ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2010

Mε την παρουσία Ορθοδόξων κληρικών ο παπικός "εσπερινός" για τη χριστιανική ενότητα


Παρόντες στον παπικό «εσπερινό» και Ορθόδοξοι κληρικοί μεταξύ τους και ο Μητροπολίτης Ιταλίας Γεννάδιος.

Μεταξύ άλλων ο Πάπας δήλωσε: [δείτε πρώτα το αγγλικό κείμενο που εκφωνείται στο video –και μετά πρόχειρη μετάφρασή του στα ελληνικά]

Benedict XVI:

“In a world marked by religious and Christian indifference ........
and even by an increasing aversion to the Christian faith, a new and intense activity of evangelization is required, not only among the peoples who do not yet know the Gospel, but also among those to whom Christianity was proclaimed and became a part of their history. Unfortunately, there is no lack of issues that separate us from one another, which we hope may be overcome through prayer and dialogue. However, there is a central point of Christ’s message that we can proclaim together: the paternity of God, the victory of Christ over sin and death by His cross and resurrection, the confidence in the transforming action of the Sprit.”

"Σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από αδιαφορία για τις θρησκείες και το Χριστιανισμό και μάλιστα με αυξανόμενη αποστροφή προς την χριστιανική πίστη, απαιτείται μια νέα και έντονη δραστηριότητα του ευαγγελισμού, όχι μόνο μεταξύ των λαών που δεν γνωρίζουν ακόμη το Ευαγγέλιο, αλλά και μεταξύ εκείνων στους οποίους ο Χριστιανισμός κηρύχθηκε και έγινε μέρος της ιστορίας τους. Δυστυχώς, υπάρχουν ζητήματα που μας διαχωρίζουν τον ένα από το άλλο, τα οποία ελπίζουμε ότι μπορούν να ξεπεραστούν μέσω της προσευχής και του διαλόγου. Ωστόσο, υπάρχει ένα κεντρικό σημείο του μηνύματος του Χριστού που μπορούμε να διακηρύσσουμε μαζί: η αναγνώριση της πατρότητας του Θεού, η νίκη του Χριστού επί της αμαρτίας και του θανάτου μέσω του Σταυρού και της Ανάστασής Του, η πίστη της μεταμορφωτικής δύναμης του Πνεύματος"

Ο Πάπας Βενέδικτος στο πλαίσιο της Εβδομάδας προσευχής για τη χριστιανική ενότητα, κατά την οποία προβλέπεται Εσπερινός με τη συμμετοχή εκπροσώπων πολλών "εκκλησιών" (και των Ορθοδόξων;) δήλωσε μεταξύ άλλων πως σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου και του Αγίου Πνεύματος "Η Εκκλησία είναι Μία και Αγία". Ορθώς τούτο είρηκε! Πλην όμως, ποια είναι αυτή η Μία και Αγία Εκκλησία; Η Παπική αίρεσις ή η Ορθόδοξος Εκκλησία; Και πως τότε ο Πάπας δέχεται να συμπροσεύχεται με άλλες εκκλησίες; Μία είναι τελικά ή πολλές οι εκκλησίες;

Ακολουθεί το κείμενο που ακούγεται στο video στο πρωτότυπο και σε μια βιαστική μετάφραση στα ελληνικά.

The Week of Prayer for Christian Unity was, once again, at the center of Pope Benedict XVI’s reflections this Sunday, January 24th, during the Angelus prayer.......
In remarks to the faithful, the Pope quoted the First Letter to the Corinthians, where St. Paul likens the Church to the human body: “The Church is conceived as the body of Christ, of which Christ is the head, and forms with Him a unified whole,” explained Benedict XVI, who went on to say that St. Paul “was at pains to communicate the idea of unity in the multiplicity of charisms, which are the gifts of the Holy Spirit,” and it is precisely in Christ and the Holy Spirit that “the Church is one and holy.” It is through “the sacraments, the Word of God, charisms and ministries distributed in the community” that the Church “continues the presence of the Risen Lord in history.”
Looking ahead to Monday’s scheduled celebration of Vespers in the Basilica of St. Paul Outside the Walls, with the participation of representatives of other Churches and Ecclesial Communities in Rome at the conclusion of the Week of Prayer for Christian Unity, the Pope said that “communion among Christians makes the proclamation of the Gospel more credible and effective.”

Η Eβδομάδα της Προσευχής για τη χριστιανική ενότητα ήταν, για άλλη μια φορά, στο επίκεντρο του προβληματισμού του Πάπα Βενέδικτου ΙΣΤ, αυτή την Κυριακή, 24 Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια της Angelus προσευχής.
Στις παρατηρήσεις για τους πιστούς, ο Πάπας αναφέρθηκε στην πρώτη επιστολή προς τους Κορινθίους, όπου ο Απόστολος Παύλος παρομοιάζει την Εκκλησία για το ανθρώπινο σώμα: «Η Εκκλησία έχει σχεδιαστεί ως το σώμα του Χριστού, στο οποίο ο Χριστός είναι η κεφαλή, καθώς και όσοι συνδέονται με Αυτόν ένα ενιαίο σύνολο" εξήγησε ο Βενέδικτος ΙΣΤ ', ο οποίος συνέχισε λέγοντας ότι ο Απόστολος Παύλος "φρόντισε να συνδέσει την ιδέα της ενότητας με την πολλαπλότητα των χαρισμάτων, που είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος," και είναι λόγος του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος ότι «η Εκκλησία είναι μία και άγια". Βρίσκεται μέσα "στα μυστήρια, το Λόγο του Θεού, τα χαρίσματα και τα αξιώματα που διανέμονται στην κοινότητα" και ότι η Εκκλησία "συνεχίζει την παρουσία του αναστημένου Κυρίου στην ιστορία."
Αναφερόμενος στην προγραμματισμένη γιορτή της Δευτέρας, τον Εσπερινόστη Βασιλική του Αγίου Παύλου έξω από τα τείχη, με τη συμμετοχή των εκπροσώπων των άλλων εκκλησιών και εκκλησιαστικών Κοινοτήτων στη Ρώμη, κατά τη ολοκλήρωση της Εβδομάδας της προσευχής για τη χριστιανική ενότητα, ο Πάπας δήλωσε ότι "η κοινωνία μεταξύ των Χριστιανών κάνει τη διακήρυξη του Ευαγγελίου πιο αξιόπιστη και αποτελεσματική».

(ΑΠΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ BLOGSPOT)

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ