ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Κυριακή, 4 Ιουλίου 2010

Αποσπάσματα εγκυκλίου του Οικ. Πατριαρχείου του έτους 1895

1...
Έν εσχάτοις δέ χρόνοις ο πονηρός διέσπασεν απο της Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού και έθνη ολόκληρα της Δύσεως, εμφυσήσας τοίς επισκόποις της Ρώμης φρονήματα υπερφιάλου αλαζονείας, ποικίλας γεννησάσης καινοτομίας αθέσμους και αντευαγγελικάς. Και ού μόνον τούτο, αλλά δή και παντί τρόπω αγωνίζονται οι κατά καιρόν πάπαι της Ρώμης, ίνα υποτάξωσιν είς τάς εαυτών πλάνας την ακραδάντως ανά την Ανατολήν τή πατροπαραδότω της πίστεως Ορθοδοξία στοιχούσαν καθολικήν Εκκλησίαν του Χριστού, ενώσεις κατά την ιδίαν αυτών φαντασία επιδιώκοντες απλώς και αβασανίστως.

25. Ημείς δέ, οι χάριτι και ευδοκία του παναγάθου Θεού, μέλη τίμια τυγχάνοντες του σώματος του Χριστού, ήτοι της μιάς, αγίας, καθολικής και αποστολικής αυτού Εκκλησίας, αντεχώμεθα της πατρώας και αποστολοπαραδότου ευσεβείας. Προσέχωμεν πάντες απο των ψευδαποστόλων, οίτινες ερχόμενοι έν σχήματι προβάτων, πειρώνται δελεάζειν τους απλοικοτέρους έν ημίν διά ποικίλων και υπούλων υποσχέσεων, τα πάντα θεμιτά ηγούμενοι και επιτρέποντες πρός ένωσιν, εάν μόνον αναγνωρισθή ο της Ρώμης Πάπας, ώς υπέρτατος και αλάθητος άρχων και απόλυτος κυρίαρχος της Εκκλησίας και μόνος επί της γής αντιπρόσωπος του Χριστού και πηγή πάσης χάριτος!..... <<Ο δέ Θεός πάσης χάριτος, ο...., δώη φωτισθήναι τώ φωτί της χάριτος αυτού και της γνώσεως της αληθείας πάντας τους έξω και μακράν της Μιάς, Αγίας, Καθολικής και Ορθοδόξου μάνδρας των λογικών αυτού προβάτων. Αυτώ η δόξα και το κράτος είς τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Έν τοίς Πατριαρχείοις Κωνσταντινουπόλεως, έν μηνί Αυγούστω, έτους σωτηρίου, αωπε΄

† Ο Κωνσταντινουπόλεως Άνθιμος

† Ο Κυζίκου Νικόδημος

† Ο Νικομηδείας Φιλόθεος

† Ο Νικαίας Ιερώνυμος

† Ο Προύσης Ναθαναήλ

† Ο Σμύρνης Βασίλειος

† Ο Φιλαδελφείας Στέφανος

† Ο Λήμνου Αθανάσιος

† Ο Δυρραχίου Βησσαρίων

† Ο Βελεγράδων Δωρόθεος

† Ο Ελασσώνος Νικόδημος

† Ο Καρπάθου και Κάσσου Σωφρόνιος

† Ο Ο Ελευθερουπόλεως Διονύσιος

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ