ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 17 Μαΐου 2010

Η ''ΑΓΑΠΗ'' ΤΩΝ ΠΑΠΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΑπόσπασμα φυλλαδίου, άκρως αποκαλυπτικό έναντι της Ορθοδοξίας και των Ελληνορθοδόξων αισθημάτων, συγγραφέντος άπ' τον σημαντική θέση στον τομέα της προπαγάνδας κατέχοντα και δημοσιογραφούντα Ιησουίτη Δυφούρ (την δεκαετία του 1920) (πεφιλημένο ενεργούμενο του Βατικανού κατά την εποχή εκείνη, και τεθειμένο υπό τάς εντολάς των έν Παρισίοις και Στρασβούργω επισκόπων-Βικαρίων του πάπα), το οποίο κυκλοφόρησε ευρυτάτως στην Ευρώπη και στην Τουρκία

<<Η μουσουλμανική θρησκεία είναι πολλώ ανωτέρα της θρησκείας των Ορθοδόξων, καθ' όσον, ή των μουσουλμάνων θρησκεία πλησιάζει πολλώ περισσότερον πρός την αληθή θρησκείαν, την καθολικήν, παρά ή ασεβής Ορθοδοξία, το σύμβολον τούτο του δεσποτισμού.
Μετ' ού πολύ ο βάρβαρος Κοζάκος θέλει αποκρουσθή διά παντός είς τους πάγους αυτού, τότε δέ θα στρέψωμεν εναντίον των αυθαδών Ελλήνων ουχί πλέον τα όπλα, αλλά την μάστιγα ημών. Εδιδάχθημεν αρκώντως πόσων ή ελευθέρωσις των αισχρών τούτων ληστών ήν έργον ασύμφορον. Ώ, εάν οι Τούρκοι μή είχον την φιλάνθρωπον μέν, αλλά πολιτικώς πλημμελή αρχήν της ανεξιθρησκείας! Σήμερον ήθελεν υπάρχει ομογένεια μείζων έν τώ Οθωμανικώ κράτει, και ήθελεν εκλείψει η ενοχλητική αύτη φυλή των Ελλήνων, ών ή ύπαρξις είναι ομοία πρός την των σαρκοβόρων και αηδών σκωλήκων. Τι σημαίνει Ελλάς; Οι μωρολογιώτατοι μόνο θαμβούνται είς το όνομα τούτο.(!) Τι ήσαν οι Έλληνες το πάλαι; Λησταί. Τι είναι η ασεβής φιλολογία των αρχαίων Ελλήνων; Καταγώγιον αισχροτήτων. Αφώμεν πλέον τάς ανάνδρους συμπαθείας και εμβλέψωμεν είς τα αληθή συμφέροντα του πολιτισμού. Ο ευρωπαικός πολιτισμός οφείλει την αναγέννησιν των γραμμάτων είς τους Άραβας κλαδον ένδοξον του αθανάτου γένους των Οσμανλί (!!!).
Μίαν ορθήν γνήμη απεφήνατο ο Αριστοτέλης, ούτινος τα βιβλία δεν αναγινώσκονται πλέον έν Ευρώπη. Την περί φύσει ελευθέρων και δούλων. Και η γνώμη αύτη είναι ορθή ούχι μέν απολύτως, αλλά πάντως έν τή Ανατολή. Τίς αμφιβάλλει ότι ο υπερήφανος και ευγενής Οθωμανός φέρει επί του προσώπου αυτού εγκεχαραγμένον το σύμβολον της υπεροχής, ο δέ Έλλην ραγιάς το στίγμα της αιώνιας δουλείας;>>.

Το απόσπασμα τούτο, καθ' ό, μνημείο αμοραλισμού, αναιδείας, θρασύτητος και ανθελληνικής εμπαθείας, καταγράψας __ώς είχε χρέος__διαιώνισε ό στην Μεγάλη του Γένους Σχολή Κωνσταντινουπόλεως πνευματικώς εκτραφείς και σε ιστορικό καθηγητή -επιστήμονα διεθνούς κύρους και αναγνωρίσεως αναδειχθείς αείμνηστος Παύλος Καρολίδης (Π. Καρολίδου, Σύγχρονος Ιστορία των Ελλήνων και των λοιπών λαών της Ανατολής απο του 1821 μέχρι 1921, Αθήναι 1922-19-29, Τ. 4ος, σελ. 473).

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ