ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2009

Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΤίς εστίν ο Ορθόδοξος Χριστιανός; Ο κατέχων την Ορθόδοξον Πίστιν εν τη Χάριτι του αγίου Βαπτίσματος, ήτοι την Ορθοδοξίαν. <<Ορθοδοξία εστίν αψευδής περί Θεού και κτίσεως υπόληψις, η έννοια περί πάντων αληθής, η δόξα των όντων καθάπερ είσιν>> (Αναστασίου Αντιοχείας, PG. 76, 77). H έν Χριστώ γνώσις της δογματικής και ηθικής αληθείας και η έν ταύτη, πράξει και θεωρία, προαγωγή διακρίνει τον Ορθόδοξον Χριστιανόν.
Δεν είναι τέλειος Ορθόδοξος, <<άλλ' έξ ημισείας>>, λέγει ο άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, ο οιόμενος (νομίζων) ορθήν έχειν την Πίστιν, μη κυβερνώμενος όμως διά των Θείων Κανόνων της Εκκλησίας (PG. 99, 989). Ο Ορθόδοξος βασίζεται επί του <<Συμβόλου της Ορθοδοξίας>> (Γρηγορίου Παλαμά, 1, 150), αποδέχεται <<πάσαν Σύνοδον Οικουμενική τε και Τοπικήν εγκεκριμένην>>, και κατέχει <<τάς παρ' αυτών εκφωνηθείσας ιεράς και κανονικάς διατάξεις ασφαλώς>> (Θεόδωρου Στουδίτου, PG. 99, 1005).
Οι Ορθόδοξοι είναι οι <<της Καθολικής (Ορθοδόξου) Εκκλησίας τρόφιμοι>> και των έν Ταύτη Αγίων του Θεού, οίτινες λάμπουσιν <<ώς φωστήρες έν κόσμω, λόγον ζωής επέχοντες>> (Φιλ. β΄ 15). Επειδή δέ <<ουδεμία κοινωνία φωτί πρός σκότος, ούτε έν τώ μέρει των Ορθοδόξων τετάξεται ο μη κοινωνών τη Ορθοδοξία, κάν έν τη εσχάτη ώρα>> (Θεόδωρου Στουδίτου, PG. 99, 1597). Διό <<πάς ορθοδοξών κατά πάντα, πάντα αιρετικόν, δυνάμει, κάν ού ρήματι, αναθεματίζει >> (Θεόδωρου Στουδίτου, PG. 99, 1088), πρός σωτηρίαν.
Πίστις Ορθοδοξίας σημαίνει σωτηρίαν. Διά τούτο ο Μ. Αθανάσιος προτρέπει <<όθεν, αγαπητοί αδελφοί, υπομιμνήσκομεν και προτρεπόμεθα υμάς πρό πάντων την ορθήν Πίστιν της καθολικής Εκκλησίας κατέχειν>> (ΒΕΠΕΣ, 31, 80).

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ