ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ''ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ'' ΔΙΑΣΠΑΣΤΕΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ


«Ἐστί κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία΄ ἔστι σχισθῆναι καλῶς καί ὁμονοῆσαι κακῶς΄ οἷς γάρ ἡ φιλία ἀπωλείας πρόξενος, τούτοις τό μῖσος ἀρετῆς ὑπόθεσις γίνεται΄καί κρείσσων ἐμπαθοῦς ὁμονοίας, ἡ ὑπέρ ἀπαθείας διάστασις΄ καλόν τό εἰρηνεύειν πρός πάντας, ἀλλ’ ὁμονοοῦντας πρός τήν εὐσέβειαν΄ ἡ γάρ εἰρήνη μετά μέν τοῦ δικαίου καί πρέποντος, κάλλιστον ἐστι κτῆμα καί λυσιτελέστατον, μετά δέ κακίας, ἤ δουλείας ἐπονειδίστου, πάντων αἴσχιστόν τε καί βλαβερώτατον. Ἐπεί οὐδείς δύναται κτήσασθαι τήν ἀγάπην τῶν πονηρῶν καί κακῶν, χωρίς κακίας καί πονηρίας΄ μεγάλη δέ ἀρετή τοῦ δικαίου, ὅταν ἔχη τούς τοῦ Θεοῦ ἐχθρούς, ἐχθρούς΄ καί τούς αὐτοῦ φίλους, φίλους΄ ὥσπερ μεγάλη κακία ἁμαρτωλοῦ, ὅταν τούς τοῦ Θεοῦ φίλους ἔχη ἐχθρούς, καί τούς ἐχθρούς αὐτοῦ φίλους» ( Ἰωσήφ Βρυεννίου, Τά εὑρεθέντα, Τόμος Β, σελ. 22).


Σε προηγούμενο άρθρο μας (βλ.
''ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ'' ΜΙΑ ΛΕΞΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΥΦΡΑΙΝΕΙ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ), αναφέρθηκα σε μια κίνηση ορισμένων να παρουσιάσουν σε μια σειρά απο βίντεο ενα είδος πολεμικής κατα των παλαιοημερολογιτών. Η θέση του ιστολογίου μας '' ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ'' ήταν, είναι και θα είναι στάση ΕΝΩΤΙΚΗ υπερ όλων των Ορθοδόξων, κατα προτροπή του μακαριστού πατρός Αυγουστίνου Καντιώτου, διότι μόνο κατ΄ αυτόν τον τρόπο δύναται η Ορθοδοξία να νικήση τους εχθρούς της. Η καθ΄ όλου Εκκλησία εν πίστει ενίκησε και είναι παντοδύναμος. Διότι ο εχθρός υμών, ανθρωποκτόνος διάβολος ανέκαθεν χρησιμοποιούσε και χρησιμοποιεί το εξής τέχνασμα. Εαν ίδη, ότι λέγουσί «τι διεφθαρμένον» οι άνθρωποι, «ομονοήσαι πάντας εποίησε» (Χρυσοστόμου, PG. 61, 60). Τούτο ενεργείται σήμερον εις τους οικουμενιστάς, οίτινες, στρατηγούμενοι υπο του αρχεκάκου, ενούνται εις παναίρεσιν οχλοβοής πάσης κακοδοξίας. Πρός τίνα σκοπόν; Ίνα, «τή συμφωνία βεβαιούμενα» «τα άτοπα» μη εκπέσωσιν απορριπτόμενα (Χρυσοστόμου, PG. 61, 60). Και ούτω γίνη αναπότρεπτος η αιωνία απώλεια των πλανεμένων.

Επίσης, εαν ίδη τους ανθρώπους «τι υγιές φθεγξαμένους, ετέρους κατ΄ αυτών διήγειρε» προς διάστασιν και διαμάχην. Τούτο συμβαίνει σήμερα εις τους αντιοικουμενιστάς, μάλιστα δέ εις τους ενισταμένους κατά της εορτολογικής καινοτομίας. Ούτοι, συμφωνούντες εν τη πίστει, διαιρούνται δια τα ελάσσονα. Πρός ποιόν πάλιν σκοπόν του ανθρωποκτόνου; Όπως, «ποικίλως βαλλόμενα» τα της πίστεως «χρήσιμα», διαρρέωσι και αφανίζωνται, και ούτως απόλλυνται άπαντες.

Διό «ευεργεσία» «εστίν ενωθήναι τα» διεσπασμένα» των ορθοδοξούντων, λέγει ο Μ. Βασίλειος (Μ. Βασιλείου, PG. 32, 525).

Θα απαντήσουμε με την σειρά μας, εις αυτό το ''νέο'' είδος πολεμικής (η οποία αυτή πολεμική ενισχύει την διάσπαση) κατα των ορθοδόξων αδελφών μας, με μια εξαίσια και αντικειμενική μελέτη η οποία απέχει μακράν απο κάθε είδος φανατισμού (αμφοτέρων των μερών) και μας παρέχει αρκετές πληροφορίες γύρω απο το θέμα που αναφέρουμε.

ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ