ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2011

ΜΟΝΟΝ ΣΥΜΦΟΡΑΣ ΕΓΝΩΡΙΣΕΝ Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

Μὲ ἀφορμὴν τὸ ἀφιέρωμα τῆς ἐφημερίδος τῶν Οὐνιτῶν διὰ τὴν συμπλήρωσιν δέκα ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ πάπα εἰς τὰς Ἀθήνας

Ἡ ἐφημερίς «Καθολική», ἡ ὁποία εἶναι ὄργανον τῶν Οὐνιτῶν καὶ τῶν Παπικῶν εἰς τὴν Ἑλλάδα
εἰς πρόσφατον φύλλον της (30ης Ἀπριλίου) κάμνει ἀφιέρωμα εἰς τὸν Πάπαν Ἰωάννην Παῦλον, τὸν ὁποῖον ἁγιοποιεῖ τὸ Βατικανόν. Ἡ ἐφημερὶς ἔχει ξεχωριστὸν κεφάλαιον διὰ τὴν ἐπίσκεψίν του εἰς τὰς Ἀθήνας τὴν Παρασκευὴν 4η Μαΐου 2001. Γράφει ἡ «Καθολική».

«Παρασκευὴ 4 Μαΐου 2001,11.30 τὸ πρωί. Ἀπὸ τὸ ἀεροπλάνο τῆς Alitalia, ἀποβιβάζεται στὴν Ἀθήνα ὁ ἄνθρωπος, τοῦ ὁποίου ἡ ἐπίσκεψη συζητήθηκε ὅσο τίποτε ἀπὸ τὴν ἡμέρα τῆς ἀνακοίνωσής της, ἡ Α.Α. ὁ Πάπας Ἰωάννης Παῦλος ὁ Β´.
Εἶχε φτάσει ἐκεῖ, ποὺ τόσο καιρὸ ἐπιθυμοῦσε, στὰ βήματα τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου.
Ὁ Πάπας ποὺ δὲν θὰ ἦταν ὑπερβολὴ νὰ ποῦμε πὼς εἶναι κομμάτι τῆς σύγχρονης ἱστορίας τῆς ἀνθρωπότητας. Ὁ ἄνθρωπος ποὺ συναντήθηκε μὲ ὅλες τὶς προσωπικότητες τῶν τελευταίων 25 ἐτῶν. Ἀπὸ τὸν Κάρτερ ἕως τὸν Γκορμπατσόφ, τὸν Κ. Καραμανλή, τὸ Γιάσερ Ἀραφάτ, τὸν Βλαντιμὶρ Πούτιν καὶ ἄλλους πολλούς. Εἶναι ὁ Πάπας ποὺ εἶδε τὸν Ὑπαρκτὸ Σοσιαλισμὸ νὰ καταρρέει καὶ μαζὶ μὲ αὐτὸν τὸ τεῖχος τοῦ Βερολίνου. Ὁ Πάπας ποὺ σὲ κάθε στροφὴ τῆς ἀνθρωπότητας προσπαθοῦσε νὰ ὑπενθυμίσει τὴν ἀξία τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καὶ ἀξιοπρέπειας, ὁ Πάπας ποὺ προσπάθησε σὲ κάθε διένεξη νὰ φέρει τὴ συμφιλίωση, ὁ Πάπας ποὺ μᾶς δίδαξε ὅτι ἡ συγγνώμη καὶ ἡ κάθαρση τῆς μνήμης εἶναι τὸ πρῶτο βῆμα, ποὺ πρέπει νὰ κάνει ὁ ἄνθρωπος, γιὰ νὰ μπορέσει νὰ ἐξελιχθεῖ.
Οἱ ἀντιδράσεις καὶ οἱ δοκιμασίες γιὰ αὐτὸ τὸ ταξίδι ἦταν πολλές, τὰ εὐεργετήματά του ἐπίσης πολλά, ἡ ἱστορία θὰ τὰ φέρει στὸ προσκήνιο καὶ θὰ τὰ καταχωρήσει. Οἱ Ἕλληνες Καθολικοὶ εἶχαν τὴν τύχη νὰ δοῦν ἀπὸ κοντὰ τὸν Ἅγιο Πατέρα, νὰ ἀκούσουν τὰ λόγια του, νὰ πάρουν τὴν εὐλογία του. Ἡ Ἑλλάδα εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ γνωρίσει τὸν Πάπα, νὰ δεῖ ἀπὸ κοντὰ τὸν ἄνθρωπο, ποὺ τόσα εἶχε ἀκούσει γιὰ αὐτόν. “Ἡ Εἰρήνη, μαζί σας. Ὁ Θεὸς νὰ εὐλογεῖ τὴν Ἑλλάδα”. Αὐτὰ τὰ λόγια του, στὰ ἑλληνικά, κατὰ τὴν ἀπόλυση στὸ ἱερὸ συλλείτουργο στὸ ΟΑΚΑ, αὐτὴ ἡ μικρὴ φράση εἶναι ἀπὸ αὐτές, ποὺ μποροῦν ἂν μείνουν χαραγμένες στὴν μνήμη γιὰ πάντα. Εὐτυχὴς συγκυρία θέλησε ἡ 10 ἐπέτειος τῆς ἐπίσκεψής του στὴν Ἑλλάδα (Μάϊος 2001) νὰ συμπίπτει μὲ τὴν μακαριωνυμία του».

Ἐπισημάνσεις

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κυρὸς Χριστόδουλος ἦτο ὁ πρῶτος Ἀρχιεπίσκοπος, ὁ ὁποῖος προσεκάλεσε τὸν Πάπαν εἰς τάς Ἀθήνας. Τὸν ὑπεδέχθη ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, παρὰ τὸν κίνδυνο σχίσματος, ὡς εἶχεν ὑποστηρίξει ὁ τότε ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Σεβ. Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας, προσφωνῶν τὸν Πάπαν.
Πολὺ πρὶν τὴν ἄφιξιν τοῦ Πάπα εἰς τὴν Ἑλλάδα ἔγινε ὁ μεγάλος σεισμὸς (Σεπτέμβριος τοῦ 1999). Ὀλίγους μῆνας μετὰ τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ Πάπα εἴχομεν τὴν μεγάλην ἐκκλησιαστικὴν κρίσιν μετὰ τοῦ Φαναρίου καὶ μετὰ τὸ τέλος της ἡ σκανδαλολογία μὲ τὰς ἀποκαλύψεις διὰ τὴν διαπλοκὴν ἐκκλησιαστικῶν καὶ δικαστικῶν παραγόντων, μὲ οἰκονομικὰ καὶ ρὸζ σκάνδαλα. Ἠκολούθησεν ἡ ἐπιχείρησις ἐκκοσμικεύσεως τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἡ κοίμησις τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κυροῦ Χριστοδούλου. Παραλλήλως εἴχομεν ἀποκαλύψεις διὰ σκάνδαλα πραγματοποιηθέντα ὑπὸ τῶν Κυβερνήσεων, αἱ ὁποῖαι ἐναλλάσσονται εἰς τὴν ἐξουσίαν. «Ἡ Εἰρήνη μαζί σας. Ὁ Θεὸς νὰ εὐλογεῖ τὴν Ἑλλάδα», εἶχεν εἴπει ὁ Πάπας μετὰ τὸ συλλείτουργον εἰς τὸ ΟΑΚΑ, μᾶς ὑπενθυμίζει ἡ ἐφημερὶς τῶν ἐν Ἑλλάδι Οὐνιτῶν – Παπικῶν.
Ἡ σημερινὴ κατάστασις καταδεικνύει ὅτι ἡ εὐχὴ τοῦ Πάπα δὲν εἰσηκούσθη ὑπὸ τοῦ Θεοῦ. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἑλλὰς «πληρώνει» τὴν ἀσέβειάν της, τὴν ἀποστασίαν της ἐκ τῆς Πίστεως καὶ τὰς Ἑλληνορθοδόξους Παραδόσεις. Ἀπὸ τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πάπα (ἢ μάλλον ὀλίγον πρὸ τῆς ἐλεύσεώς του) ἡ Ἑλλὰς ἐγνώρισε μόνον συμφοράς.

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΡ. ΦΥΛ. 1879

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΕΙΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΕΙΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ