήν ὕβριν ἡ ὁποῖα συντελεῖται καθημερινῶς εἰς αὐτήν»;

Δια ποιά απώλεια κειμηλίων ομιλείτε; Οποιοσδήποτε μπορεί πολύ εύκολα να διαπιστώσει εαν τα κειμήλια ευρίσκονται εις τις θέσεις τους η όχι. Σε κανέναν που μεταβαίνει εκεί δεν απαγορεύεται η είσοδος δια την διαπίστωση αυτή. Στείλτε κάποιον ως απλό προσκυνητή δια να το διαπιστώσει!

«Πονεῖ ἡ ψυχή μου διά τήν καταστροφήν τοῦ φυσικοῦ πλούτου τῆς περιοχῆς τοῦ Μοναστηριοῦ μας ὑπό τῶν καταληψιῶν καί τῶν συνεργατῶν των, τήν αὐθαίρετον ὑλοτόμησιν τοῦ Δασοκτήματος, τήν ἄναρχον διάνοιξιν δρόμων, τήν καταστροφήν τῶν παραδοσιακῶν μονοπατιῶν καί καλντεριμιῶν, ἀλλά καί τήν παράνομον θήραν. Ποῖον πολιτικόν κόστος ἀντισταθμίζει ὅλα αὐτά; Ποία δικαιολογία θά βρεθῇ ὅταν ἀπογυμνωθῇ πλήρως ἡ Μονή»;

Δυστυχώς, και μετά λυπής το λέμε, επισκεφτήκαμε την Μονή προς ενός έτους, και δεν είδαμε τίποτα απ΄ ότι εσείς αναφέρετε. Ας μεταβεί ο οποιοσδήποτε δια να διαπιστώσει την αλήθεια. Είναι αδύνατον να εννοήσουμε δια ποιά καταστροφή ομιλείτε.

«Ἀπό τῆς θέσεως αὐτῆς, δημοσίως, ἐνώπιον τοῦ Πατριάρχου μας, ἀπευθύνομεν ἔκκλησιν πρός τήν Κυβέρνησιν: ἐφαρμόσατε τόν νόμον, μήν ἐπιτρέπετε τήν ἀνομίαν εἰς τό Ἅγιον Ὄρος».

Ποιόν νόμον θέλετε να εφαρμόσουν; Και με ποιόν τρόπον;
Ο καλύτερος τρόπος αγαπητοί Πατέρες είναι να αφήσετε τα πράγματα ως έχουν γνωρίζοντας ότι η Κυρία Θεοτόκος είναι αυτή η οποία κανονίζει τα του Οίκου Της. Εσείς θα πρέπει να πράξετε το μοναχικό σας χρέος το οποίο είναι η ΠΡΟΣΕΥΧΗ. ΜΟΝΟΝ δια μέσω αυτής δύναται να υπάρξει λύσις. Όλα τα άλλα που αναφέρετε δεν έχουν καμμία σχέση με το μοναχικό καθήκον. Το έργο του μοναχού είναι η προσευχή, και όπλο του το κομποσκοίνι.
Εμείς είμαστε απλοί λαικοί και δεν θέλουμε να βλέπουμε μοναχούς να ομιλούν ως νομικοί, ούτε να ασχολούνται με ζητήματα τα οποία δεν τους ωφελούν δια την σωτηρία της ψυχής τους. Εμείς τον μοναχό, πόσο μάλλον τον Αγιορείτη μοναχό, τον θέλουμε να είναι πρότυπο αγιωσύνης, διότι πρότυπο του μοναχού είναι οι Αγγέλοι, και των κοσμικών οι μοναχοί.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ