ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 24 Μαΐου 2010

Πραγματοποιήθηκε ἡ ἀντιπαπικὴ Ἡμερίδα στὴν Πάφο

Πραγματοποιήθηκε ἡ ἀντιπαπικὴ Ἡμερίδα στὴν Πάφο

ἐν μέσῳ πνευματικῆς τρομοκρατίας καὶ ψυχολογικοῦ καταναγκασμοῦ

μὲ θέμα «Θεολογικὲς καὶ Ἠθικὲς διαστροφὲς

τῆς Παναιρέσεως τοῦ Παπισμοῦ»Τὸ Σάββατο 22 Μαΐου 2010, ὥρα 16,30–10.00 στὴν Πάφο (“Mayfair Hotel”) πραγματοποιήθηκε Ἡμερίδα μὲ θέμα: «Θεολογικές καὶ Ἠθικές διαστροφὲς τῆς Παναιρέσεως τοῦ Παπισμοῦ».

Τὴν διοργάνωση τῆς Ἡμερίδα ποὺ ἔγινε κατόπιν προσκλήσεως δύο κυπριακῶν σωματείων καὶ σ’ αὐτὴν συμμετεῖχαν ἕξι σωματεῖα ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ἐπιμελήθηκε ἡ «ΦΕΚΦ». Τοῦς συνέδρους προσφώνησε κ. Κων. Κουρτελλάρης, πρόεδρος τοῦ σωματείου «Κέντρον Μελετῶν καὶ Ἔρευνας “Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός”».

Στὴν συνέχεια διαβάστηκαν οἱ χαιρετισμοὶ τῶν ὁμοτίμων καθηγητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ καὶ κ. Ἰωάννου Κορναράκη, τοῦ προέδρου τῆς Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητος Καναδᾶ «Ὁ Μ. Ἀθανάσιος» κ. Χρήστου Λιβανοῦ καὶ τῶν Ἀγωνιζομένων Λαρισαίων Χριστιανῶν.

Ἀκολούθως πραγματοποιήθηκαν οἱ προγραμματισμένες Εἰσηγήσεις σὲ δύο Συνεδρίες. Στὸ τέλος τῆς κάθε Συνεδρίας πραγματοποιήθηκε ἐκτεταμένη συζήτηση.

Λόγω τῆς παρελεύσεως τοῦ χρόνου, (ἀφοῦ ἔπρεπε νὰ παραδώσουμε τὴν αἴθουσα) δὲν ἀναγνώστηκαν τὰ Πορίσματα τῆς Ἡμερίδας καὶ μία ἀπὸ τὶς Εἰσηγήσεις (θὰ συμπεριληφθοῦν στὰ Πρακτικὰ ποὺ θὰ ἐκδοθοῦν).

Οἱ εἰσηγητὲς κατὰ τὸ Πρόγραμμα καὶ τὰ θέματα τῶν εἰσηγήσεών τους ἦσαν τὰ ἑξῆς:

1. Σωτηρόπουλος Νικόλαος, θεολόγος-συγγραφέας, Χαιρετισμὸς καὶ εἰσήγηση «Περὶ Παπισμοῦ».

2. Κορναράκης Ἰωάννης, Ὁμότιμος καθηγητὴς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, «Ποιός εἶναι ὁ Πάπας Βενέδικτος ὁ 16ος ποὺ ἔρχεται στὴν Κύπρο».

3. Σημάτης Παναγιώτης, θεολόγος, «Ἡ Ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα στὴν Κύπρο, Ἄλλο ἕνα πλῆγμα κατὰ τῆς ὀρθοδοξίας».

4. Ντετζιόρτζιο Λαυρέντιος, συγγραφέας-ἐκδότης, «Τὸ “Ἀλάθητο” τοῦ Πάπα, σὲ μιὰ ἱστορικὴ διαδρομὴ τῶν λαθῶν του».

5. Σιαμάκη Κωνσταντίνου, φιλολόγου (καὶ Ντετζιόρτζιου Λαυρέντιου), «Διαχρονικὸ Φαινόμενο ἡ ἠθικὴ διαστροφὴ στὸν Παπισμό».

6. Πουλλᾶ-Μακαροῦνα Εὐαγγελία, δικηγόρος, «Οἱ προεκτάσεις τοῦ Παπισμοῦ στὴν πνευματικὴ καὶ ἠθικὴ ζωή μας».

Δυστυχῶς καὶ πάλι ἡ ἐξουσιαστικὴ ἐπισκοκεντρικὴ ἡγεσία τῆς Κύπρου, προσπάθησε νὰ ἐξουδετερώσει τὴν προσπάθειά μας αὐτή. Βέβαια, τώρα δὲν πρωτοστάτησε ὁ Μητροπολίτης Πάφου καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου μὲ πρόκληση βιαιοτήτων, ἀφοῦ αὐτὴ τους ἡ μέθοδος δὲν ἀπέδωσε καρποὺς τὴν προηγούμενη φορά στὴν Χλώρακα Πάφου, ἀντίθετα τοὺς ἐξέθεσε παγκοσμίως.

Αὐτὴ τὴ φορὰ ἡ προσπάθεια ποὺ ἔγινε ἀπὸ «ἐκκλησιαστικοὺς» κύκλους τῆς Κύπρου στόχευε στὴν ματαίωση τῆς Ἡμερίδας, πιέζοντας διὰ κάποιων παραγόντων τοὺς ὑπεύθυνους τοῦ ξενοδοχείου νὰ μᾶς ἐκδιώξουν, πέντε ὧρες πρὶν πραγματοποιηθεῖ ἡ Ἡμερίδα. Κατόπιν διαβουλεύσεων καὶ ἀφοῦ ὑποχωρήσαμε, ἀναγκασθέντες νὰ ἀποσύρουμε τὴν ἀφίσα τῆς Ἡμερίδας ἀπὸ τὴν προθήκη τῆς αἴθουσας τοῦ Ξενοδοχείου, ἡ Ἡμερίδα πραγματοποιήθηκε.

Ἕνας ἄλλος τρόπος διὰ τοῦ ὁποίου προσπάθησαν κάποιοι νὰ ἐξουδετερώσουν τὴν Ἡμερίδα ἦταν ἡ ρετσινιὰ ὅτι εἴμαστε Παλαιοημερολογῖτες, ἢ κάτι τέτοιο ἢ ὅτι δὲν ἐνεργοῦμε ἐκκλησιαστικά! Αὐτὸ λειτούργησε ἀποτρεπτικὰ γιὰ τὴν προσέλευση ἀκόμα καὶ αὐτῶν ποὺ εἶχαν ἐνθουσιασθεῖ γιὰ τὴν πραγματοποίηση τῆς Ἡμερίδας καὶ μᾶς ρωτοῦσαν τηλεφωνικὰ νὰ μάθουν γιὰ τὸν χῶρο καὶ τὴν ὥρα πραγματοποιήσεώς της. Ἐκ τῶν ὑστέρων δέ, καὶ ἀφοῦ στὴν Ἡμερίδα εἶδαν ὅτι συμμετεῖχαν Ὀρθόδοξοι καθηγητὲς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, διέδιδαν ὅτι δὲν ἐπρόκειτο γιὰ Παλαιοημερολογῖτες, ἀλλὰ γιὰ μιὰ μερίδα φανατικῶν!

Θὰ μιλήσουμε γι’ αὐτὰ σὲ ἑπόμενο Δελτίο μας, γιὰ τὶς παλινωδίες τῶν Οἰκουμενιστῶν Ἐπισκόπων, οἱ ὁποῖοι ἀφ’ ἑνὸς μέν, ὑπέγραψαν τὸ Συνοδικὸ ἔγγραφο γιὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα, ἀφ’ ἑτέρου δέ, δὲν ἔκαναν καμιὰ φανερὴ ἐνέργεια γιὰ τὴν ματαίωση τῆς Ἐπισκέψεως. Ἔμειναν μόνο στὶς κατὰ πάντα ὀρθόδοξες ὁμιλίες τους ἐναντίον τῆς αἱρέσεως τοῦ παπισμοῦ, ἀλλὰ διὰ τῆς ὑπογραφῆς τους νομιμοποίησαν καὶ διὰ τῆς σιωπῆς καὶ τῆς ἀνοχῆς τους ἀποδέχθηκαν τὴν πραγματοποίηση τῆς ἐπίσκεψης τοῦ Πάπα στὴν Κύπρο. Καὶ ὅταν τοὺς ζητήσαμε τὴν εὐλογία γιὰ τὴν πραγματοποίηση τῆς Ἡμερίδας, ὡς μιᾶς ἔσχατης μαζικῆς ἀντίδρασης, μᾶς τὸ ἀρνήθηκαν.

Τὰ Πορίσματα τῆς Ἡμερίδας θὰ δοθοῦν στὴν δημοσιότητα συντόμως.

Θεσσαλονίκη 24 Μαΐου 2010

Γι τν «Φιλορθόδοξο νωσι “Κοσµς Φλαµιτος”»

Πρόεδρος Λαυρέντιος Ντετζιόρτζιο

Γραµµατέας Παναγιώτης Σηµάτης

Φιλορθοδοξος Ενωσις Κοσμας Φλαμιατος


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ